Egyházunk

Hírek

Zsinat őszi ülése 2022 (f. Hurta Hajnalka)

A biztos lelkipásztori életútról

Különösen nagy hangsúlyt kap idén a Magyarországi Református Egyházban a lelkipásztori szolgálat témája. A Zsinat a 2023-as esztendőt a lelkipásztori hivatás évének választotta. A legfőbb célkitűzés, hogy lehetővé váljon a lelkipásztorok támogatása, megújulhasson a képzés, többen válasszák a lelkipásztori szolgálatot hivatásuknak és erősödjön elköteleződésük. Részletek a Zsinat vitaanyagából.

Tovább a cikkhez
Megfordította sorsát az Úr könyv 1. (f.Bibliás Könyvesbolt)

Megfordította sorsát az Úr

Tavaly, advent negyedik vasárnapja után kaptam meg dedikálva Bogárdi Szabó István Megfordította sorsát – Prédikációk Jób könyvéről című igehirdetés-kötetét. A szerző tudása, műveltsége, teológiai látása – intellektuális fölénye – mindig tiszteletet ébresztett bennem. Olyan szolgatársunk ő, akitől lehet tanulni, akire figyelve lehet épülni. Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspökének gondolatai.

Tovább a cikkhez
Felvidéki zsinat 2022. április 1. Fotó: reformata.sk

Lélekkel és bölcsességgel

„Fontos tehát, hogy idejében elkezdjék egyházunk gyülekezetei a presbiterválasztásra a felkészülést – nem csupán az egyház által előírt törvényeknek megfelelve, hanem az Úristen szavára is figyelve.”

Tovább a cikkhez

További hírek

A hit tükrében: testünk a Lélek temploma

A mai korszellem és a média társadalmi hatásainak következtében nem véletlen, hogy szinte minden korosztályban felmerül a kérdés: hogyan tudom önmagamat értékesnek látni úgy, ahogy vagyok? Nem véletlen, hogy éppen most került elém Lucski Mártának az énkép, a testkép és az étkezés biblikus értelmezéséről szóló doktori disszertációja. A Pápai Református Teológiai Akadémia adjunktusa a pasztoráció lehetőségeiről is kifejtette a gondolatait.

Feltáruló népirtásokról, gyűlöletmentesen

Kereken negyvenöt éve tette földdel egyenlővé a németek és magyarok számára korábban gyűjtő- és megsemmisítőtáborrá változtatott Pozsonyligetfalut és környékét a kommunista csehszlovák állam. A múlt mégis felszínre tört, két módon is. Az első az Udvardy Zoltán és Géczy Dávid által rendezett, Skrabski Fruzsina producerségével készült, Népirtás Pozsonyligetfalun című dokumentumfilm, a második a Sóval hintették be című dokumentumkönyv. A református hátterű, többkötetes Udvardy Zoltán íróval, újságíróval tekintettük át a történteket.

A modern ember

A felvilágosodás korában öntudatra ébredt modern európai ember elhatározta, hogy a ráció erejét használva elfoglalja Isten helyét a világ trónján. Az elmúlt pár évtizedben világossá vált, hogy a fogyasztói társadalom javai értéktelenek. A remélt boldogság helyett általános problémává vált az elidegenedés, a kiégettség, a közösségek szétesése és a magány. Körmendy Lajos gondolatai.

Feltámadás – konteó vagy téveszme?

Húsvét a mi Urunk, Jézus Krisztus feltámadásának az ünnepe. Ez a történelmi esemény a keresztyénség legfontosabb üzenete, ezen a szilárd alapon áll a mi meggyőződésünk. Pál apostol is arra hívja fel a figyelmet, hogy a feltámadás nélkül teljesen hiábavaló lenne a hitünk. Cikksorozatunk első részét olvashatják.

A víz az élet

Ahol víz van, ott élet van. Az élet vize A jelenések könyve szerint a Bárány trónjából fakad, és életet teremt, amerre folyik. Nálunk, Európában természetes a mindennapi vízellátás, de sokak számára elkeserítően szűkösek a rendelkezésre álló készletek. Hogyan tudjuk a szemléletet formálni egyfajta teremtésvédelmi megközelítéssel? – erről is kérdeztük Molnár Sándort, a Külső-Kelenföldi Református Egyházközség lelkipásztorát.

Elhagyni a friss vizű forrásokat

Besétálunk a konyhába vagy a fürdőbe, megnyitjuk a csapot, a tiszta, iható víz pedig máris ott van a poharunkban. Nem kell érte kilométereket gyalogolni, könyörögni, sziklából fakasztani. És mégis, mintha megfeledkeztünk volna róla, mekkora ajándékot kaptunk.

További tartalmak

Videók és galériák

Események