Online lelkészi, lelkészházaspári csendeshét Dunamelléken

Nem marad el a Dunamelléki Református Egyházkerület lelkészeknek, lelkészházaspároknak szóló csendeshete: június 15. és 19. között az interneten keresztül lehet majd meghallgatni az előadásokat, valamint bekapcsolódni a kiscsoportos beszélgetésekbe és az imaközösségekbe. A programot Végh Tamás nyugalmazott lelkipásztor ajánlja:

Az egyházkerület minden évben megrendezi csendeshetét, amelyre elfogadja a kerület határain kívül élő lelkipásztorok jelentkezését is. Jobban beazonosítható a hét, ha azt írom: harminc éven át Cseri Kálmán szolgatársunk vezette a kerület megbízásából. Mivel évről-évre áldást és megújulást vettünk ezeken a heteken, bizalommal osztjuk meg a lehetőséget szolgatársainkkal.

Ebben az évben nem mehetünk konferenciatelepre, hanem online formában a youtube szolgáltatását igénybe véve próbáljuk megtenni, amire módunk van. A hét elérhetőségét így írta le Farkas Levente lelkésztársunk, aki gondoskodik naponta a felvételek elhelyezéséről: „Mindegyik közvetítésnek adni fogok egy nevet, ezek mindegyike 'Lelkészhét' szóval kezdődik, majd a nap megjelölése következik, pl. "Lelkészhét kedd", a nap után a szolgálónak a neve, pl. 'Lelkészhét kedd XY. A legegyszerűbb beírni a böngészőbe a 'Lelkészhét' szót és az első videó találat a youtube-on a miénk lesz. Ahogy egyre több lesz a felvétel, a nap és név kiegészítést is érdemes hozzátenni a 'Lelkészhét' mellé, hogy az első találat legyen a 'Lelkészhét' videói között, amit keresünk. Csináltam egy logót is a hétnek, amit mellékelek, ez mindig fent lesz a közvetítéseknél, ez is megkönnyíti a megtalálást."

Így a Magyar Református Egyház valamennyi lelkipásztorát, lelkészházaspárját is „meghívjuk” hetünkre. Akik szeretnének élni a lehetőséggel részben, vagy egészében, azok számára mellékeljük a teljes programot: témát, előadót megnevezve, és a teljes időbeosztást is közölve.

lelkészcsendeshét 2020 logója.png

A csendeshét időpontja: 2020. június 15 – 19. Ebben az időben mentünk volna kb. 100 résztvevővel a Tahi Református Üdülőbe.

Három délelőtt – az előadást követve – 10-12 fős csoportokban beszélgethetünk az elhangzottakról. Négy reggel imaközösséget is tartunk 20 fős csoportokban. Aki egyik, vagy mindkét lehetőséggel élni szeretne, vegye fel a kapcsolatot a csendeshét vezetőjével, Végh Tamás nyugalmazott lelkipásztorral: tvegh@fasor.hu

A jelentkezéseket május 31-ig kérjük, de ha előbb megtesszük, segítjük a szervezést. Minden jelentkezőnek választ adunk, jelezve a csoportok elérhetőségét. (Nagyobb különbség esetén akadályt jelenthet, hogy a magyar órabeállítást követjük.)

Ebben az évben az alaptéma: Személyes hívő életünk „karbantartása”, ezzel együtt a már hitre jutott gyülekezeti tagjaink lelkigondozása. A téma fő előadója: Marco de Leeuw van Weenen holland misszionárius, aki a tolnai egyházmegye missziói munkatársa.

Hétfő délutáni előadónk: dr. Szabó István püspök úr. Majd délutánonként egy-egy előadás hangzik: lelkészi életút beszámoló; egykori, sok hívő szolgáló munkatárssal működő gyülekezet életéről összefoglaló; egy mai gyülekezet ébredéséről híradás.

Az esti igeszolgálatokat: Ittzés István nyugalmazozz evangélikus lelkipásztor végzi, aki számos református gyülekezetben is evangélizációs szolgálatokat végez.

Minden szolgálati egységhez énekek is tartoznak, ezeket Vizi István és családja vezeti, az énekeket pedig feliratosan követhetjük.

A programban jelzett időponttól az elhangzottak később is meghallgathatók az interneten.

Nagy hála van a szívünkben és megrendülés Isten előtt, hogy ezzel a levéllel eljuthatunk Magyar Református Egyházunk valamennyi lelkipásztorához: országon belül, a Kárpát-medencében, a tengeren túli területeken, a Nyugaton szolgálókhoz és az Ausztráliában élőkhöz is. Függetlenül attól, hogy valaki bekapcsolódik-e a hét eseményeibe, ezúton is „összeérhet a szívünk” az Úrban.

Szolgatársi szeretettel köszöntjük Magyar Református Egyházunk valamennyi Lelkipásztorát és szeretettel kérjük Isten áldását életünkre és szolgálatunkra az 1 Kor 15 , 58 igéjével:

„Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az ÚR munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.”

Végh Tamás nyugalmazott lelkipásztor és
az ez évi lelkészi csendeshét szolgáló közössége