Fölmenni az Úr házába

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem szeptember 4-én megtartotta ünnepi tanévnyitó közgyűlését a Református Nagytemplomban. Elkezdődött az intézmény 484. tanéve, jelenleg négyszázhetven hallgatóval.

Debreceni tanévnyitó 2021

Fotó: Derencsényi István

Az istentiszteleten Püski Lajos lelkészi főjegyző hirdette Isten igéjét a 2Kir 23, 1-5. alapján. „Mindannyian tapasztaljuk, hogy egy változó világban élünk. (…) Tudnánk sorolni, hogy mi minden, s milyen gyorsan megváltozik. Mégis: az Ószövetségből olvasott szakasz, ami kétezer-hatszáz évvel ezelőttről mesél, egy olyan világot tár elénk, ami megdöbbentően hasonlít a miénkre. Jósiás istenkereső példát keres: ezt Dávid életében találta meg. Te mit hozol magaddal? Milyen mintákat? Milyen példát a szülőktől, nagyszülőktől? Mi, vagy ki vezérelhet bennünket? Mire, vagy kire hallgatunk?” – tette fel a gondolatébresztő kérdéseket Püski Lajos. „Nagyszerű dolog, hogy keressük az örökkévaló Istent, és úgy kezdhetjük a tanévet, hogy az Úr házába megyünk. (…) Mit jelent nekünk Isten igéje ránk nézve, s azokra nézve, akik ránk bízattak? Ha engedjük, hogy Isten szava szíven találjon, akkor lesz megújulás és lesz megtartatás. Az örökkévaló Isten hív az ő szövetségébe, és ezt mindig meg kell újítani” – zárta szavait.

Debreceni tanévnyitó 2021

Püski Lajos lelkészi főjegyző igét hirdet

Fotó: Derencsényi István

Baráth Béla Levente rektor tanévnyitó beszédében kiemelte, hogy napjainkban az egészségügyi válsághelyzet miatt figyelmünk könnyedén a jelen nehézségek rabjává válhat. „Ebben a helyzetben fontosnak tartom, hogy egyetemi közösségünk tudja tágabb perspektívában szemlélni a maga helyzetét, és legyen tekintettel múltbeli örökségére. Rendkívüli krízis esetén is meg lehet tartani az értékmentés- és teremtés útját. A távoktatás során számos tanulókör alakult ki – ezeket a jó gyakorlatokat érdemes megtartani” – hangsúlyozta Baráth Béla Levente. A rektor azt is bejelentette, hogy az őszi félévben a tanórákat, az istentiszteleti és egyéb közösségi alkalmaikat jelenléti formában tervezik megtartani az óvintézkedések betartása mellett.

Debreceni tanévnyitó 2021

Fotó: Derencsényi István

Sor került az új hallgatók köszöntésére és fogadalomtételére is Vitéz Ferenc oktatási rektorhelyettes irányításával: több mint száz elsőéves hallgató hangja fonódott össze a Nagytemplomban. Petkes Piroska Judit szenior, a Hallgatói Önkormányzat elnöke is köszöntötte a jelenlévőket, és fogadalmat tettek a kórházi lelkigondozói gyakorlatra készülők is Hodossy-Takács Előd intézetvezető vezénylésével.

A tanévnyitó közgyűlésen demonstrátor lett és oklevelet kapott Fazakas Bettina Dóra (Újszövetségi Tanszék), Szalay Kont András (Bibliai-Teológiai és Vallástörténeti Tanszék) és Klément-Balla Zsófia (Ószövetségi Tanszék).

Baráth Béla Levente rektor a közgyűlés lezárásakor Isten áldását kérte a tanévre, és hangsúlyozta, hogy a közösség, az együttlét, a bekapcsolódás olyan kulcsszavak, amelyek a tanévkezdés fontos üzenetei lehetnek mindannyiunk számára.

Itt visszanézhető az egész tanévnyitó: