Akik bíznak az Úr Istenben, el nem vesznek

Anyaszentegyházról szóló, reformációhoz kötődő énekek

Az új református énekeskönyv készítői naponta közzéteszik a már kézbe is vehető gyűjtemény egy-egy énekét.

Október 11.: 183. Akik bíznak az Úr Istenben, el nem vesznek

Énekeskönyveinkben 1560-tól a 19. század elejéig szerepel az az ismeretlen szerzőtől származó, kilencstrófás költemény, amely – mint arra záró verse is utal – a 125. (124.) zsoltár versbe szedett parafrázisa. Maga a költemény a bibliai zsoltárnak szabad átköltése, de a gondos olvasó sok párhuzamot, egybecsengést – és persze a kor szo­kásai szerint sok kiegészítést, aktualizálást is – talál a bibliai zsoltár és a parafrázis között. (Papp A.) Bővebben

183.PNG