Tanítót és tanárokat keres a Dadi Református Általános Iskola

Pályázatot hirdet tanító, földrajz, természetismeret,  rajz, kémia, informatika, technika szakos tanári állás betöltésére a Dadi Református Általános Iskola

A munkaviszony időtartama:    határozott idejű
Foglalkoztatás jellege:                 részmunkaidő vagy teljes munkaidő (több szak esetén)
Pályázati feltételek:                      szakirányú felsőfokú pedagógus végzettség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylését igazoló lap
- végzettséget igazoló oklevél másolata
- fényképes szakmai önéletrajz
A munkakör legkorábban: 2022.09.01.napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje 2022. augusztus 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt:
Kicsák Tamásné igazgató  tel: 06 20 337 1167
Mohosné Rév Anita igazgatóhelyettes  tel: 06 20 510 3648
A pályázatok benyújtásának módja:
-        postai úton a Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja 2854 Dad, Fő utca 37. címére történő megküldésével,
-        elektronikus úton refi@dad.hu e-mail címen keresztül.