Szakmai konferencia a cigánymisszió lehetőségeiről és feladatairól

A magyar református közösség és a lelkipásztorok cigányságról való gondolkodásának megalapozása, elmélyítése a célja annak a tanácskozásnak, amelyet a jövő héten tartanak Budapesten, a Magyarországi Református Egyház zsinati székházában. A kerekasztal-beszélgetéseken meghívott előadók fejtik ki nézeteiket a közösségfejlesztésről, a kultúrák közötti párbeszédről, az oktatás szerepéről, a munkahelyteremtés lehetőségeiről, valamint a cigányság és az egyházak kapcsolatáról.

Hol a helye a cigányság missziói gondozásának a leszakadó közösségek felzárkóztatásában? Mi az oktatás, a munkahelyteremtés szerepe, milyen közösségépítési feladatokkal és nehézségekkel szembesülhetnek a cigányság iránt felelősséget érző gyülekezetek? Milyen akadályokat gördíthet az egyház és a társadalom elé az, ha nem vagyunk tisztában a magyar cigányság néprajzi és kulturális sajátosságaival? Ezekre a kérdésekre keres választ a június 23-ára szervezett szakmai konzultáció.

A cigányság felzárkóztatása Magyarország számára stratégiai kérdés. Nem véletlen, hogy a leszakadó cigány közösségek felkarolása megtalálható a magyar soros EU-elnökség prioritásai között is: a cigány közösségek felzárkóztatása az utóbbi hónapokban valóban európai üggyé vált. Az egyházak így Európa-szerte azzal a kihívással állnak szemben, hogy érdek-képviseleti, diakóniai, oktatási és közösségfejlesztési szolgálatukkal elősegítsék a cigányság társadalmi integrációját. A cigánymisszió ezáltal az elkövetkező években a Magyarországi Református Egyház missziójának is egyik legfontosabb területe lesz.

Konferenciára várják mindazon gyülekezetek, lelkipásztorok és gyülekezeti munkatársak jelentkezését, akik eredményes cigánymissziós kezdeményezést gondoznak gyülekezetükben. A meghívott és elvárt résztvevők mellett az egyházunkkal való párbeszédre és partnerségre nyitott, a cigányság integrációjával foglalkozó civil szervezetek munkatársait is örömmel látjuk a közönség soraiban.

A konferencia előzetes programterve elérhető innen.

A szakmai konzultációról bővebben a refeu2011 honlapon olvashatnak, és ott van lehetőség a jelentkezésre is.