Magyar Falu Program 2020

„Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás (egyházi)” című alprogram. A felhívás kódszáma: MFP-EKT/2020

A Miniszterelnökség (a továbbiakban: Támogató) – a hazai költségvetési forrásból tavaly elindított Magyar Falu Program (a továbbiakban: MFP) keretein belül – az idei évben is lehetőséget biztosít a hazai, kiemelkedő társadalmi súlyú történelmi egyházak, köztük a Magyarországi Református Egyház egyházi közösségei által végzett munka támogatására.

A „Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás (egyházi)” c. alprogram (a Felhívás kódszáma: MFP-EKT/2020; a továbbiakban: Felhívás) keretében a történelmi egyházak – 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú településeken szolgálatot teljesítő – közösségei a következő tevékenységek megvalósítására nyújthatnak be egyedi támogatási kérelmet:

1., 100%-os egyházi tulajdonban lévő, lakott épületek közösségi célra használt, illetve használandó tereinek, és jelenleg használaton kívüli épületek felújításának, bővítésének támogatása, közösségi épületek építése;

2., Egyházi közösségszervező személy bértámogatása.

A református egyházi közösségek támogatása érdekében, ezen a weboldalon gyűjtjük össze azokat az információkat, amelyek segíthetik a támogatási kérelmek összeállítását.

Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a honlapunkon (reformatus.hu) – az MFP „Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás (egyházi)” c. alprogramhoz tartozó Felhívásával kapcsolatban – szereplő információk csak segítségnyújtási, illetve tájékoztatási célt szolgálnak, elsősorban a Felhívásban és az ahhoz kapcsolódó segédletekben szereplő információk könnyebb áttekintését, értelmezését segítik, nem tekinthetők hivatalos forrásnak.

Minden egyházi közösség, a támogatási kérelme összeállítása során, elsődlegesen a Támogató hivatalos weboldalán, illetve – a hivatkozott Felhívásban megadott – ügyfélszolgálati elérhetőségeken kell, hogy tájékozódjon.

A támogatási kérelem összeállításához szükséges hiteles és naprakész információkat a Magyar Falu Program hivatalos weboldaláról elérhető „Magyar Falu Program – Pályázati lehetőségek a Magyar Államkincstár oldalán” címszó alatt található dokumentumok tartalmazzák, kérjük, hogy ezeket folyamatosan kísérjék figyelemmel!

A Zsinati Hivatal Pályázati Irodájának munkatársai ”Gyakran ismételt kérdések” összeállításával is segítik a református egyházi közösségek munkáját, ennek keretében – a Felhívásban és az ahhoz kapcsolódó segédletekben szereplő információk alapján egyértelműen megválaszolható kérdések mellett – a Magyar Falu Program hivatalos ügyfélszolgálatára megküldött kérdéseket és az ezekre kapott válaszokat tüntetjük fel.

Gyakran ismételt kérdések

Az idei évben igényelhető-e támogatás programok megvalósítására?

Nem, az idei Felhívás nem nyújt támogatást programok szervezésére, lebonyolítására.

Mikor nyílik meg a támogatási kérelmek benyújtására szolgáló elektronikus felület az MFP-EKT/2020 kódszámú felhívás esetében?

2020. április 22-én megnyílt a támogatási kérelmek benyújtására szolgáló elektronikus felület (elérhető: https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/mfp/index.xhtml).

A Magyar Falu Program „Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás (egyházi)” c. alprogram MFP-EKT/2020 kódszámú felhívása keretében a kérelmek benyújtására 2020. április 22. napjától 2020. május 22. napjáig van lehetőség.

Változik-e a benyújtási határidő a jelenlegi egészségügyi veszélyhelyzet miatt?

Az MFP-EKT/2020 kódszámú felhívás legutóbb 2020.05.15-ei dátummal módosult. A felhívás „3.3. A kérelem benyújtásának határideje és módja” pontjában továbbra is az az információ szerepel, hogy a kérelmek benyújtására 2020. április 22. napjától 2020. május 22. napjáig van lehetőség.

A Magyar Falu Programhoz (MFP) kapcsolódó útmutatókat és segédleteket tartalmazó weboldalon (https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/mfpbongeszo/mfpBongeszoUtmutatok.xhtml) 2020. április 6-án megjelent egy közlemény („Közlemény - Veszélyhelyzet miatti határidő hosszabbítás”), amely az MFP-hez kapcsolódó határidők veszélyhelyzet miatti változásáról ad tájékoztatást. A közlemény arról tájékoztat, hogy „A jogszabályi rendelkezések nem vonatkoznak a jelenleg kiírt pályázatok benyújtási határidejének módosítására. Ezért kérjük a pályázókat a határidők betartására.”.

A jelenlegi egészségügyi veszélyhelyzet és a felhívás gyakori változásai miatt is, kérjük, hogy a https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/mfpbongeszo/mfpBongeszoLite.xhtml weboldalon megjelenő információkat, tájékoztató anyagokat folyamatosan kísérjék figyelemmel és mindig a legfrissebb dokumentumokban szereplő információk alapján állítsák össze támogatási kérelmüket!

Amennyiben az egyházközség idén támogatási kérelmet szeretne benyújtani az MFP-EKT/2020 kódszámú felhívásra, és a tavalyi évben már benyújtott kérelmet a Magyar Falu Program keretében és a tavaly kitöltött regisztrációs űrlapon feltüntetett adatokban nem történt változás, akkor is be kell-e küldenie idén egy új regisztrációs űrlapot?

Akik már rendelkeznek érvényes regisztrációval, és semmilyen adat nem változott, nem szükséges ismételten beküldeni a regisztrációs űrlapot.

A Felhívásban szerepel, hogy be kell nyújtani a következő dokumentumot is: "A fejleszteni kívánt ingatlan (az ingatlan 100%-os egyház tulajdonát alátámasztó), 30 napnál nem régebbi TAKARNET rendszerből lekérdezett elektronikus tulajdoni lapjának másolata (kötelező)." Vannak-e egyéb előírások a tulajdoni lapra vonatkozóan?

A 30 napnál nem régebbi TAKARNET rendszerből lekérdezett elektronikus tulajdoni lap lehet "nem hiteles" tulajdoni lap is, illetve lehet teljes vagy szemle típusú is.

Egyéb kiegészítő információ:

Ügyfélkapu regisztrációval rendelkező felhasználók vehetik igénybe az online földhivatali szolgáltatásokat. Az ingatlan kereső szolgáltatással lehetőség nyílik nem hiteles tulajdoni lap másolat lekérdezésére, e-hiteles tulajdoni lap másolat lekérdezésére, térképmásolat lekérdezésére.

Forrás és további információ:

https://www.magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,7cc8f611-7cae-4731-8cd9-10448d12cd81,ingatlankereso_online_foldhivatali_szolgaltatas-_tulajdoni_lap_lekerdezes

Az MFP-EKT/2020 kódszámú felhívás legutóbb 2020.05.15-ei dátummal módosult. Mi változott?

A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján, a Felhívás „8. Mellékletek” pontjában az 1. számú mellékletre vonatkozó előírások a következőképpen változtak: kiegészültek az „Aláírási címpéldány” és az „Egyházfőhatósági igazolás” benyújtására vonatkozó rendelkezések az alábbiak szerint.

- Aláírási címpéldány (a kérelmező nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyezett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintája vagy az aláírás minta közjegyző által hitelesített másolata) (kötelező)

(azon kedvezményezettek, amelyek az elmúlt három évben már nyújtottak be kérelmet a Magyar Falu Program keretében, és az aláírási címpéldányban foglalt adatokban változás nem történt, azok számára elégséges erről nyilatkozni);

- Egyházfőhatósági igazolás, ha rendelkezésre áll a kérelem benyújtásakor, a Támogatói Okirat kiállításának azonban feltétele (kötelező)

(azon kedvezményezettek, amelyek az elmúlt három évben már nyújtottak be kérelmet a Magyar Falu Program keretében, és az egyházfőhatósági igazolásban foglalt adatokban változás nem történt, azok számára elégséges erről nyilatkozni);

„Azon tételek esetében, melyek az általános költségtípusba tartoznak (pl.: tájékoztató táblák; műszaki ellenőr) az útmutató alapján a támogatási kérelemhez nem kell árajánlatot benyújtani. A felhívás 6.1 pontja az árajánlatok tartalmi követelményei vonatkozásában szintén úgy fogalmaz, hogy " Ha a kérelmező árajánlatot csatol be a kérelméhez, a támogatásra csak olyan árajánlat alapján lehet jogosult, amelyet....". Ebből tehát az következtethető le, hogy az árajánlatokkal kapcsolatos elvárások csak abban az esetben érvényesek, ahol egyébként a felhívás/útmutató előírta a támogatási kérelemhez való csatolást, más esetben nem. A felhívás 6.2. pontjában, az elszámoláshoz szükséges dokumentumok esetében sem kerül felsorolásra az árajánlat szükségessége. A fentiek alapján kérdezzük, hogy általános költségtípusba tartozó költség esetén sem a támogatási kérelemhez, sem később az elszámoláshoz, ellenőrzéshez nincs szükség árajánlatok meglétére? Ezen költségek esetén tehát hivatalos árajánlatok nélkül lehet támogatási kérelmet benyújtani, illetve a tevékenységet megvalósítani?”

Helyes az értelmezés. Általános költségek esetén sem a pályázat benyújtásakor, sem az elszámoláskor nem szükséges árajánlat becsatolása.

Ugyanakkor az egyéb jogszabályi előírások (pl.: 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről) előírhatják három árajánlat bekérésének szükségességét is. Természetesen ezen jogszabályi  előírás betartása a pályázó felelőssége.

Az MFP-EKT/2020 kódszámú felhívás esetében van-e lehetőség támogatási kérelmet benyújtani templomkert átalakítására, illetve az – ehhez kapcsolódóan – tervezett egyéb tevékenységek (pl. térkövezés, rajta mobil színpad kialakítása, játszótér kialakítása) megvalósítására?

Az MFP-EKT/2020 kódszámú felhívás esetében – jelenleg - nincs lehetőség támogatási kérelmet benyújtani templomkert átalakítására, illetve az – ehhez kapcsolódóan – tervezett egyéb tevékenységek (pl. térkövezés, rajta mobil színpad kialakítása, játszótér kialakítása) megvalósítására sem.

Szeretnénk érdeklődni, hogy az „Akadálymentesítés” tevékenység megvalósítása kötelező-e, vagy mivel csak a Felhívás „2.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek” pontjában felsorolt tevékenységek között szerepel, így ezt nem kell kötelezően megvalósítani, de amennyiben szeretnénk, akkor ez a tevékenység is betervezhető a projektbe és erre is igényelhető támogatás?

Az akadálymentesítés önállóan nem támogatható tevékenység, így megvalósítása nem kötelező.

Szeretnénk érdeklődni, hogy az árajánlatoknak meddig (hány napig) kell érvényesnek lenniük? Erre vonatkozóan van-e külön rendelkezés a felhívásban, vagy csak annyi az előírás, hogy a támogatási kérelem beadásakor még legyenek érvényesek az ajánlatok? A Felhívásban szerepel, hogy "A kérelmezőnek 3 árajánlattal rendelkeznie kell, azonban az elektronikus felületre kizárólag a legkedvezőbb ajánlat feltöltése szükséges." Szeretnénk érdeklődni, hogy már a támogatási kérelem benyújtását megelőzően szükséges 3 árajánlat bekérése?

A támogatási kérelem benyújtásakor érvényes árajánlatot ír elő a felhívás.

Igen, a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legyen meg a 3 árajánlat és az elektronikus felületre a legkedvezőbb ajánlat feltöltése szükséges.

Szeretnénk érdeklődni, hogy a Felhívásban hol található előírás arra vonatkozóan, hogy melyik épület tekinthető használaton kívüli épületnek? A tavalyi, MFP-EKT/2019 kódszámú felhívás tartalmazott erre vonatkozó meghatározást, az a meghatározás érvényes az idei, MFP-EKT/2020 kódszámú felhívás esetében is?

Használaton kívüli épületnek minősül az az épület, mely leromlott fizikai állapotban van, és az egyházi közösség rendszeresen (havi két alkalomnál gyakrabban) nem használja. Erről a kérelmező az elektronikus felületen nyilatkozik. A pályázati felhívás nem rögzíti, hogy átlagos értéket szükséges e figyelembe venni, a kihasználtság a pályázó nyilatkozata alapján kerül figyelembevételre a tartalmi értékelés során.

Szeretnénk érdeklődni, hogy az egyházi közösségek esetében lehet-e több támogatási ügyintézőt megjelölni?

Igen. A benyújtó felületen tudják módosítani a regisztrációkor megadott adatokat.

Új támogatási ügyintéző esetén új regisztrációs űrlap kitöltése és benyújtása szükséges.