Lelkipásztort keresnek Izsákra

A Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye esperese, egyetértésben az Izsáki Református Egyházközség Presbitériumával, a 2013. évi I. Törvény 61. § (1) szerint pályázatot ír ki az Izsáki Református Egyházközség megüresedett lelkipásztori állására.

A pályázatot a Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye Esperesi Hivatala címére (6500 Baja, Petőfi Sándor utca 19.) ajánlott küldeményként kell benyújtani, a pályázat megjelenésétől számított 30 napon belül.

A pályázatnak tartalmazni kell mindazokat az okiratokat, melyeket a Lelkészek Szolgálatáról és Jogállásáról szóló 2013. évi I. Törvény 56. § (7) része előír. A lelkipásztor kötelezettségeit és jogait a hivatkozott törvény VII. és VIII. fejezete részletesen körülírja.

A megválasztott lelkipásztort megilleti az Izsáki Református Egyházközség díjlevelében megállapított készpénz javadalom, havi 202.400.-Ft + korpótlék, stóla a helyi gyakorlat szerint, hitoktatói óradíj a megtartott órák szerint, valamint a 250 nm alapterületű 4 szobás parókia teljes rezsiköltséggel.

A pályázat elkészítéséhez minden további információ csak a Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye Esperesi Hivatalán keresztül (bacs-kiskunsagi.em@reformatus.hu; +36/30-310 9008) kérhető.

Az egyházmegye a jelzett határidőig a jelentkezéseket befogadja. Az eljárás folytatása azonban csak a járványhelyzet elmúltával történik meg.