Egységben

Hírek a Kárpát-medencéből

Generális Konvent elnökségi ülés - 2024. január 26. Budapest, Ráday ház. Fotó: Ulicza Tamás

Jól haladnak az idei református egységnap előkészületei

Budapesten, a Ráday Házban tartott ülést január 26-án a Generális Konvent elnöksége. Személyesen nem mindenki tudott jelen lenni, mert a kárpátaljai delegációt nem engedték át a határon, Zán Fábián Sándor püspök és Danku Gábor főgondnok ezért videókonferenciás kapcsolat segítségével csatlakozott a megbeszéléshez.

Tovább a cikkhez
Novák Katalin. Kató Béla kitüntetése 2024. január 26. Budapest, Sándor-palota. Fotó: Magyaródi Milán

Nagyság a kisebbségben – Kitüntették Kató Béla erdélyi püspököt

A lelkész hiába beszél vasárnap a reményről, ha hétköznap nem történik semmi kézzelfogható – ez a gondolat vezette Kató Bélát élete során, amellyel végig Istent és nemzetét szolgálta. Ezért a kitartó szolgálatért kapta az Erdélyi Református Egyházkerület idén hetvenéves püspöke a Magyar Érdemrend nagykeresztje polgári tagozata kitüntetést.

Tovább a cikkhez

További hírek

Állandósult átmenetiségben Kárpátalján

A tartalékok fogynak nemcsak anyagi, hanem lelki és fizikai értelemben is, az otthon maradt nőkre egyre több feladat hárul, családok szakadtak szét, és egyre várat magára a béke – foglalták össze jelenlegi helyzetüket a Kárpátalján élő reformátusok. Az orosz–ukrán háború kitörésének második évfordulóján Sipos József kárpátaljai lelkipásztor és Gál Erika, a Nagydobronyi Református Líceum igazgatója beszélt a tapasztalatokról, a reményről, az újrakezdésről.

Visszatérni a forráshoz a nevelésben – Kárpát-medencei imanap

„A magyar reformátusság akkor és addig lesz nemzetet szolgáló egyház, amíg a legdrágább kincsünket, az evangéliumot imádsággal hordozzuk és életünk vezérfonalává tesszük” – fogalmaz püspöki köszöntőjében Balog Zoltán, a Zsinat lelkészi elnöke. Idén a Dunamelléki Református Nőszövetség készítette elő a Kárpát-medencei imanapot. Svébisné Juhász Mártával, a Dunamelléki Református Nőszövetség elnökével az imanapról és a kincseinkről beszélgettünk.

Idén is adománygyűjtésre buzdít a Kárpát-medencei Református Oktatási Alap

Nagy szükség van Kárpátalján a nagydobronyi líceum étkezdéjének bővítésére, a Délvidéken gyerektáborok szervezésére, a Felvidéken pedig az alistáli iskolának egy új mikrobuszra. Ilyen célokat támogathatnak azok, akik részt vesznek a Kárpát-medencei Református Oktatási Alap 2024. január végéig tartó akciójában. A gyűjtés testvéri közösségvállalással segíti a nehezebb helyzetben lévő, nem az anyaország területén működő oktatási intézményeket. A református iskolák pedagógusai és tanulói évről évre a testvéri összetartozás és felelősség szép példáját adják az adománygyűjtésben.

Testvéri közösségben megvitatni közös ügyeinket

Rimaszombatban tartották meg a Generális Konvent elnökségének legutóbbi ülését. A Kárpát-medence magyar reformátusságának püspökeit és főgondnokait tömörítő szervezet a kárpátaljai testvérek nehézségein kívül az egységnapról, egy a gályarabokra emlékező programsorozatról és a horvátországi reformátusok helyzetéről is szót ejtett. A házigazda Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökét, Géresi Róbertet kérdeztük az eseményről.

További tartalmak

A Generális Konvent hírei

közös_zsinat_2023_07_14_hurta_hajnalka_2

Két nyugat-európai szervezet csatlakozott a Magyar Református Egyházhoz

A Magyar Református Egyház Közös Zsinatának második napja úrvacsorás istentisztelettel vette kezdetét. Ezt követően az egybegyűltek megszavazták az alkotmány módosítását, amely lehetővé tette két nyugat-európai szervezet csatlakozását. Emellett elfogadták a Kárpát-medencei református nemzetstratégiát, valamint a zsinat zárónyilatkozatát is.

közös_zsinat_2023_07_13_todoroff_lázár_8

Ülésezik a Magyar Református Egyház Közös Zsinata

Elkezdődött a Magyar Református Egyház Közös Zsinata Budapesten, a Ráday Házban. Az esemény csütörtöki megnyitóján Balog Zoltán, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke köszöntötte az egybegyűlt tagokat és vendégeket. Szokás szerint a zsinat első napján a házigazda mutatkozott be, amely idén a Dunamelléki Református Egyházkerület.

További tartalmak

Hírek a diaszpórából

balog_zoltán_sydney_fotó_Sándor_palota_Bartos_Gyula_6

Isten akaratában megtalált helyek

Rendkívül értékesnek tartom azon honfitársaink kitartását és hűségét a hitük és a magyarságuk mellett, akik kényszer miatt hagyták el hazájukat – fogalmazott Balog Zoltán püspök. A Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnökét az október végi ausztráliai útjáról, a diaszpórában élő közösségekről, a keresztyén hit erejéről és a pápuák között szolgáló Molnár Mária református diakonissza örökségéről kérdeztük. Több helyszínre Novák Katalin köztársasági elnökkel közösen látogattak el.

Tovább a cikkhez

„Itt van misszióm, nem kell Indiáig mennem”

Endrei Ferenc kalandos úton jutott el Amerikába és a hivatásához is. A háború alatt, tizenhárom évesen talált rá a Bibliára, s bár először mérnök lett, egyetemi szállásadói és Billy Graham hatására rálelt hivatására is. A clevelandi református templom lelkésze volt huszonnyolc évig, annak legnehezebb időszakában. Jóval túl a kilencvenedik életévén is rendkívüli emlékezőtehetséggel idézte fel hosszú életének egyes részleteit clevelandi otthonában.

Tanítani kell az önkéntesség kultúráját

Kovács Zsuzsa és Mózes Kolozsváron születtek és házasodtak össze. 1969-ben vándoroltak ki Amerikába, ahol lépésről lépésre építették fel életüket a New Jersey állambeli New Brunswick közelében. Munkájuk és családjuk mellett Mózes hat éven át a helyi református egyház presbitere volt, és többször vállalta a magyar klub elnökségét is; Zsuzsa a cserkészet szülői munkaközösségét vezette hét éven keresztül. Gyermekeik folytatják a közösségi vállalásokat, de 2023 végéig még a szülők is aktívak voltak. Az általuk szervezett 110 éves HAAC-évforduló után a református templomban beszélgettünk.

Történelmi visszailleszkedés a magyar reformátusságba

Minden magyar református gyülekezet, míg tisztán hirdetik az Igét és komolyan megtartják Isten országa rendjét, hivatali állomása Isten országának – mondta Békássy N. Albert, a Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat világi elnöke, akivel azzal kapcsolatban beszélgettünk, hogy a szervezet nyáron tagja lett a Magyar Református Egyház Közös Zsinatának.

Megtalálni Isten szándékát

Mi, magyarok próbálunk összetartani, még ha szétszóródva is élünk. Ám Isten Igéje olyan többletet kínál, ami magyarságunknál is erősebb közösséggé formál bennünket – fogalmazott igehirdetésében Balog Zoltán püspök ausztráliai útjának utolsó állomásán, az Adelaide-i Magyar Református Gyülekezet templomában. Az ausztrál nagyvárosban most először tett látogatást a Magyarországi Református Egyház püspöke.

További tartalmak

Videók és galériák

Események a Kárpát-medencéből