Prágában járt az RMK küldöttsége

A Magyarországi Református Egyház társadalmi misszióját mutatta be a Református Missziói Központ. A küldöttség a Prágai Magyar Kulturális Intézet (PMKK) és a Prágai Magyar Református Missziói Gyülekezet közös meghívására utazott Csehországba a közelmúltban.

A Missziós Gyülekezet, amelynek jelenlegi lelkipásztora Éles György, Jézus ígéretében bízik: „Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük.” Mt 18,20. Erre az ígéretre épült fel 18 évvel ezelőtt a közösség – számolt be Magyarné Balogh Erzsébet, az RMK lelkész-igazgatója. Elmondta, hogy 1993 februárjától tartanak rendszeresen Istentiszteleteket, és vannak keresztelések, konfirmálók, esketések és temetések is. A gyülekezeti újság, az „Üzenet” pedig hetente megjelenik. (Elektronikusan kérhető. uzenet@reformata.cz e-mail címen).

A Mille Do(re)Mi kórust ugyan nem hallhattuk, de a gyülekezeti tagok lelkes és tiszta énekét igen. Ahol „ezer torony” épül, amelyek alatt sok ezren keresik Isten közelségét és kérik az Ő vezetését és áldását az életükre, ott különösen fontos, hogy a kicsiny Magyar Református Missziói Gyülekezet annak bizonyosságában lehet együtt: közöttünk van az Úr! Összefog, számon tart, oltalmaz és vezet – mondta Magyarné Balog Erzsébet.

Szólt arról is, hogy a közösség erejét és fontosságát tapasztalták meg és élték át a közös Istentiszteleten és a Kulturális Központban tartott előadásokon is. Gál Judit lelkipásztor, a Kórházmisszió vezetője,  Révész Jánosné, a Telefonlelkigondozás misszió lelkésze és L. Molnár István lelkipásztor, a Börtönmisszió vezetője vetített képes előadását nagy érdeklődéssel fogadták a magyar és cseh anyanyelvűek egyaránt.

Magyarné Balogh Erzsébet a református egyház társadalmi felelősségéről és a szolgálati lehetőségekről beszélt csehországi vendéglátóik előtt. A lelkész úgy fogalmazott, hogy a közösséget és a közös szolgálatokat tovább kell építeni, az egymásért való imádságot pedig gyakorolni kell. A prágai tornyok ezrei meggyőztek bennünket arról, hogy miközben az emberi szándék az ég felé való törekvés, Isten azokra tekint, akik egymás felé odafordulnak – tette hozzá.

RMK-sajtó