Új alapokon az egyházunk és a HEKS közötti együttműködés

A HEKS igazgatótanácsa elfogadta az ún. ország-programot, mely az elkövetkező négy évre rögzíti támogató jelenlétének súlypontjait és kiemelt programjait Magyarországon.
A svájci református egyházak segélyszervezete, a HEKS több évtizede támogatja szaktudásával és jelentős anyagi erőforrással a Magyarországi Református Egyház (MRE) diakóniai és missziói szolgálatait, gyülekezeti és regionális kezdeményezéseit. Matthias Herren, a svájci segélyszervezet közép-és kelet-európai referense több látogatástis tett hazánkban az elmúlt években, szakértőkkel és egyházvezetőkkel találkozott, hogy előkészítse a HEKS stratégiai újjászervezése részként megvalósuló, a támogatott területek szakmai testületeivel és az egyházvezetéssel folytatott egyeztetésen alapuló együttműködés új alapjait. Ennek részeként került sor annak az úgynevezett ország-programnak a kidolgozására, amely az elkövetkező évekre meghatározza a HEKS magyarországi munkáját.

Hosszas szakmai előkészület után még 2012. július 18-19-én Budapesten állapodtak meg a felek – a szervezet igazgatója, Ueli Locher részvételével – azokban a főcélokban és szolgálati területekben, amelyek a 2013-2016 között megvalósuló együttműködést meghatározzák. A dokumentum célja, hogy az ország sajátosságait figyelembe véve, az egyházat segítse missziói és diakóniai munkájában, a társadalmi problémák minél sikeresebb kezelésében. A program két együttműködési területre, a cigánymisszióra és a fogyatékkal élőket célzó kezdeményezésekre összpontosít. A HEKS ezeken a területeken alapvetően gyülekezeti kezdeményezéseket, illetve az ezeket szakmailag támogató eseményeket és képzéseket támogat majd pályázati rendszerben.

A program keretében a HEKS és az MRE külön megállapodást kötött a cigánymisszió területének egyik konkrét célját illetően, ahol egy munkatárs bevonásával erősíti meg az MRE gyülekezeteinek cigánygyermekek és fiatalok között végzett szolgálatát oktatási és készségfejlesztési projektek támogatásával. A Zsinati Hivatal Missziói Irodájában alkalmazott leendő munkatárs a HEKS támogatásával annak cigánymissziós kezdeményezéseit fogja össze félállásban.  A két kiemelt terület mellett a korábbi gyakorlat: a lelkészek közvetlen támogatása helyett továbbképzéseket és tanulmányi utakat tervez támogatni a HEKS. Az új rendszer lehetővé teszi, hogy a tervek szerint mintegy ötven millió forintnyi éves támogatás az egyház szolgálatát az MRE által meghatározott célok mentén hatékonyan mozdítsa elő.

Külügyi Iroda