Egyházi találkozó börtönben az európai romákért

A Dunaújváros-Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet kultúrtermében nyolcvannál is több  elítélt részvételével tartottak hazánkban első alkalommal olyan imatalálkozót, ami az európai romákért szólt.

Az Egyesült Államok Presbiteriánus Egyházának kezdeményezése így hazánkban közvetlenül kapcsolódott a Nemzetközi Roma Naphoz (április 8), és az V. Európai Roma Platformhoz, amit szintén a múlt héten rendeztek meg Budapesten. Az imatalálkozón részt vett és felszólalt Balog Zoltán, a kormányzat társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkára is.

A különleges alkalom előtt a pálhalmai parancsnoki épületben tartott sajtótájékoztatón Balog Zoltán államtitkár elmondta: fontos a roma népesség helyzetét jellemző "ördögi kör" megtörése, mert ha ezt nem tesszük, egyre több embert kell majd mind kevesebbnek eltartania. Az "ördögi kör" az alacsony iskolázottság, az abból adódó munkanélküliség, a szociális segélyen élés, a rossz egészségi állapot, a korai halandóság mellett a magas születési arányszám. "Ha a két dolgot egymás mellé rakjuk, azt jelenti, hogy egyre több embert kell eltartani egyre kevesebb embernek” - tette hozzá a politikus. "Ezt az ördögi kört meg kell törni. Ez az általános romastratégiának a kiinduló pontja". A roma népesség 85 százaléka hazánkban munkanélküli, ezért fontos, hogy a négy év alatt létrehozandó 400 ezer munkahely negyedét a romák számára teremtik meg, s magasabb arányban juttatnak számukra közmunkát. Munkahelyekbe invesztálni ugyanis távlatban is olcsóbb, mint büntetés-végrehajtási (bv) intézetekbe, szociális segélyezésbe.

kép

A parancsnoki épület kultúrtermében Békefy Lajos pálhalmai börtönlelkész, az imatalálkozó szervezője lovári nyelven is köszöntötte a megjelenteket, s elmondta: „Amit keresztyén romaként és nem romaként mi tehetünk itt a börtönben, az az EU-s és a felelős hazai roma felzárkóztatási programok lelki imatámogatása, a lelki hátország erősítése. Akiért vagy amiért imádkozni tudunk, azért felelősséget vállalunk”. Az imatalálkozó jelmondata: Informáltan imádkozni – imádkozva cselekedni! Az Úr Jézus ezt mondta: Kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek... (Mt 7,7). Azért vagyunk itt, hogy egymást a keresésben és a zörgetésben erősítsük, s reménykedjünk abban, hogy aki kér, az kap is – lehetőséget, testvéri szót, több társadalmi odafigyelést, gyűlölet mentesebb hazát, házat, Európát! A Jelenések 22,21 Igéjével köszöntött mindenkit: Te avel amare Raj Jezush Kristoshi gracija savorazheneca. Bater. – A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme mindnyájatokkal!

A mélykúti fogvatartott nők kórusa lovári és magyar nyelven énekelte a cigányhimnuszt, majd Balázs Péter bv ezredes, intézetparancsnok köszöntötte a vendégeket, s azt kívánta: „Adja Isten, hogy az imák meghallgatásra találjanak”. Későbbi megnyilatkozásában pedig idézte Dosztojevszkijt: „Az embert bűnével együtt kell szeretni”. Erre törekszünk, ennek jele ez az imatalálkozó is.

Balog Zoltán államtitkár is köszöntötte a találkozó résztvevőit. „Elgondolkoztam azon, mit jelent a fal egyik vagy a  másik oldalán lenni. Azért jöttem, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz. A kormány tenni akar Önökért: több munkahelyet, több  tanulási lehetőséget akar teremteni”. Példát hozva említette: a műtőasztalon nem marad ateista az ember. Ha bajban vagyunk, Istent hívjuk. Ez a délután is ezt példázza. Megígérte, hogy erről a szép kezdeményezésről beszámol majd a kormánytagoknak is.

Szüntelenül imádkozzatok (1Thessz 5,17) idézte emlékezetbe az Igét P.Tóthné Szakács Zita lelkésznő, a Magyarországi Református Egyház Missziói Irodájának vezetője. Az ima nagy lehetőségéről szólt. Sokszor azért nem mennek a dolgok, mert nem imádkozunk. „Nem elég egymásért imádkozni, hanem együtt, egymással is kell tudni imádkozni!” – hangsúlyozta. Csóti András bv vezérőrnagy katolikus, református, evangélikus és izraelita köszöntéssel üdvözölt mindenkit. „Pálhalmáról már indult ki országos kezdeményezés, a Nők világimanapja a börtönökben mozgalom. Remélem, hogy ez a mostani kezdeményezés is országos visszhangra  és bevezetésre talál majd”.

Ezt követően Békefy Lajos vetítettképes előadásban mutatta be a tíz európai országban (Bulgária, Csehország, Albánia, Magyarország, Portugália, Románia, Oroszország, Szlovákia, Spanyolország, Ukrajna) élő romák helyzetét, akik Európában becsült adatok szerint közel 9 millióan élnek. „Ez nagy kihívás az egész európai közösség számára, s méltó, tartós megoldást kell találni az együttélésre” – mondta börtönlelkész.  Az egyes országok igei üzenetét és az ottan megfogalmazott roma imákat hat fogvatartott nő és férfi adta elő lováriul és magyarul. Közben összekötő énekként visszatérően énekelték a fogvatartottak a taizéi éneket: „Ó, halld meg , Uram, ó, halld meg imám...”. A Kőszikla gospel együttes gyönyörű zenekari feldolgozású evangéliumi énekléssel emelte Isten elé az imákat. Sokszor lehetett látni a fogvatartottak szemében a hála, vagy a megrendülés könnyeit. Volt, aki éneket komponált gitárra erre az alkalomra, volt, aki lováriul köszönte meg Istennek ezt az alkalmat, amelyen a kormányért és az elöljárókért is imádkozott.

Különleges pillanat volt, amikor Farkas Csaba békési vajda szólt roma testvéreihez meghatódottan, lovári nyelven.  A lélek gazdagsága vezeti az elmét – hangsúlyozta, s rámutatott: Isten nélkül nincsen semmi. „Őrizzük meg hitünket, itt a börtönben is, ami Istennel köt össze, s ez a hit minden romában meg van”. Szabó Dániel, a Presbiteri Szövetség elnöke, a cigánymisszió évtizedek óta elkötelezett munkása megrendülten köszönte meg a szép alkalmat mindenkinek. Szerinte a romakérdés emberség-kérdés, az emberség-kérdés pedig Isten-kérdés. Elmondta, hány roma keresztgyermeke van, akiket támogat, segít. „Hiszem, hogy együtt van szükségünk Európában, meg itt, a Kárpát-medencében változásra. Isten közösen adja meg ezt nekünk, ha kérjük”.

A  pálhalmai első imatalálkozón az európai romákért elnevezésű rendezvényen a Testvéri Börtöntársaság, a Katolikus Börtönlelkészi Szolgálat, a Krisztus Szeretete Egyház képviselői is jelen voltak. Az egyházi személyek közül nyolcan adtak záró áldást az imatalálkozó résztvevőire, akik lelkileg kapcsolódtak össze az Egyesült Államok Presbiteriánus Egyházával, s szerte a világon mindazokkal, akik tíz milliós számban vettek részt az imakezdeményezésen.

drbl-drbrkl