Mindenek meghallják és jól megtanulják

Anyaszentegyházról szóló, reformációhoz kötődő énekek

Az új református énekeskönyv készítői naponta közzéteszik a már kézbe is vehető gyűjtemény egy-egy énekét.

Október 8.: 184. Mindenek meghallják és jól megtanulják

„Emberé a munka, Istené az áldás.” Az ismert mondást a 127. zsoltárra készült dicséret refrénje így írja szívünkbe, szinte már belénk sulykolva: „Nincsen Isten nélkül segítség és idvesség.” Az ének elejéről hiányzik a zsoltár kezdő képe: „Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők”, ezért e gondolat egy külön beillesztett - most második - versben kapott hangot. (Vizi I.) Énekismertető

Képernyőfotó 2021-10-06 - 10.55.03.png