A Biblia Isten igéje. Hisszük, hogy Isten szólt a Szentírás szerzőihez, hogy ezáltal megismerjük Őt és mindazt, amire az üdvözítő hithez és a neki tetsző élethez szükségünk van. A reformáció felismerése, hogy minden nép a maga anyanyelvén olvassa a Szentírást, ezért Károli Gáspár már 1590-ben lefordította magyar nyelvre az eredetileg héberül íródott Ószövetséget görögül íródott Újszövetséget. Egyházunk azóta is törekszik arra, hogy a lehető legpontosabb fordításban adja közre Isten igéjét.

A Magyarországi Református Egyház által hivatalosan elismert bibliafordítások:

Revideált új fordítás

A 2014-ben megjelent bibliafordítás mai magyar nyelvű szövege a Magyar Bibliatársulat közel fél évszázados alapos fordítói munkájának eredménye.

Károli fordítás

Az először Vizsolyban megjelent bibliafordítás már sok kiadást megélt, az évszázadok alatt szövegét is igyekeztek pontosítani, frissíteni. Legutóbb 1908-ban adták ki.Bibliapp mobilalkalmazás

A Szentírás, a bibliaolvasó kalauz és hitvallásaink okostelefonról már egyben is elérhetők, ehhez mindössze a Bibliapp alkalmazást kell letölteni.