Drogprevenciós továbbképzés pedagógusoknak és a szociális szférában dolgozóknak

Dátum
2023. április 18. –
2023. április 20.
Helyszín
Ráckeresztúr
2465 Ráckeresztúr, Dózsa u. 4.
Mutasd a térképen →
+ Naptárhoz adom

Pedagógusoknak és a szociális szférában dolgozóknak szervez kreditpontot adó, akkreditált drogprevenciós továbbképzést 2023. április 18–20. között Ráckeresztúron a református egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Missziója.

A pedagógus-továbbképzés adatai:

  • drogprevenció és személyiségfejlesztés elősegítése az iskolákban;
  • a drogprevenció iskolai lehetőségei.

Nyilvántartási szám: PED/944-12/2019.
A továbbképzés óraszáma: 60 óra.

A szociális továbbképzés adatai:

  • drogprevenció és személyiségfejlesztés elősegítése a tinédzserek és a fiatal felnőttek korosztályában;
  • a drogprevenció lehetőségei a szociális területen.

Engedélyszám: T-07-024-2020.
A továbbképzés kreditértéke: 50 pont.

A képzés költsége: 60.000 forint.

A teljes ellátás ára: 8.000 forint/nap.

Étkezés: reggeli, ebéd, vacsora, kávé és a szünetekben büfé.

Elhelyezés igény szerint a képzés helyszínén kettő-négy ágyas szobákban.

Egyéb szállás Martonvásáron vagy Tordason egyénileg szervezhető, a képzés bejárással is megoldható – a helyszín Budapesttől harmincöt kilométerre található.

A továbbképzés célja

A továbbképzés alapvető addiktológiai ismeretekhez juttatja a résztvevőket, akik elsajátítják a drogfogyasztás felismerésének szempontjait és megnyilvánulásait. Elméleti és gyakorlati ismereteket sajátítanak el a segítésben alkalmazható módszerek, eszközök, technikák használatára.

A szakemberek megtanulják, hogy a drog és a drogfüggőség kérdései miként tehetők megbeszélhetővé iskolai környezetben annak érdekében, hogy a fiatalok védekezőkészségei megerősödhessenek. A pedagógusok a tanult készségeket egyéb tanórai és pedagógiai helyzetekben is felhasználva nyitottabbá és felkészültebbé válhatnak az iskola egészségfejlesztési feladatai iránt.

A résztvevők megismerik a drogok fajtáit, hatásait, a szerhasználat kialakulásának folyamatát, a drogkarrier lefolyását, a drogfüggőség következményeit, a szerhasználattal összefüggő személyiségzavarokat, azt, hogy mikor tekintjük a szerhasználatot betegségnek. Megismerik továbbá a drogfogyasztás megelőzésének és a drogfogyasztók gyógyításának, valamint az esetmegbeszélés, a szupervízió működésének módszereit.

A résztvevők a továbbképzésnek köszönhetően képessé válnak a személyközpontú megközelítés – empátia, tolerancia, kongruencia, spontaneitás – helyzetnek megfelelő tudatos alkalmazására, a nondirektivitás, a motivációs interjú használatára. Képesek lesznek a hivatásszerepben megtapasztalt (érzelmi, magatartási, életvezetési, kapcsolati) problémahelyzetek reális észlelésére, reflektálására, illetve feldolgozására, a kollegiális szakmai együttműködés használatára.

A pedagógusoknak és szociális szakembereknek sokszor nincsenek megfelelő eszközeik a drogprevenciós foglalkozások megtartásához, mert a diákok és a szociális ellátásba kerülők lelki problémáinak kedvező irányú befolyásolására sem a pedagógusképzés, sem a szociális alapképzés nem készíti fel kellőképpen a szakembereket. Az érett személyiség kialakulásának egyik legfontosabb színtere az iskola, ezért annak egészségfejlesztő szerepe egyre hangsúlyosabb. E továbbképzés a drogprevenciós tevékenység bevezetésére alkalmas szemlélettel és módszerekkel ismerteti meg a résztvevőket.

A képzés menete

A képzés harmincórás bentlakásos (tíz óra elmélet és húsz óra gyakorlat), majd harmincórás, háromszor egynapos esetmegbeszélő részből áll. Az elmélet felöleli az addiktológia és a drogmegelőzés kérdésköreit. A képzés különlegessége, hogy a megszerzett ismeretek és készségek napi alkalmazásában is segíti a szakembereket. A második harminc órában a résztvevők személyközpontú esetmegbeszéléseken kapnak segítséget konkrét drogprevenciós tapasztalataik feldolgozásához. A háromszor egynapos esetmegbeszélő alkalmakat a résztvevőknek alkalmas napokon tartják a projekt elején, közepén és a befejezés előtt.

A követelmények jellege miatt ([ön]reflektivitás, készségbeli fejlődés) szokványos záróvizsgaforma nem alkalmazható. A kiértékelés alapja a csoportban zajló kölcsönös visszajelentések rendszere.

A résztvevők a harmincórás bentlakásos modul befejezéseként húsz kérdésből álló tételsor alapján (addiktológiai alapismeretek, megelőzés és kezelés eszköztárának és lehetőségeinek elsajátítása) tesznek vizsgát a továbbképzés elméleti anyagából, amely a problematika megértését helyezi a fókuszba.

Az esetmegbeszélő alkalmak zárásaként két-három oldalas (másfeles sorköz, tizenkettes betűméret) házi dolgozatot készítenek, amely a következő elemekből áll:

  • saját drogprevenciós munkából esetfeldolgozás;
  • drogprevenciós elméleti probléma kifejtése;
  • drogprevenciós témából szabadon választott probléma gyakorlati megközelítésű feldolgozása úgy, hogy az tükrözze a megszerzett ismereteket és a pedagógus saját szakmai önreflexióját.

Záródolgozatot (három-öt oldalas, másfeles sorköz, tizenkettes betűméret) írnak, amely a drogprevenciós továbbképzésről írt önreflektív elemzés.

A tanúsítvány kiadásának feltétele az elméletből letett sikeres vizsga, a dolgozatok beadása és a továbbképzésen való kilencven százalékos részvétel.

A továbbképzés az aktuális járványügyi szabályok betartása mellett látogatható.

A képzésre a linkre kattintva jelentkezhet.

Jelentkezési határidő: április 11.

További információ: 06-30-314-3417, tovabbkepzes@kimm.hu.