Ne csüggedj el, kicsiny sereg

Anyaszentegyházról szóló, reformációhoz kötődő énekek

Az új református énekeskönyv készítői naponta közzéteszik a már kézbe is vehető gyűjtemény egy-egy énekét.

Október 12.: 589. Akik bíznak az Úr Istenben, el nem vesznek

Mit mondjunk tehát ezekre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? (...) Ki választana el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver?  Amint meg van írva: „Teérted gyilkolnak minket nap mint nap, annyira becsülnek, mint vágójuhokat.” De mindezekben diadalmaskodunk az által, aki szeret minket. (Róm 8,31.35–37)

589.PNG