Zsinati Bíróság

A Zsinati Bíróságot a Zsinat által választott tíz lelkészi és tíz világi bíró alkotja. Az egyházi bíráskodásról szóló törvényben meghatározott fegyelmi és igazgatási ügyekben jár el. Tagjait a ciklus második ülésén választják meg az egyházkerületek javaslata alapján.

Bikádi László Károly

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2015
Dunántúli Református Egyházkerület
Hajmáskér-Sólyi Református Társegyházközség, Királyszentistváni Református Egyházközség, Vilonyai Református Egyházközség
Zsinati Bíróság
Diakóniai és Egészségügyi Bizottság
„Erre ő így válaszolt: Szólj, mert hallja a te szolgád!" (1Sám 3:10)

Bíró Zsuzsanna dr.

Tagság jellege: presbiteri
Dunántúli Református Egyházkerület
Zsinati Bíróság

Budai Gyula dr.

Tagság jellege: presbiteri
Dunamelléki Református Egyházkerület
Zsinati Bíróság

Bukáné Zakar Zsuzsanna

Tagság jellege: lelkészi
Tiszántúli Református Egyházkerület
Zsinati Bíróság

Darák Péter dr.

Tagság jellege: presbiteri
Dunamelléki Református Egyházkerület
Zsinati Bíróság

dr. Csizmár János

Tagság jellege: presbiteri
Tiszáninneni Református Egyházkerület
Zsinati Bíróság

dr. Kustár Zoltán

Tagság jellege: lelkészi, tanintézeti képviselő
Tiszántúli Református Egyházkerület
Debreceni Református Hittudományi Egyetem
Zsinati Bíróság
„Érezzétek és lássátok, hogy jó az ÚR!" (Zsolt 34,9)

dr. Pocsai Tamás

Tagság jellege: presbiteri
Tiszáninneni Református Egyházkerület
Zsinati Bíróság

dr. Rácsok Gabriella

Tagság jellege: lelkészi
Tiszáninneni Református Egyházkerület
Zsinati Bíróság

dr. Varga Péter

Tagság jellege: presbiteri
Tiszántúli Református Egyházkerület
Zsinati Bíróság

Farkas Gergely

Tagság jellege: lelkészi
Dunántúli Református Egyházkerület
Zsinati Bíróság

Fónagy Miklós

Tagság jellege: lelkészi
Dunamelléki Református Egyházkerület
Zsinati Bíróság

Gellén Márton dr.

Tagság jellege: presbiteri
Dunamelléki Református Egyházkerület
Zsinati Bíróság

Gilicze Andrásné

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2015
Tiszántúli Református Egyházkerület
Szentes-Felsőpárti Református Egyházközség
Zsinati Bíróság
„Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen." Jn 12,26

Kiss Lajos Zoltán dr.

Tagság jellege: presbiteri
Tiszántúli Református Egyházkerület
Zsinati Bíróság

Körmendiné dr. Szabó Katalin

Tagság jellege: presbiteri
Tiszántúli Református Egyházkerület
Zsinati Bíróság

Lóránt Géza Gábor

Tagság jellege: lelkészi
Dunamelléki Református Egyházkerület
Zsinati Bíróság

Rácz Lajos ny.

Tagság jellege: lelkészi
Dunamelléki Református Egyházkerület
Zsinati Bíróság

Szekeresné Dr. Borbély Beáta

Tagság jellege: presbiteri
Dunántúli Református Egyházkerület
Zsinati Bíróság

Szűcs Endre

Tagság jellege: lelkészi, tanintézeti képviselő
Tagság kezdete: 2015
Tiszáninneni Református Egyházkerület
Zsinati Bíróság