Pótfelvételi Debrecenben

Újabb esélyt kapnak a diákok, hogy egyetemisták lehessenek. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem (DRHE) pótfelvételi eljárást hirdet a következő tanévre. A diákok, akiket nem vettek fel felsőoktatási intézménybe vagy nem jelentkeztek továbbtanulni, hitéleti vagy tanító szakra is beadhatják jelentkezésüket, ráadásul tandíj nélkül, államilag finanszírozott formában tanulhatnak.

DRHE pótfelvi össz 16 9 nagy2.jpg

Az egyetem hitéleti képzései közül teológus, teológus-lelkész, hittanár-nevelőtanár, katekéta-lelkipásztori munkatárs és kántor szakokat hirdet. Hitéleti szakjai az egyházi szolgálatra és a keresztyén értelmiségi létre készítenek fel – a „Közösség, hit, tudás” jelmondat szellemében. A jelentkezési határidő ezekre a szakokra 2020. augusztus 24.

Világi képzések között a tanító szak és annak kiegészítő műveltségterületi képzései választhatók a pótfelvételi eljárásban. E képzés terén az egyetem az ország harmadik legnagyobb képzőhelye; a szak hallgatóinak harmada egyházi középiskolákból érkezik az intézménybe. A leendő tanítók az ország egyik legjobb általános iskolájában szerezhetnek gyakorlatot, a végzettek 90 százaléka pedig három hónapon belül kap tanítói állást. Tanító szakra a felvi.hu weblapon keresztül lehet jelentkezni. Az idei pótfelvételi eljárás különlegessége, hogy a tanító szakot az intézmény államilag finanszírozott formában is meghirdeti.

Ugyancsak újdonság a Kiss Tihamér László Képzési Ösztöndíj Program. Ez a program a tanító pályára készülő fiatalokat támogatja rendszeres tanulmányi ösztöndíjjal, aminek az összege egy félév alatt akár a 125 ezer forintot is elérheti. Aki az idén jelentkezik a DRHE tanító szakjára, már az első félévben is megigényelheti ezt a támogatást, ha a felvételi pontjai elérik a 300 pontot. Az ösztöndíj feltétele, hogy a hallgató vállalja: végzés után legalább annyi időt dolgozik majd tanítóként a régióban, mind amennyi ideig a támogatást igénybe vette.

Minden hallgatónak biztosított a kollégium, amely magas színvonalú, kiválóan felszerelt és árban is megfizethető. Részletek: www.felveteli.drhe.hu