Békehullámok a Dunán

Április 20-án három órától felekezetközi konferenciát tartanak a Deák Téri Evangélikus Gimnázium dísztermében, ahol a különböző missziói területeken szolgáló előadók az erőszak megfékezésének, a konfliktusok kezelésének lehetséges útjairól beszélnek.

Vannak a történelem során meglehetősen megterheltté vált szavak. Ilyen például a béke, amellyel sokan különösen is visszaéltek a kommunista diktatúra idején. Mégis, amikor bajor testvéregyházunk megkeresett minket, magyarországi evangélikusokat, hogy vegyünk részt az általuk 2010-ben indított, Békehullámok a Dunán elnevezésű programsorozatban, nem lehetett kérdés, hogy csatlakozzunk hozzájuk. Az erőszakkal szemben ugyanis nekünk, keresztényeknek is szót kell emelnünk. 

De nem csupán beszélnünk szükséges róla, hanem le kell lepleznünk saját életünkben is. Hiszen az agresszivitástól olykor a Krisztust követő emberek sem mentesek. Ha bátran nézünk bele Isten igéjének tükrébe, fel kell ismernünk, hogy az erőszaknak számos „kifinomult” formája bizony jelen van egyházi közösségeinkben, családjainkban is. 

Fontos azonban az is, hogy Krisztus népe közösen – felekezeti határokat ledöntve – tegyen bizonyságot arról a meggyőződéséről, hogy az agressziónak van ellenfegyvere: a Krisztustól tanulható szelídség. Nagyhét szerdájára így hívjuk meg református testvéreinket Budapestre, Deák téri evangélikus szigetünkre. ( Insula Lutherana). Tegyünk közösen bizonyságot arról a Jézus Krisztusról, akinek hatalmával megküzdhetünk a bennünk lévő sötét indulatokkal és a külső világ gonosz erőivel.

2011. április 20-án három órától felekezetközi konferencia kezdődik a Deák Téri Evangélikus Gimnázium dísztermében, ahol a különböző missziói területeken szolgáló előadóink az erőszak megfékezésének, a konfliktusok kezelésének lehetséges útjairól szólnak. Hat órakor pedig a templomban – ökumenikus istentiszteleten – annak a Jézusnak a közös ünneplésére készülünk, aki passió hetében lefegyverző szelídségével örök példát mutatott az őt követőknek. 

Alkalmunkat megtiszteli jelenlétével – többek között – Réthelyi Miklós miniszter, Balog Zoltán államtitkár, Steinbach József református püspök és Mészáros Kálmán baptista egyházelnök. A vendéglátó egyház képviseletében Gáncs Péter evangélikus elnök püspök hirdet igét. Reménységem, hogy református testvéreink közül is sokan érzik magukénak a meghívást, és eljönnek az alkalomra. Találkozzunk április 20-án a budapesti Deák téren!

B. Pintér Márta evangélikus lelkész, a program koordinátora