Megoldás a közösségi fejlesztések folytatásához

Hosszú távon is segítséget jelentő, például alternatív fűtési eszközöket szerzett be az a tizenöt református gyülekezet, amelyek plusztámogatást kaptak a Svájci Protestáns Egyházak Segélyszervezetétől (HEKS). A megemelkedett energia- és élelmiszerárak miatti nehézségekről Ignácz Andreát, a Református Szeretetszolgálat munkatársát, a HEKS projektkoordinátorát kérdeztük.

A Svájci Protestáns Egyházak Segélyszervezete és a Magyarországi Református Egyház közös roma programjában részt vevő tizenöt partnergyülekezetet segíti a támogatás. Az érintett eklézsiák hároméves programokat állítanak össze tanodajellegű programjaik működtetéséhez. Legutóbb 2020-ban kalkulálták ki, hogy mekkora összeg szükséges ehhez. Az akkor meghatározott egyenként évi 3 millió forint azonban az energia- és élelmiszerárak idei jelentős emelkedése miatt már nem bizonyult elegendőnek. Ignácz Andrea, az Országos Református Cigánymisszió HEKS-projektkoordinátora a nehézség megoldásáról elmondta: a mintegy ötszázharmincezer forint extra finanszírozási összeget úgy határozták meg, hogy aktualizálták a svájci frank árfolyamát. A 2020-as és a mostani árfolyam közötti különbségből jött ki a plusztámogatás összege az érintett gyülekezeteknek tanodajellegű programjaik fenntartására. A mintegy félmillió forintot a Református Szeretetszolgálat már el is utalta a gyülekezeteknek.

Ignácz Andrea 1. (f. Országos Református Cigánymisszió)

Ignácz Andrea: az alapvető eszközök és a fenntartási költségek kifizetése is megterhelő volt

Fotó: Országos Református Cigánymisszió

Andrea hozzátette: a gyülekezetek többsége Magyarország északkeleti, hátrányos helyzetű, többségében romák lakta falvaiban és városaiban működik. Mind nehézségekről számoltak be a tanodák fenntartása kapcsán. Alapvető eszközök és a fenntartási költségek kifizetése is megterhelőnek bizonyult: például a közösségi helyszínek fűtése, világítása, uzsonna a gyerekeknek, egy-egy program, kirándulás megvalósítása. A gyülekezetek többsége alternatív fűtési eszközök beszerzésére fordította a kapott támogatást, amelyet az idei év végéig kell felhasználniuk. Elektromos paneleket, fatüzelésű kazánt vagy légkondicionálót szereltek be. Próbáltak olyan dolgokat vásárolni, amelyek hosszú távon is segítséget nyújthatnak, nem csak a mostani időszakban. A támogatásból több helyen tartós élelmiszercsomagot is összeállítottak rászoruló családoknak.

Ignácz Andrea

„Ez keresztyén attitűddel végzett fejlesztő szolgálat"

Fotó: Országos Református Cigánymisszió

A tizenöt gyülekezet nagyjából háromszáz gyermeket ér el. – Ezek a települések általában kis falvak, kevés gyermeknek van esélye eljutnia másik helyre – fejtette ki Andrea. A svájci támogatásból megvalósuló tanodajellegű program célja a befogadó és elfogadó szemlélet megteremtése. Ezekben a foglalkoztató műhelyekben többségükben iskolán kívüli szociáliskompetencia-fejlesztő programok zajlanak egyéni fejlesztési terv mentén. Játékos foglalkozásokat tartanak pedagógusok, mentorok, lelkészek. A gyerekek egymástól is tanulnak. – Ez keresztyén attitűddel végzett fejlesztő szolgálat – tette hozzá. A délutáni programokon túl szerveznek nyári táborokat, pályaorientációs foglalkozásokat. A hatodik, hetedik, nyolcadik osztályos diákokat elviszik különböző gyárakba, cégekhez, kisebb műhelyekbe, hogy lássák az egyes szakmákat és azt is, hogy mi van a szülőhelyükön túl.

A HEKS a Magyarországi Református Egyházzal (MRE) 2013-ban kötött együttműködési megállapodása óta támogatja az egyház cigányok közötti szolgálatát. Ennek egyik pillére a gyülekezeti program: az MRE gyülekezetei olyan tevékenységekre kapnak támogatást, amelyek elősegítik a cigányok/romák egyházi és társadalmi befogadását, az integrált közösségek fejlesztését, valamint a cigány/roma gyermekek tanulmányi előmenetelét, szociális és életkészségeinek erősítését szolgáló programok megvalósítását. A másik az inkluzív iskolai program, amelynek célja, hogy az MRE fenntartásában működő iskolák befogadóbbá váljanak a cigány gyermekek iránt.