Adj békét a mi időnkben

Anyaszentegyházról szóló, reformációhoz kötődő énekek

Az új református énekeskönyv készítői naponta közzéteszik a már kézbe is vehető gyűjtemény egy-egy énekét.

Október 13.: 298. Adj békét a mi időnkben

Mikor a török Budát 1541-ben csalárd módon hatalmába kerítette, egész Európán rémület vett erőt. A minden keresztyént fenyegető veszélyről Luther Márton ezt írta: „Imádkozzatok, mert immár nincs remény a fegyverekben, hanem egyedül Istenben!” Ekkor született ez a középkori Da pacem Domine – antifónából megformált könyörgés: „Adj békét ami időnkben”. (Csomasz Tóth K.) Énekismertető

298.PNG