Lezajlott a református cigány szakkollégium első felvételije

Tízen jelentkeztek a debreceni intézmény első évfolyamába, de a szakkollégium pótfelvételin még újabb diákokat vár.

Augusztus 22-23. megtartotta első felvételijét az Magyarországi Református Egyház Zsinata által alapított Wáli István Szakkollégium (WISZ) Debrecenben.

Tízen vettek részt a felvételin, a jelentkezők debreceni felsőoktatási intézmények hallgatói közül kerültek ki. Arra nem volt kikötés, hogy milyen szakon, hányadik évfolyamon kell tanulniuk a diákoknak, de a szakkollégium kizárólag cigány vagy részben cigány hallgatókat vesz fel. Az intézmény természetesen nyitott, a programjaikra várják a nem cigányokat is, a szakkollégiumi elhelyezést és a kiemelt támogatást csak cigány diákok vehetik igénybe.

Így a jelentkező között volt fizikus, műszaki menedzser, teológus, szociálpedagógus, szociális munkás, valamint zeneművészetis hallgató is.

A felvételi három részből állt: először irányított beszélgetésen vettek részt egy-egy mentorral a diákok, ezen megfogalmazhatták motivációikat és céljaikat. Ezután intelligencia és személyiség tesztet töltenek ki, végül a felvételi bizottság tagjai beszélgettek velük.

A felvételizők nagyon jó benyomást tettek a bizottság tagjaira. A testület a következőképpen állt össze: Uhrin Anikó, a WISZ igazgatója, Forgács István tanácsadó, Dr. Kodácsy Tamás, KRE egyetemi lelkész, az igazgatótanács tagja, Dr. Kósa Karolina, a Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karának tanszékvezető egyetemi tanára, a szakkollégium igazgatótanácsának tagja, Landauer Attila, az MRE Zsinati Hivatala országos cigánymissziós referense, valamint Tóth József intézményi lelkész.

A felvételi eredményét egyelőre nem tették közre, mert a szakkollégium pótfelvételit is meghirdet. Mivel még vannak szabad helyek, ezért szeptember elejéig várják az újabb jelentkezéseket, amit ezúttal is a WISZ honlapján lehet megtenni.

A debreceni Maróthi György Kollégium egyik szintjén helyet kapó Wáli István Szakkollégium az idén létrehozott Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat tagja. A WISZ célja, hogy támogassa, összefogja a debreceni felsőoktatási intézményekben tanuló cigány, illetve részben cigány hallgatókat.

„Szakkollégiumunk személyiségformáló képzést is kínál. Három modul (közismereti, kulturális és spirituális) kötelező és választható tanegységeit végezhetik el a diákok, abban bízom, hogy ezek felkeltik az érdeklődésüket. Emellett ösztöndíjat, szociális támogatást, mentorálást biztosítunk számukra – mondta az intézmény céljairól Uhrin Anikó igazgató. – Nálunk a hallgatók keresztyén közegbe kerülnek, velük együtt szeretnénk építeni ezt a közösséget. Remélem, társakra találunk bennük, kollégiumi éveik alatt a bennük lévő szociális érzékenység kiteljesedik, és olyan keresztyén értelmiségiként hagyják el az egyetemet, akik szakmájukban és magánéletükben is példát mutatnak.”

Csepregi Botond