A 2019/2020-as tanévben összesen 152 ezer gyermek vesz részt valamilyen formában református hittanoktatásban. Az egyházközségeink által szervezett alkalmak, a nem református egyházi iskolák fakultatív, valamint a református iskolák és óvodák kötelező hittanórái mellett 2013 óta minden állami általános iskolában kötelezően választható a református hit- és erkölcstan tantárgy.

Létszámadatok

Egyházközségek által szervezett fakultatív: 23.876 fő

Nem református egyházi iskolai: 14.523 fő

Református iskola és óvoda: 39.652 fő

Állami iskolai református hit- és erkölcstan: 74.009 fő

Hittanoktatásban részesülők száma összesen: 152.060 fő

Tájékoztató a szülőknek

Aggódik, hogy gyermeke jó helyen van-e a református hittanórákon? Videóinkból kiderült, milyen erkölcsi nevelést ad a református hittan, valamint hogy mi történik foglalkozásainkon.

Részletek a Hittan.info oldalon

Megválaszoljuk a református hit- és erkölcstannal kapcsolatban legtöbbször felmerülő szülői kérdéseket, de belelapozhat tankönyveinkbe is. Tájékozódjon és döntsön!Tájékoztató hittanoktatóknak, intézményvezetőknek és -fenntartóknak

Hittan: adatlapok becsült létszámjelentéshez a következő tanévre

A hittanoktatás szervezésének rendjéről és a hittanoktatók zsinati foglalkoztatásáról szóló szabályrendelet alapján a Zsinati Oktatási Iroda közzétette az „Adatlap az október 1-jei becsült adatokról a kötelezően választható református hit- és erkölcstan szervezéséhez 2020/21., egyben adatlap a taneszközök tanulói példányainak rendeléséhez” elnevezésű nyomtatványt.

További tartalmak