Rendeződő kapcsolatok

Hét ország magyar diaszpóragyülekezeteinek több mint ötven küldöttének a részvételével tartották szeptember 1–4. között a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége (NYEMPGYSZ) éves közgyűlését. A találkozó házigazdája idén a szövetséghez három éve csatlakozott Nürnbergi Magyar Református Gyülekezet volt.

A konferencián – amely a XXI. század válságai közepette a nyugat-európai magyar protestáns gyülekezetek kihívásait vitatta meg – mások mellett részt vett a Kárpát-medencei magyar református egyházak részéről Zán Fábián Sándor kárpátaljai püspök és Ódor Balázs, a Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatala Kárpát-medencei és külügyi osztályának vezetője. A magyar kormány képviseletében Fürjes Zoltán, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára tartott előadást.

NyEMPGySz 2022

A NYEMPGYSZ közgyűlésének résztvevői

Fotó: Szántó András

Mint arról a közgyűlésről kiadott közlemény beszámol, a résztvevők megrendüléssel hallgatták Zán Fábián Sándor püspök személyes hangú beszámolóját a háború árnyékában végzett egyházi szolgálatokról: a tragikus mértékben megnehezedett körülmények közepette tanúsított helytállásról, a gyülekezetek megtartó erejéről és a lelkipásztorok jelenlétének fontosságáról. Ódor Balázs a stratégiai együttműködés és a Magyar Református Egyház Közös Zsinatához való csatlakozás módját vázolta fel, amit a közgyűlés örömmel fogadott. A NYEMPGYSZ kapcsolata így az evangélikus egyház után a református egyházzal is szervezeti formát ölt majd.

A Generális Konvent májusi gyulafehérvári ülése támogatta, hogy mások mellett a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége csatlakozzon a Magyar Református Egyházhoz. A csatlakozás módja: tagfelvétel a Közös Zsinatba. A Generális Konvent a csatlakozásig is segíti a diaszpórában élő magyar reformátusok missziói, hitéleti, közösségszervezési, szemléletformáló, illetve tradíciómegtartó és ápoló tevékenységét, és az érintett szervezetekkel szoros partneri kapcsolatot tart fenn. A csatlakozás jogi lehetőségének megteremtése érdekében szükséges a Magyar Református Egyház Alkotmányának módosítása többek között a tagsági kérdésekkel foglalkozó 5.§ vonatkozásában, ezért a Generális Konvent 2023 első félévében összehívja a Magyar Református Egyház közös zsinatát az alkotmánymódosítás elfogadására.

NyEMPGySz 2022

Ódor Balázs, az MRE Zsinati Hivatala Kárpát-medencei és külügyi osztályának vezetője

Fotó: Szántó András

A hollandiai Zwollei Magyar Református Egyházközség felvételével 2022-ben is új taggyülekezettel bővült a szövetség. A 15 nyugat-európai szolgálati terület 54 gyülekezetéről elhangzott beszámolók részletes tájékoztatást adtak az egyes közösségek helyzetéről és szolgálatáról. A NYEMPGYSZ jövő évi tanácskozásának a tervek szerint Kolozsvár ad majd otthont.