Hiszünk egy Istenben

Anyaszentegyházról szóló, reformációhoz kötődő énekek

Az új református énekeskönyv készítői naponta közzéteszik a már kézbe is vehető gyűjtemény egy-egy énekét.

Október 16.: 323-324. Hiszünk egy Istenben

A teljes nevén nicea–konstantinápolyi hitvallás a keresztyénség egyik legfontosabb alapirata. Szövegezése és egyetemes elfogadása az első két egyetemes zsinathoz (Nicea, 325, ill. Konstantinápoly, 381) kötődik. Hármas tagozódású szerkezetében és szóhasználatában is hasonlít az apostoli hitvalláshoz, ám hosszabb annál. A hitvallás itt szereplő énekes parafrázisát terjedelme miatt elsősorban úrvacsorai énekként ajánljuk.

323.PNG