Bő esztendők és szűk esztendők

Tanító időszakban élünk, a gazdasági helyzet és a szomszédban dúló háború kihívás elé állította a civil szféra képviselőit, a segítő szolgálatokat is – mondta Badacsonyi Zoltán, a Petrecz Sándor Alapítvány (PSA) ügyvezetője. Az egyházi alapítványok számára a PSA által szervezett konferencián hangsúlyos kérdés volt, hogy képesek vagyunk-e a bőség és a szükség idején tanulni.

– A koronavírus-járvány veszteségekkel és korlátozásokkal terhelt időszaka után a gazdasági nehézségek és a szomszédban dúló háború olyan változásokat jelentenek, amelyekből tanulnunk kell – mondta el köszöntőjében Badacsonyi Zoltán. A Petrecz Sándor Alapítvány ügyvezetője a 2022-es évet sajátos esztendőnek nevezte. A fórum Bő esztendők, szűk esztendők bibliai címére utalva felhívta a figyelmet a természet és a történelem ciklikusságára. Úgy fogalmazott: a bőség ideje alázatra, bőkezűségre taníthat minket, emellett adakozásra és szorgalomra is. Ez utóbbiról kifejtette: amikor bőséggel teli időszakban élünk, módunkban áll, hogy szorgalommal jobban ki tudjuk aknázni az előttünk álló lehetőségeket. Az imádságra, hálaadásra is megtaníthat bennünket a bővelkedés.

Badacsonyi Zoltán 2. EAK 2022 (f.Bazánth Ivola)

Badacsonyi Zoltán hangsúlyosnak tartja a lehetőségek felismerését a szűk esztendőkben

Fotó: Bazánth Ivola

Az igazi tanítómesternek mégis a szűkölködést nevezte a rendezvény szervezője. Sok minden elveszik majd ezekben az években, de bizakodásra adhat okot, hogy Isten kezében maradunk a nehézségek ellenére is. Badacsonyi Zoltán szerint ellentmondásnak tűnhet, de a bőkezűségre is megtaníthat a szűkölködés. Megemlítette a szorgalom és az imádság jelentőségét, az „Ora et labora!” fontosságát. A PSA ügyvezetője hangsúlyosnak tartja a lehetőségek felismerését a szűk esztendőkben: egyrészt, mert úgysem tehetünk mást, hiszen a külső hatásokat nem tudjuk befolyásolni, másrészt, mert ilyen körülmények között is meg kell őriznünk az emberségünket, így megerősödhetünk hitben és bizalomban egyaránt.

Katona Viktória EAK 2022 (f.Bazánth Ivola)

A Magyar Református Szeretetszolgálat a nagylelkűség útján elindulva végzi szolgálatát és munkáját

Fotó: Bazánth Ivola

Az eseményen a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány tevékenységét Katona Viktória ügyvezető helyettes ismertette Segítő szeretet háború idején című előadásában. A lelkész először az alapítvány mottóját – Nagyobb boldogság adni, mint kapni (ApCsel 20,35) – idézte. Meglátása szerint az adakozás nagylelkűséget jelent, hiszen képessé válunk adni abból, amink van. Elmondása szerint a szeretetszolgálat a nagylelkűség útján elindulva végzi szolgálatát és munkáját. Katona Viktória ismertette a szervezetnek az ukrajnai menekültek megsegítéséért végzett munkáját. A több ezer önkéntes és munkatárs ma is éjjel–nappal segíti az ide érkezőket, és a határon túl is számos helyre juttattak már pénzsegélyt és tárgyi adományt. A szeretetszolgálat szállást is biztosít, foglakozásokat, oktatási programokat szervez, orvosi és lelki támogatást nyújt. A lelkésznő kitért a Felebarát adománygyűjtő programra, amely átfogóan és személyre szabottan segíti a nehéz helyzetbe került családokat, határon belül és a határon túl egyaránt. Újdonságként említette, hogy a Nyilas Misi programba tehetséges kárpátaljai diákok is bekerülnek, akik mentori és anyagi támogatásban részesülnek. Katona Viktória nehéz időszaknak nevezte a mostanit az alapítványok életében.

Tényleg szűk esztendő előtt állunk, mégis bizodalmunk van abban, amit Sámuel próféta második könyvében olvashatunk: „Mindeddig megsegített minket az Úr.” Mi hisszük azt, hogy az Isten az árvának és özvegynek igazságát nem fordítja el. Ebben a szolgálatban hűek akarunk maradni a nagylelkű Istenhez.
Kecskés Péter EAK 2022 (f.Bazánth Ivola)

Kecskés Péter: Fontos a fiatalok bevonása az önkéntes szolgálatokba

Fotó: Bazánth Ivola

Az egyházi alapítványok konferenciáján a kormány civil politikáját Kecskés Péter, a Miniszterelnökség főosztályvezetője ismertette. Úgy fogalmazott: a hazai civil szervezetek támogatása kiegyensúlyozott, ami az állam részéről úgy biztosított, hogy a pénzbeli támogatás mellett lehetséges a személyi jövedelemadó egy százalékának felajánlásával hozzájárulni a szervezetek működéséhez, és ezt egészíti ki a Nemzeti Együttműködési Alap támogatási rendszere. A főosztályvezető szükségesnek tartja az állam szerepvállalását a civil szféra támogatásában ahhoz, hogy jól tudjon működni. Hangsúlyosnak nevezte ugyanakkor a több lábon állást a szervezetek működése, fennmaradása érdekében. Az állami támogatások mellett fontos, hogy a civil szervezet is tudjon tenni önmagáért, például saját bevételek – tagdíjak, adományok – formájában. Úgy véli, be kell vonni a fiatalokat az önkéntes szolgálatokba, hogy a civil szervezetek idehaza is minél aktívabban el tudják látni azt a közösségépítő feladatukat, amelyre vállalkoztak.

Csobolyó Eszter EAK 2022 (f.Bazánth Ivola)

A központok várják az informálódni vágyó civil szervezeteket

Fotó: Bazánth Ivola

A Miniszterelnökség által működtetett Civil Közösségi Szolgáltató Központok szerepét Nagyné Csobolyó Eszter, a Pest megyei szervezet szakmai tanácsadója ismertette. A támogató hálózatot a 2012-es civil törvény hozta létre. A központok minden megyében és a fővárosban várják a tanácsra, információra vagy segítségre szoruló civil szervezetek képviselőit, munkatársait. Pest megyében tíz éve a dunavarsányi székhelyű Isten Szolgálatában Református Missziói Alapítvány viseli a pályázat útján elnyerhető címet. A központ jogi, pénzügyi, pályázati, társadalmi felelősségvállalással, vagy akár informatikai képzéssel kapcsolatban várja a megkereséseket, de személyes tanácsadásra is van lehetőség. Érdeklődni a központokról és a hálózatról a civil.info.hu oldalon lehet. A szakember felhívta a figyelmet az Értékteremtő Közösségekért díjra, amelyre november 30-ig várják a jelöléseket. Kitért az Adventi ablakok elnevezésű Pest megyei kezdeményezésre is. A kalendárium helyi épületek: civil szervezetek, magánszemélynek vagy közösségi terek kivilágított ablakaiból áll össze, ezzel is szépítve a karácsony előtti várakozás időszakát.

Miha Tamás 2022. EAK (f Bazánth Ivola)

Miha Tamás, a Magyar Fundraising Akadémia szakmai vezetője ismertette a válság idején is működő forrásteremtési lehetőségeket

Fotó: Bazánth Ivola

Miha Tamás, a Magyar Fundraising Akadémia szakmai vezetője szerint nem érdemes leállni az adománygyűjtéssel. Lehet, hogy kisebb összegek folynak be, de érdemes erre időt és energiát szánni. Arról tájékoztatta a részt vevő alapítványok képviselőit, hogy a szűkebbnek tűnő években milyen lehetőségeik vannak adománygyűjtésre, pénzügyi forrásaik megtartására, akár bővítésére. Hangsúlyosnak nevezte az átlátható, könnyen használható weboldal létrehozását, azon belül az adományozás lehetőségének kialakítását, a közösségi médiában való jelenlétet, az online hírlevelet és az adatbázis-építést. A szakember részletezte, hogy miként lehet sikeresen online adományt gyűjteni. Ehhez elengedhetetlen a célok, a célcsoportok megnevezése, a saját tartalom előállítása – tette hozzá. Felhívta a figyelmet arra, hogy a civil szervezeteknek pénzt kell áldozniuk az online megjelenésre, hogy láthatók legyenek, így az önként vállalt közösségi szerepük is ismertebb lesz.