Egyházunk

Hírek

IVY_2558.JPG

Ne legyünk akadályai az evangéliumnak!

Megválasztották a Zsinat lelkészi és világi elnökét, helyetteseiket, a zsinati jegyzőket és a költségvetési kérdésekért felelős Zsinati Tanács tagjait. Összefoglalónk a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán tartott alakuló ülésről.

Tovább a cikkhez

Koronavírus-járvány

Oltalom-borito.jpg

Oltalom a Covid–19 idején

A vírushelyzetben még nagyobb jelentősége van a Szentírás tükröt tartó, józanító, bátorító, vigasztaló, erősítő üzenetének. Ezért a járvány idején megbetegedett embereknek, hozzátartozóiknak és a segítő szakmában dolgozóknak szóló kiadványt jelentetett meg a Tiszántúli Református Egyházkerület.

image.jpg

Mit kíván tőlünk Isten?

Európai állomásához érkezik szerdán a tisztánlátás és tanúságtétel jegyében indított globális református párbeszéd. A Református Egyházak Világközössége által szervezett európai eseményt szerdán 3 órakor élőben közvetíti a szervezet.

További tartalmak

További hírek

Aki veti segedelmét az Istennek hatalmába

A 91. bibliai zsoltár verses feldolgozása. Széles ívű önálló dallamát is érdemes megtanulni, de mostani 273. dicséretünk (Az Úr Istent magasztalom) ismertebb dallamával is énekelhető.

Hűség, ellenállás, kockázatvállalás

– Olyan „hétköznapi hősök” életútját szerettük volna beemelni a köztudatba, akiket a diktatúra negyven éve alatt megbélyegzett vagy egyszerűen csak feledésre ítélt a kommunista emlékezetpolitika – hangsúlyozza Földváryné Kiss Réka történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága (NEelnöke, a Magyar hősök című kötet egyik szerkesztője. A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara Egyháztörténeti Tanszékének vezetőjével hősökről és áldozatokról beszélgettünk.

Jöjj, szabadíts meg

Bűnvalló, megújulásért könyörgő ének, az úrvacsorát megelőző önvizsgálati kérdésekhez is kapcsolódva.

Isten egyházára ezután is számíthatok

– Az Úristen mindig leverte a cölöpöket, hogy tudjak a vízen járni – fogalmaz Csomós József nyugdíjas gönci lelkipásztor, aki a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöki tisztségét tizennyolc év után adta át utódjának.

További tartalmak

Videók és galériák

Események

térkép no