Felismerni sebeinket

Kárpát-medence-szerte rengeteg közösség gyűlik majd össze pénteken, hogy egy éjszakát az imádságnak szenteljen. Az idei ifjúsági imaéjjel témája a gyógyulás.

Október 29-én rendezik az idei Kárpát-medencei Református Ifjúsági Imaéjjelt. A téma a gyógyulás, a cél elsősorban az, hogy a szervezők lehetőséget teremtsenek a résztvevőknek felismerni és megfogalmazni sebeiket, terheiket, valamit bátorítsák őket, hogy mindezeket osszák meg Istennel, és nála keressék a gyógyulást. Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke az imaéjjel résztvevőinek küldött levelében hangsúlyozta:

„Az imádságban megérintjük a feltámadott Jézust, az Ő valósága és a mi valóságunk találkozik. Amikor elmondjuk neki, ami bennünk van, ami a mélyben van, ami bezár, amit bezártunk, ami rettegéssel tölt el, ami aggaszt. Akkor érintjük meg őt, amikor nem játsszuk meg magunkat, nem valami szép, felszínes képet mutatunk, hanem a magunk gyengeségét, kételyeit, hitetlenségét, sérüléseit. A 2021-es ifjúsági imaéjjelen nyújtsuk ki felé kezünket, érintsük meg őt az imádság által, hogy Ő is megérinthessen bennünket, a maga valóságával alakíthassa életünket, gyógyíthasson bennünket Szentlelke és Igéje által.”

Az idei imaéjjelhez Mikló István Boldizsár, a Nagyszalontai Református Egyházközség lelkipásztora számos segédanyagot készített. Néhány órára és egész éjjelre elegendő program, igei javaslatok és énekek is letölthetők az ifjúsági iroda honlapjáról.