Hitvallásaink

Hitvallásaink összefoglalásai mindannak, amit a Biblia tanítása alapján hiszünk. Valljuk a keresztyénség egyetemesen elfogadott tanait összefoglaló óegyházi hitvallásokat (pl. az Apostoli és a Niceai Hitvallást). Ugyanakkor a Krisztus-hívők világméretű családján belül a protestantizmus helvét (svájci) ágába tartozunk, hitelveinket részletesen a Heidelbergi Káté és a Második Helvét Hitvallás foglalja össze.

Második Helvét Hitvallás

Heidelbergi Káté

A Heidelbergi Káté kérdések és feleletek formájában összegzi egyházunk alapvető hittételeit. Zacharias Ursinus és Caspar Olevianus adta ki 1563-ban a németországi Heidelbergben, akiket azzal bíztak meg, hogy a Biblia alapján írjanak olyan népkönyvet, amelyből minden református hívő tisztán és igazán megismerheti a keresztyén vallást.

Tovább a cikkhez
Második Helvét Hitvallás

Második Helvét Hitvallás

A Második Helvét Hitvallás a Szentírás alapján álló református keresztyén hitünk szabatos, pontos kifejezése. Bullinger Henrik írta, és mint a svájci protestáns városok és kantonok közös hitvallását tette közzé 1566-ban. A magyar református lelkipásztorok az 1567. évi debreceni zsinaton fogadták el.

Tovább a cikkhez
Ókeresztény ikon. Középen Nagy Konstantin császár. aki a "Symbolum Nicaeno-Constantinopolitanum", az első nikaiai zsinaton elfogadott keresztény Nikaia–konstantinápolyi hitvallás közösen elfogadott szövegének részletét tartja az egyházatyákkal

Óegyházi hitvallások

A Helvét Hitvallás XI. fejezetében, a Jézus Krisztusról szóló előterjesztés záradékául hivatkozik a niceai, konstantinápolyi, efezusi és kalcedoni zsinat által alkotott, valamint az Athanasius neve alatt ismeretes hitvallásokra.

Tovább a cikkhezBibliapp mobilalkalmazás

A Szentírás, a bibliaolvasó kalauz és hitvallásaink okostelefonról már egyben is elérhetők, ehhez mindössze a Bibliapp alkalmazást kell letölteni.