Minden hű keresztyének, meghalljátok

Anyaszentegyházról szóló, reformációhoz kötődő énekek

Az új református énekeskönyv készítői naponta közzéteszik a már kézbe is vehető gyűjtemény egy-egy énekét.

Október 14.: 185. Minden hű keresztyének, meghalljátok

Az atyafiúi szeretetről szóló 133. bibliai zsoltár alapján készült tanító jellegű költemény.

185.PNG