Hit- és erkölcstan változásjelentő nyomtatványok

A kötelezően választható hit- és erkölcstan oktatást szervező egyházközségeknek a 2020/21. tanév második félévének kezdetén ismét lehetőségük nyílik arra, hogy a tanév elejé adatszolgáltatáshoz képest bekövetkező változásokat bejelentsék.

Letölthető dokumentumként rögzítettük a „Változásjelentő adatlap a február 1-jei tényadatokról a kötelezően választható református hit és erkölcstan szervezéséhez (az állami iskolák 1-8. évfolyamán)” c. nyomtatványt (Word és PDF formátumban), valamint az adatlaphoz készített kitöltési útmutatót (az adatlap második oldala).

Az adatlapot a 2021. február 1-jei állapotnak megfelelően kizárólag azon egyházközségeknek szükséges kitölteni és beküldeni, ahol a 2020. október 1-jei állapothoz képest változás történt, s azt még nem közölték a MRE Zsinati Oktatási Irodával. Postára adási határidő: 2021. február 10. (szerda), postacímünk: 1427 Budapest, Pf. 643.

Ezen adatszolgáltatás alapján kerül sor a hittanoktatók 2020/2021. tanév II. félévi KV csoportszámának felülvizsgálatára.