Lelkipásztorokat lehet jelölni a Dobos Károly-díjra

Az egyházmegyék lelkészi kara vagy lelkészi kiskörök tehetnek javaslatot és terjeszthetik fel arra érdemes szolgatársukat a Dobos Károly-díjra. A beérkezett javaslatokat ad hoc bizottság vitatja meg, mely döntését a Zsinat tavaszi ülése elé terjeszti.

A Zs-154/2007. Zsinati Határozat a gyülekezetben szolgáló lelkészek szolgálatát elismerő Dobos Károly díj megalapításáról döntött: „A díjat a lelkipásztori szolgálatot régóta, a >>kevesen is hűséggel<<, a nem reflektorfényben, falvakban, kisgyülekezetekben, elsősorban kistelepüléseken munkálkodó szolgatársunk kapja. A díj adományozásának feltételei: A díjra az, a gyülekezetben hűséggel szolgáló, gyülekezetét megőrző, építő, velük közösséget vállaló lelkipásztor jelölhető, akinek gyülekezeti lelkészi szolgálati ideje legalább 20 év.”

A díjra felterjesztett lelkipásztor életrajzát és méltatását max. 4 A/4-es oldalon, legfeljebb 5000 karakter terjedelemben 2023. március 10-ig lehet megküldeni a Missziói Szolgálat elektronikus címére (e-mail: misszioi.szolgalat@reformatus.hu).

A díj teljes megnevezése: Dobos Károly-díj a Magyarországi Református Egyházban végzett hűséges lelkipásztori szolgálatért. Ezzel egyben Dobos Károly hűséges szolgálatának is emléket állít.

A díjazott személyek száma évenként egy lelkipásztor.

A díjazott pénzjutalmat és oklevelet kap.

A Zsinat által elfogadott, a zsinati alapítású díjakra vonatkozó szabályrendeletet itt olvasható:

https://www.reformatus.hu/documents/2862/Szab%C3%A1lyrendelet_MRE_d%C3%ADjak_adom%C3%A1nyoz%C3%A1s%C3%A1nak_elj%C3%A1r%C3%A1srendj%C3%A9r%C5%91l.pdf