Adónk egy százalékával május 20-ig segíthetünk

Van még néhány napunk, hogy adóbevallásunk részeként, de attól függetlenül is rendelkezzünk személyi jövedelemadónk egy-egy százalékának sorsáról. Köszönjük, hogy egyházi egy százalékával a Magyarországi Református Egyház sokrétű társadalmi szolgálatát segíti. Mutatjuk, mik ezek.

Országszerte ezernégyszáz gyülekezetünkben tartanak vasárnapi istentiszteleteket, hétköznapi alkalmakat, építenek valódi, Istenre és egymásra figyelő közösségeket. Az evangélium hirdetése, a keresztelések, a házasságok megáldása és a temetési szolgálatok mellett lelkipásztoraink és gyülekezeti tagjaink számtalan módon fordulnak lakóhelyükön élők, a szükséget szenvedők felé.

A problémákkal küzdőkkel vagyunk

Kórházlelkészeink országszerte jelen vannak az egészségügyi intézményekben, éves szinten 38 ezer beteget és hozzátartozót vigasztalnak, bátorítanak Börtönlelkészi szolgálatunk 10 ezer elítéltnek és családtagjainak segít a rossz döntések következményeinek feldolgozásában és az újrakezdésben. 5 ezer siket vagy hallássérült, közel 500 látássérült honfitársunk mindennapjaiban is vagyunk missziói munkatársainknak hála.

Börtönmisszió

Cigánymissziós munkatársaink az ország számos pontján segítik a rossz anyagi és szociális környezetben élő roma honfitársaink életét. Szakembereinkhez bizalommal fordulhatnak a párkapcsolati problémákkal, alkohollal és más függőséggel küzdők, telefonos és internetes lelkigondozóink a koronavírus-járvány miatt meghosszabbított időtartamban várják a félelemmel küszködők hívását. Ferihegyi repülőtéri lelkészségünk nyitva áll az utazó előtt, emellett jelen vagyunk a hajléktalanok és a menekültek között is.

Budapesti gyermekkórházunk, a Bethesda országos hatókörrel bír több ellátási területen is, felkészült orvosaink, nővéreink és szakápolóink éves szinten több mint 150 ezer gyermeknek segítenek. A kórháznak civil egy százalékukat is felajánlhatják. Diakóniai intézményeinkben 34 ezer idős, 3 ezer fogyatékkal élő embertársunkról gondoskodunk, emellett a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek és hajléktalanok ellátásában is dolgoznak munkatársaink, országosan körülbelül 6 ezren.

A jövő felnőtteit neveljük és tanítjuk

A 2019/20. tanévben 174 településen, 443 feladatellátási helyen, 175 református köznevelési intézmény működik. Ebből: 80 óvoda, 109 általános iskola, 36 gimnázium, 16 szakgimnázium, 8 szakközépiskola, 25 alapfokú művészeti iskola, 3 fejlesztő nevelést-oktatást végző, gyógypedagógiai intézmény, 23 internátus, 2 pedagógiai szakszolgálat, 1 utazó gyógypedagógusi hálózatot működtető intézmény, 1 pedig pedagógiai szakmai szolgáltató intézmény.

Tanóra

80 óvodánkból 42 esetben mondható el, hogy a gyermekek közvetlenül mehetnek az intézményen belül általános iskolába, s a 109 általános iskolánkból 21 esetben épül középiskolai képzés az alapfokú képzésre. 9 intézményünkben az óvodától az érettségiig vezet a tanulási útvonal. A tanulók létszáma a református köznevelésben: 7 ezer óvodás, 31 ezer általános iskolás, 11 ezer gimnazista, 4 ezren szakmát tanulnak és 5 ezren alapfokú művészetoktatásban vesznek részt. 150 ezer magyarországi fiatal vesz részt református hittanoktatás valamilyen formájában.

Különösen fontos számunkra a hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok felzárkózásának segítése. 6 nappali speciális foglalkoztatót üzemeltetünk a legkisebbek és szüleik számára, 12 tanodánkban a köznevelésben tanulókat segítjük, két cigány szakkollégiumunk pedig nem csak a roma egyetemistákat és főiskolásokat várja. A szünidőben Bárka táborainkban folytatjuk a tanévben megkezdett munkát: évente hozzávetőleg 1500 gyereket táboroztatunk 50 gyermek étkezését, orvosi ellátását, különprogramjait finanszírozzuk.

A 2019-es Csillagpont Református Ifjúsági Találkozónak 3 ezer résztvevője volt, a Reformátusok Szárszói Konferenciájára 400 ember látogatott el, míg a Református Gasztrokulturális Programokon tavaly 800-an fordultak meg. A Református Közéleti és Kulturális Műhelyen tavaly félezren vettek részt.

Idén a tutajjá font nádszálak embereket megtartó erejéről szóló történettel szerettünk volna kedvet csinálni önöknek adójuk egy százalékának felajánlásához. Röviddel a megjelenése előtt azonban szembesültünk vele, hogy sokan veszíthetik el állásukat és megélhetésüket a koronavíus-járvány okozta gazdasági válság miatt. A Magyar Református Szeretetszolgálat elébe ment ennek, és már márciusban krízisalapot hozott létre a megsegítésükre. Kampányfilmünk végül ezt a gyűjtést szolgálja. Kérjük, ha teheti, segítse ön is szolgálatukat.

Azt mondják, hogy semmi sincs ingyen. Hogy nincs olyan a világon, ami egy fillérünkbe sem kerül. Pedig van. Adónk egy százalékát felajánlani csak egy mozdulat. Mégis, annyi mindenben tud segíteni. Köszönjük, ha Ön is segít adója egy százalékával! Technikai szám: 0066

Felajánlaná 1%-át?

Kattintson a részletekért!