A magyar anyanyelvű romák felzárkóztatása nemzetstratégiai feladat

Kétnapos kárpátaljai látogatásra során az elmúlt héten Balog Zoltán, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkára a történelmi egyházak vezetőivel is megbeszélést folytatott - adja hírül a Kárpátaljai Református Egyház (KRE) honlapja.

Az államtitkár kárpátaljai útja során felkereste a beregújfalui és a beregszászi roma közösségeket, a nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Gyermekotthonban nevelkedő, sokszor többszörösen hátrányos helyzetben élő gyermekeket, valamint egyebek mellett a történelmi egyházak vezetőivel megbeszélést folytatott.

kép

A KRE Diakóniai központjában az államtitkár találkozott Zán Fábián Sándor református püspökkel, Nagy Bélával, a KRE főgondnokával, illetve az egyház berkein belül működő romamisszió vezetőivel, felkereste a helyi roma közösséget és iskolát, valamint találkozott a város és a járás vezetőivel.

Mint a találkozókon Balog Zoltán államtitkár elmondta, azért érkezett Kárpátaljára, hogy tájékozódjon az egyházak romamissziós munkájáról. Arra kell törekednünk, hangsúlyozta, hogy a magyar ajkú cigányokat is bekapcsoljuk az egységes nemzetstratégiába, ehhez elő kell segíteni, hogy kultúrájában gazdagodjon, szociálisan felzárkózzon a cigányság. Ez mindannyiunk küldetése. Az tud jó magyarnak lenni, aki jó keresztyén, fogalmazott az államtitkár. Mostani látogatása során arra a kérdésre is választ keresett az államtitkár, hogy miként lehetne a kárpátaljai magyar ajkú cigányokat bevonni a nemzetstratégiába oly módon, hogy rajtuk segítve, magyar nemzettudatukra építve ők is segítsék a magyarokat a nemzetmegtartásban.

Balog Zoltán örömmel tapasztalta, hogy a kárpátaljai magyar egyházak nagyon komolyan állnak a cigányok felzárkóztatásának kérdéséhez, igen jelentős karitatív tevékenységet és nevelői-oktatói munkát fejtve ki körükben.

Marton Erzsébet