Megalakult a Cigánymissziós Stratégiai Bizottság

2023 áprilisában lesz tíz éve, hogy a Zsinat elfogadta a Magyarországi Református Egyház cigánymissziós stratégiáját. Az újonnan megalakuló bizottság célja az, hogy az eddigi eredményeket áttekintse, értékelje és módosítási javaslatokat tegyen a Missziói Bizottság asztalára.

A Magyarországi Református Egyház (MRE) cigánymissziós stratégiájának megalkotása 2009-ben kezdődött a Cigánymissziós Bizottság munkájával, majd 2012-ben Dani Eszter missziói irodavezetőként kapta meg a feladatot a folyamat vezetésére. A Zsinat 2013 tavaszán fogadta el a stratégiát és a hozzá kapcsolódó cselekvési tervet, amely meghatározta a református egyház cigánymissziós szolgálatát az ezt követő mintegy tíz évben.

Cigánymissziós Stratégiai Bizottság 2. (f. Dezső Attila)

Fotó: Dezső Attila

Az átalakuló társadalmi és egyházi közeg miatt a tizedik évforduló remek apropót szolgáltat arra, hogy az újonnan megalakuló Cigánymissziós Stratégiai Bizottság áttekintse az elmúlt évtized eredményeit, értékelje azokat, illetve új irányvonalakat fogalmazzon meg az azóta felmerülő és jelenlegi kihívásokkal kapcsolatban.

Cigánymissziós Stratégiai Bizottság 3. (f. Dezső Attila)

Fotó: Dezső Attila

A Református Szeretetszolgálat székházában december 7-én megalakult bizottság elnöke Hajdú Zoltán Levente, az MRE Missziói Szolgálatának főigazgatója, titkára pedig Sztojka Szabina, a Cigánymisszió vezető lelkipásztora. A szakmai munkát segíti többek között Czibere Károly, a Református Szeretetszolgálat főigazgatója, illetve Eperjesi Tamás, a Református Szeretetszolgálat Felzárkózási Osztályának vezetője is. A bizottság első ülésén a tagok lefektették a közös munka alapjait és kereteit. Munkájuk januárban folytatódik.