Lelkészt keres a siklósi gyülekezet

A Siklósi Református Egyházközség presbitériuma a megürült lelkészi állására pályázatot ír ki.

Az ET-ben meghatározott munkaköri feladatokon túl a lelkipásztor feladata még a gyülekezet fenntartásában működő Sztárai Mihály Református Általános Iskola és Óvoda fenntartói munkájának ellátása is.

Javadalmazás:

220.000 Ft + korpótlék + stóla + hittanóra díj,

összkomfortos 4 szobás parókia, konyha, étkező + iroda teljes rezsiköltséggel.

A pályázat beadási határideje: 2021. szeptember 15.

A pályázatot a Baranyai Református Egyházmegye Esperesi Hivatalához kell benyújtani: 7630Pécs, Engel János József u. 11.