Tartalmas események a cigánymissziónál

A fiatalok és a gyülekezetek számára hagyományos és új programokat is szervez idén az Országos Református Cigánymisszió. A tanodák, lelki hétvégék, országos és helyi rendezvények egyaránt teret adnak a szolgálat közösségépítő és -fejlesztő céljainak. Megismerhetjük a tavaly megalakult Cigánymissziós Stratégiai Bizottság jelentését az elmúlt tíz év eredményeiről is. Sztojka Szabinát, a cigánymisszió vezetőjét kérdeztük az idei tervekről.

A Magyarországi Református Egyházban (MRE) 2023 a lelkipásztori hivatás éve, erről tavaly novemberben döntött a Zsinat. Sztojka Szabina szerint a Református Szeretetszolgálat fenntartásában működő Országos Református Cigánymisszió célja ehhez kapcsolódóan bemutatni olyan példákat, amelyekkel felhívhatja a figyelmet a lelkészi szolgálatra a cigány-roma közösségekben. Motiválni azokat, akik szeretnének elindulni vagy elköteleződni a hátrányos helyzetű emberek közötti szolgálatban.

A lelkipásztor kiemelte, hogy tavaly decemberben megtartották a Cigánymissziós Stratégiai Bizottság első ülését, amelynek elnöke Hajdú Zoltán Levente a Magyarországi Református Egyház Missziói Szolgálatának főigazgatója, Szabina a titkára. Idén lesz tíz éve, hogy a Zsinat elfogadta a stratégiát és a hozzá kapcsolódó cselekvési tervet, amely meghatározta a református egyház cigánymissziós szolgálatát. A tavaly megalakult testület most értékeli az előző tíz évet, és – ha szükséges – új irányokat is kijelöl. A cél, hogy őszre elkészüljön egy anyag, amit a Zsinat elé tudnak terjeszteni.

Sztojka Szabina (f. Dezső Attila)

Sztojka Szabina misszióvezető lelkipásztor

Fotó: Dezső Attila

Az idei programokról Sztojka Szabina elmondta: januárban egy nyári táborukban elindított kezdeményezés hatására megszervezik a Halld meg a hangom! elnevezésű rap- és slamverseny döntőjét, amelyet a református tanodáknak és iskoláknak hirdetett meg a szolgálat. A nyári táborban elkészült egy dal és egy videoklip, erre válaszként a fiatalok beküldhették saját írásaikat, ennek döntőjét tartják január 28-án.

Folytatódik az Együtt egymásért keresztyén közösségfejlesztő képzés második féléve, februárban, márciusban és június elején. A háromnapos hétvégi képzéseken két évfolyam vesz részt párhuzamosan. Ennek folytatásaként pedig júliusban evangelizációs hetet szerveznek, amely egyben a diákok ballagása is. Március 19–22. között rendezik meg a cigánymissziós és felzárkózási lelkésztovábbképzést Berekfürdőn.

Cigánymisszió 2023-as tervei, 2020-as imanap (f.Kalocsai Richárd)

Fotó: Bazánth Ivola

Április 15-én, a roma kultúra világnapjához kapcsolódóan tartják meg idén is az országos cigánymissziós imanapot. Május 6-án lesz az Aranyhíd elnevezésű cigány vers- és prózamondó verseny döntője Budapesten. Az eseményre tanodai fiatalok jelentkezhetnek. Az eseményre egy roma költő versét vagy prózáját kell megtanulniuk és elmondaniuk a gyerekeknek, egyénileg és csapattal is versenyezhetnek a résztvevők. Május 13-án tartják a Protestáns cigánymissziós találkozót Budapesten, a fasori evangélikus templomban, amely a protestáns egyházak cigánymissziós együttműködésére épül.

Cigánymisszió 2023, illusztráció 2. (f.Kalocsai Richárd)

Fotó: Kalocsai Richárd

A júliusi Csillagponton is képviselteti magát a cigánymissziós szolgálat. Céljuk a roma kultúra megismertetése, a szolgálat bemutatása. Nyáron pályaorientációs tábort rendez a szervezet 6–7. osztályosoknak. A református tanodák, általános iskolák és gimnáziumok bevonásával azt szeretné a cigánymisszió elérni, hogy ezek a programok minél több fiatalt érjenek el, hogy ezzel is segítsék és motiválják őket a pályaválasztásban.

Cigánymisszió 2023, illusztráció (f.Kalocsai Richárd)

Fotó: Vargosz

Szintén nyáron több megbékélési szemináriumot is szervez a helyi gyülekezetekben a cigánymisszió, az események a roma holokausztra való megemlékezéshez kapcsolódnak majd. A háromnapos lelki hétvégi alkalmakon a cigányok és a nem cigányok együttléte lehetőséget jelent egymás jobb megismerésére és a békés együttélés melletti elköteleződésre. Ezeket a szemináriumokat már 2015 óta a cigánymisszió szervezi, és van már egy szolgáló csapat – romák, nem romák vegyesen –, amely ezt vezeti. Az Országos Cigánymissziós Konferenciát ősszel tartják meg, október 13–15. között Mályiban.

Az Országos Református Cigánymisszió híreiről és eseményiről itt lehet tájékozódni.