Zsinat

A Zsinat egyházunk törvényhozó és legfőbb intézkedő testülete. Megállapítja az egyház tanait, rendelkezik az ünnepekről, az istentisztelet rendjéről, a hivatalos bibliafordítás, az istentiszteleti rendtartás és az énekeskönyv ügyében, a lelkészképzés, valamint a lelkészképesítő vizsgák rendjéről. Többek között fenntartja az Országos Református Egyházi Közalapot és a Református Lelkészi Nyugdíjintézetet, közoktatási és felsőoktatási, valamint egyéb intézményeket hoz létre.

Általában évente kétszer, tavasszal és ősszel ülésezik, tanácskozásai nyilvánosak. Száz tagja van, akiket az egyes egyházkerületek presbitériumai, illetőleg közgyűlései választanak, megbízásuk hat évre szól. A XIV. zsinati ciklus 2015. január 1-jén kezdődött és 2020. december 31-én ért véget. A zsinati tagok listáját folyamatosan frissítjük.

Szűrő megjelenítése Szűrő elrejtése

Bácsi Csaba

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2021
Dunamelléki Református Egyházkerület
Kiskőrösi Református Egyházközség, gondnok
világi főjegyző
Íme, a magvető kiment vetni... (Márk 4,3)

Bajusz János

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2021
Tiszáninneni Református Egyházkerület
Sátoraljaújhelyi Református Egyházközség, missziói gondnok
egyházmegyei gondnok
De én és az én házam népe az Urat szolgáljuk! (Józs 24,15)

Ballagi Áron dr.

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2021
Dunántúli Református Egyházkerület
L1009721.jpg

Balog Zoltán

Tagság jellege: lelkészi, egyházkerületi tisztségénél fogva
Tagság kezdete: 2021
Dunamelléki Református Egyházkerület
püspök
Budapest-Hold utcai Református Egyházközség
Zsinat Elnöksége, Zsinati Tanács, Elnökségi Tanács
Legyen világosság! (1Móz 1,3)
Balog Zoltán 1958-ban született Ózdon, lelkészcsaládban. Teológiai tanulmányait a Debreceni Református Teológiai Akadémián kezdte. 1983-ban a Budapesti Református Teológiai Akadémián református lelkészként végzett. Országgyűlési képviselő, 2010-től a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára, 2012–2018 között az Emberi Erőforrások Minisztériuma vezetője. 2018-ban visszavonult a politikai tevékenységtől. 1983-tól 1987-ig Maglódon és öt szórványközösségben működött lelkészként. Ezután két évig a Tübingeni Egyetem hallgatója volt. 1989 őszén tábori lelkészként NDK-menekültek között szolgált. Szintén 1989-től a Budapest-Hold utcai Református Egyházközség (korábban: Magyarországi Németajkú Református Egyházközség) beosztott lelkésze, majd 1996-tól megválasztott lelkésze. A Dunamelléki Református Egyházkerület püspökeként első ciklusát kezdte meg 2021. január 25-től. Nős, öt gyermeke és nyolc unokája van.

Bán Béla

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2018
Dunamelléki Református Egyházkerület
Bajai Református Egyházközség
esperes
Uram, szeretem házadat, ahol laksz, dicsőséged lakóhelyét. (Zsolt 26,8)

Baráth Béla Levente dr.

Tagság jellege: lelkészi, tanintézeti képviselő
Tagság kezdete: 2021
Tiszántúli Református Egyházkerület
Debreceni Református Hittudományi Egyetem, rektor

Barna Sándor

Tagság jellege: lelkészi, egyházkerületi tisztségénél fogva
Tagság kezdete: 2021
Tiszáninneni Református Egyházkerület
lelkészi főjegyző
Rásonysápberencs-Rásonyi Református Egyházközség
abaúji egyházmegyei tanácsos, építési bizottsági előadó
Zsinati Tanács
Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint: azé a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön-örökké. Ámen. (Ef 3,20-21)

Battyányi István

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2021
Tiszántúli Református Egyházkerület

Berzsenyi Zsolt

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2021
Dunántúli Református Egyházkerület

Bikádi László Károly

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2015
Dunántúli Református Egyházkerület
Hajmáskér-Sólyi Református Társegyházközség, Királyszentistváni Református Egyházközség, Vilonyai Református Egyházközség
„Erre ő így válaszolt: Szólj, mert hallja a te szolgád!" (1Sám 3:10)

Bor Imre

Tagság jellege: világi, egyházkerületi tisztségénél fogva
Tagság kezdete: 2015
Dunamelléki Református Egyházkerület
világi főjegyző
… aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál (Lk 22, 26c)

Brandenburg Sándor

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2015
Dunamelléki Református Egyházkerület
Zsinati Tanács
Te benned bíztam Uram! Ne szégyenüljek meg soha, igazságoddal szabadíts meg engem. (Zsolt. 31,2)

Csernaburczky Ferenc

Tagság jellege: világi, tanintézeti képviselő
Tagság kezdete: 2015
Tiszáninneni Református Egyházkerület
tanügyi tanácsos
Tompa Mihály Református Általános Iskola, Kazincbarcika, igazgató
„Az én segítségem az Úrtól van, a ki teremtette az eget és a földet." (Zsolt 121,2)

Csizmadia Zsolt

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2021
Dunamelléki Református Egyházkerület

Csuprik László

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2009
Dunamelléki Református Egyházkerület
"Dávid zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm..." (Zsolt 23)

Demeter Ottó

Tagság jellege: lelkészi, szeretetszolgálati képviselő
Tagság kezdete: 2021
Tiszántúli Református Egyházkerület

Együd László

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2021
Tiszáninneni Református Egyházkerület
Átányi Református Egyházközség, presbiter
Zsinati Tanács
Mindenekelőtt pedig, testvéreim, ne esküdjetek se az égre, se a földre, se más egyébre. Hanem legyen az igenetek igen, és a nemetek nem, hogy ítélet alá ne essetek. (Jak 5,12)

Eszenyi Balázs

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 1997
Tiszántúli Református Egyházkerület
"Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít." (Fil 4,13)

Fazakas Gergely Tamás dr.

Tagság jellege: világi, egyházkerületi tisztségénél fogva
Tagság kezdete: 2021
Tiszántúli Református Egyházkerület
világi főjegyző

Fekete Károly, dr.

Tagság jellege: lelkészi, egyházkerületi tisztségénél fogva
Tiszántúli Református Egyházkerület
püspök
Zsinati Tanács, Elnökségi Tanács
Fekete Károly Kisvárdán született 1960-ban, lelkészcsaládban. Teológiai tanulmányait a Debreceni Református Teológiai Akadámián és a Lipcsei Egyetemen végezte. Doktori fokozatot 1995-ben gyakorlati teológiából szerzett Kolozsvárott és az Evangélikus Hittudományi Egyetemen habilitált. 1988-tól beosztott lelkész volt a Debrecen-Nagytemplomi Egyházközségben, ezzel párhuzamosan kezdett tanítani a debreceni teológián. 1996 és 2015 között a Gyakorlati Teológiai Tanszék vezetője, 2010-től egyetemi tanár. 1997 és 2005 között, illetve 2011-től 2015-ig a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora volt. 2015-től a Debrecen-Nagytemplomi Egyházközség lelkipásztora. 2015 és 2020 között a Magyarországi Református Egyház Zsinata lelkészi alelnökeként szolgált. A Tiszántúli Egyházkerület püspökeként második ciklusát kezdi meg.

Fülöp István

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2021
Tiszántúli Református Egyházkerület
Zsinati Tanács

Futó Zoltán József

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2003
Tiszántúli Református Egyházkerület
Sarkad-Újteleki Református Egyházközség
Rájöttem, hogy mindaz, amit Isten tesz, örökké megmarad; nincs ahhoz hozzátenni való, és nincs belőle elvenni való. (Préd 3, 14) Egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak a tetszését, aki harcosává fogadta. (2Tim 2, 4)

Gaál Sándor dr.

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2009
Tiszántúli Református Egyházkerület
Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség
esperes

Gér András László

Tagság jellege: hivatalból, zsinati tanácsos
Tagság kezdete: 2015
Zsinati Hivatal
Zsinati Tanács, Elnökségi Tanács
„Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel, azt mondja a Seregeknek Ura." (Zak 4,6)

Gerecsei Zsolt

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2021
Dunántúli Református Egyházkerület
Ácsi Református Egyházközség

Gilicze Andrásné

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2015
Tiszántúli Református Egyházkerület
Szentes-Felsőpárti Református Egyházközség
„Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen." Jn 12,26

Győrfi Bálint

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2021
Dunamelléki Református Egyházkerület

Gyügyei Attila

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2021
Dunamelléki Református Egyházkerület
Zsinati Tanács

Hadházi Tamás

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2021
Tiszántúli Református Egyházkerület
Zsinati Tanács

Hajdú Szabolcs Koppány

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2021
Dunamelléki Református Egyházkerület
Lovasberényi Református Egyházközség
esperes

Hajdú Zoltán Levente

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2021
Dunántúli Református Egyházkerület
Szóládi Református Egyházközség
Zsinati Tanács

Hoppál Péter Tamás dr.

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2021
Dunamelléki Református Egyházkerület
Zsinati Tanács

Illés Dávid

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2009
Dunamelléki Református Egyházkerület
Budapest-Budai Refomátus Egyházközség
esperes
Közeledjetek az Istenhez, és Ő közeledni fog hozzátok. (Jak 4,8)

Imre Bálint

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2021
Dunántúli Református Egyházkerület
Dégi Református Egyházközség
esperes

Iszlai Endre

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2021
Tiszántúli Református Egyházkerület

Jakab Bálint Mihály

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2015
Dunántúli Református Egyházkerület
Szombathelyi Református Egyházközség

Jákob János

Tagság jellege: lelkészi, tábori püspök
Tagság kezdete: 2006
Honvédelmi Minisztérium - Protestáns Tábori Püspökség, püspök
"Aki a szelet nézi nem vet az, és aki a sűrű fellegekre néz, nem arat." (Préd 11,4)

Kardos Péter

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2021
Dunamelléki Református Egyházkerület
Pákozdi Református Egyházközség

Képíró Tibor dr.

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2021
Tiszántúli Református Egyházkerület

Kiss Bertalan

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2021
Tiszáninneni Református Egyházkerület
Megyaszói Református Egyházközség, gondnok
Az Istent szeretőknek minden javukra válik. (Róm 8,28)

Kölönte Sándor

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2021
Tiszáninneni Református Egyházkerület
egyházkerületi közgyűlés tagja
Szini Református Egyházközség, Szögligeti Református Egyházközség
egyházmegyei tanácsos
Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet az Istentől van, ...mert az Isten szeretet. (1Ján 4,8)

Koncz Imre

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2021
Tiszántúli Református Egyházkerület
Pátrohai Református Egyházközség
esperes

Kovács Barnabás dr.

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2021
Tiszántúli Református Egyházkerület

Kovács Gergely Gábor

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2021
Dunamelléki Református Egyházkerület

Kovács János

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2021
Dunántúli Református Egyházkerület

Kulin Miklós

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2015
Dunántúli Református Egyházkerület

Kusnyír László

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2009
Tiszáninneni Református Egyházkerület
Mérai Református Egyházközség
esperes
Zsinati Tanács
"Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert aki kér, mind kap; és aki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik." (Mt 7,7-8)

Ladányi Károly

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2015
Dunamelléki Református Egyházkerület
Verőcei Református Egyházközség, gondnok
egyházmegyei tanácsos
Őrhelyemre állok, és megállok a bátyán, és vigyázok, hogy lássam, mit szól hozzám és mit feleljek én" ( Hab 2,1)

Márkus Mihály, ifj.

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2021
Dunántúli Református Egyházkerület
Pápai Református Egyházközség

Máté László

Tagság jellege: lelkészi, egyházkerületi tisztségénél fogva
Dunántúli Református Egyházkerület
lelkészi főjegyző
Komáromi Református Egyházközség
Zsinati Tanács

Mátyás Sándor

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2009
Tiszáninneni Református Egyházkerület
Nyékládházi Református Egyházközség, Mályi Református Egyházközség
"Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját." (Jel 2,11)

Mészáros Ildikó

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2015
Tiszáninneni Református Egyházkerület
Hevesi Református Egyházközség
Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy! (Ézs 43,1)

Mészáros István

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2017
Tiszáninneni Református Egyházkerület
Megyaszói Református Egyházközség
esperes
Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok (1Kor 15,10)

Mihalina László Mihály

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2015
Tiszántúli Református Egyházkerület
Mezőtúri Református Egyházközség
„Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!” (Ézsaiás 43,1b)
mti_koszticsak_szilard_xv_zsinati ciklus_elso_ules_08.jpg

Molnár János

Tagság jellege: világi, egyházkerületi tisztségénél fogva
Tagság kezdete: 2009
Tiszántúli Református Egyházkerület
főgondnok
Megbékélés Háza Református Konferencia és Képzési Központ, Berekfürdő
Zsinat Elnöksége, Zsinati Tanács, Elnökségi Tanács
Molnár János református lelkészcsaládban született 1956-ban Budapesten. Édesapját Putnokra helyezték, így gyermek- és fiatalkorát ott töltötte. Felesége dr. Csoma Judit református lelkész, három felnőtt lányuk van. A középiskolát Debrecenben, a Református Kollégium Gimnáziumában végezte, majd később ugyancsak Debrecenben építőgépész üzemmérnöki diplomát szerzett. 1991-ben került Berekfürdőre, ahol felesége a helyi gyülekezet beiktatott lelkésze lett, őt pedig a Megbékélés Háza vezetőjének nevezték ki. Több cikluson át volt a Nagykunsági Egyházmegye gondnoka, a Tiszántúli Egyházkerület világi főjegyzője. Jelenleg a Tiszántúli Egyházkerület főgondnoka.

Molnár Pál dr.

Tagság jellege: világi, egyházkerületi tisztségénél fogva
Tagság kezdete: 2003
Tiszáninneni Református Egyházkerület
főgondnok
Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség, presbiter
Zsinati Tanács, Elnökségi Tanács
Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és földet. (Zsolt 121,1-2)
Dr. Molnár Pál 1952-ben született Sajószentpéteren, Vadnán lelkészcsaládban nevelkedett. A Debreceni Orvostudományi Egyetem elvégzése után Miskolcon a B-A-Z Megyei Kórház belgyógyászatán dolgozott, azóta 3 évtizede a Szerencsi Városi Rendelőintézet belgyógyász, gasztroenterológus szakorvosa. Felesége nyugdíjas egészségügyi szakdolgozó, 2 gyermeküktől 6 unokának örülhetnek. A rendszerváltozás után 3 ciklusban Görömböly és Tapolca önkormányzati képviselőjeként szolgálta a közösséget. A Miskolc-Tetemvári Egyházközségben több mint 3 évtizede presbiter, korábban gondnok. A Borsod-Gömöri Egyházmegye gondnoka, majd a Tiszáninneni Egyházkerület világi főjegyzője, 2020 novemberében választották kerületi főgondnokká. Hálaadással vallja: Mindeddig megsegített minket az Isten! Urunk megtartó, őriző kegyelmét szeretné közvetíteni a gyülekezetek felé.

Nagy Kálmán

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2021
Tiszántúli Református Egyházkerület

Nagy Zsolt

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2009
Tiszántúli Református Egyházkerület
Biharkeresztesi Református Egyházközség
„Egymás terhét hordozzátok: így teljesítitek a Krisztus törvényét." Galata 6,2
nemes-pal_2.jpg

Nemes Pál, dr.

Tagság jellege: világi, egyházkerületi tisztségénél fogva
Tagság kezdete: 2021
Dunántúli Református Egyházkerület
főgondnok
Zsinati Tanács, Elnökségi Tanács
Dr. Nemes Pál 1969-ben született Kaposváron, református szülők gyermekeként. A pécsi jogi egyetemen végzett 1994-ben, majd 1996-ban Nagykanizsára költözött. Feleségével, Dr. Nagy Gabriellával két gyermeket nevelnek. 1997 óta ügyvédként dolgozik Nagykanizsán. 2000-től néhai Balogh Tibor esperes felkérése alapján vállalta el a Nagykanizsai Református Egyházközségben a presbiteri tisztséget, majd 2007-től a gyülekezet egyik gondnokának választották. 2013. január 1-től Hella Ferenc lelkipásztor mellett a Nagykanizsai Református Egyházközség főgondnoki tisztét tölti be. 2003 és 2008 között egyházmegyei bíró tisztséget töltött be, majd 2009-től 2014. december 31-ig az egyházmegyei tanács, valamint az egyházkerületi tanács tagja, továbbá az egyházkerületi bírói tisztséget is ellátta. 2015. január 1-től a Somogyi Református Egyházmegye gondnokának választották meg. Jelenleg a Dunántúli Egyházkerület főgondnoka.

Németh Tamás dr.

Tagság jellege: lelkészi, tanintézeti képviselő
Dunántúli Református Egyházkerület
Pápai Református Teológiai Akadémia

Nyeste Ferenc

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2015
Tiszántúli Református Egyházkerület

Nyilas Zoltán András

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2015
Dunamelléki Református Egyházkerület
Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség
esperes
Zsinati Tanács
Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek; és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. (Róm 12,1-2)

Őz Lajos

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2021
Tiszántúli Református Egyházkerület
Nádudvari Református Egyházközség
esperes

Pataky László

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2021
Tiszántúli Református Egyházkerület

Pótor László

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2021
Tiszántúli Református Egyházkerület
Nyírmeggyesi Református Egyházközség

P. Tóth Zoltán dr.

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2015
Dunamelléki Református Egyházkerület
egyházkerületi tanácstag
Gödöllői Református Egyházközség, presbiter
egyházmegyei gondnok
"Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük." (Zsid 13,14)

Püski Lajos

Tagság jellege: lelkészi, egyházkerületi tisztségénél fogva
Tiszántúli Református Egyházkerület
lelkészi főjegyző
Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközség
Zsinati Tanács

Rácz József

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2009
Dunamelléki Református Egyházkerület
Dunaszentgyörgyi Református Egyházközség
esperes
Zsinati Tanács
Könnyíts a terheden, hadd hordozzák azt veled együtt! (2Móz 18,22b)

Répás Zsuzsanna dr.

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2003
Dunamelléki Református Egyházkerület

Semlyényi Lajos

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2015
Tiszántúli Református Egyházkerület
„Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet,mert nem hagytad el, Uram akik keresnek téged." (Zsolt 9,11)

Somogyi Péter

Tagság jellege: lelkészi, egyházkerületi tisztségénél fogva
Tagság kezdete: 2021
Dunamelléki Református Egyházkerület
Budapest-Fasori Református Egyházközség
Bizony, őtőle, őáltala és őreá nézve van minden: övé a dicsőség mindörökké. Ámen. (Róm 11,36)

Steinbach József

Tagság jellege: lelkészi, egyházkerületi tisztségénél fogva
Tagság kezdete: 2007
Dunántúli Református Egyházkerület
püspök
Balatonalmádi-Balatonfűzfői Református Társegyházközség
Zsinati Tanács, Elnökségi Tanács
„Nagyok az Úr tettei." (Zsolt. 111,2)
Steinbach József 1964-ben született Veszprémben. 1991-ben szerzett lelkipásztori oklevelet a Budapesti Református Teológiai Akadémián. 1990-től a Balatonalmádi és Balatonfűzfői Református Egyházközségek lelkipásztora. 1999-ben a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán, középiskolai református vallástanári szakon; 2008-ban a Pannon Egyetem Bölcsészettudományi Karán, antropológia - etika - társadalomismeret szakon szerzett diplomát. 1999-től óraadó tanár a Pápai Református Teológiai Akadémia Gyakorlati Teológiai Tanszékén. 2007-2009 között a Dunántúli Református Egyházkerület lelkészi főjegyzője volt. 2009. január 1-től a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke. 2012-től a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke. 2019-től a Károli Gáspár Református Egyetem tiszteletbeli doktora. Eddig 62 önálló kötete, valamint számos tanulmánya jelent meg.

Szabó Gábor

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2015
Dunamelléki Református Egyházkerület
Nagykőrösi Református Egyházközség
"Eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek magamnak az igazság és a törvény, a szeretet és az irgalom ajándékával. Eljegyezlek magamnak a hit ajándékával, és megismered az Urat." (Hós 2, 21-22)

Szabó Gábor

Tagság jellege: világi, egyházkerületi tisztségénél fogva
Dunántúli Református Egyházkerület
világi főjegyző
Zsinati Tanács

Szabó Miklós dr.

Tagság jellege: világi, egészségügyi képviselő
Tagság kezdete: 2015
Dunamelléki Református Egyházkerület

Szalay Kont Miklós

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2015
Tiszántúli Református Egyházkerület
Kocsordi Református Egyházközség és Géberjéni Református Egyházközség
esperes
Zsinati Tanács
"Mert azért jött az Embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett." (Luk 19,10)

Szánthó György dr.

Tagság jellege: világi
Dunamelléki Református Egyházkerület

Szántó József

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2021
Tiszántúli Református Egyházkerület
Tornyospálcai Református Egyházközség

Szemán Ákos dr.

Tagság jellege: világi, egyházkerületi tisztségénél fogva
Tagság kezdete: 2015
Tiszáninneni Református Egyházkerület
világi főjegyző
Taktaharkányi Református Egyházközség, presbiter
Zsinati Tanács
"Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!" (Ézs 43,1)

Szentesi Lajos

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2015
Tiszántúli Református Egyházkerület
"Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?" (Róm 8,31)

Szilágyi János

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2021
Tiszántúli Református Egyházkerület

Szilágyi-Sándor András

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2021
Dunamelléki Református Egyházkerület

Szloboda József

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2021
Dunamelléki Református Egyházkerület

Szőke Imre

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2021
Dunamelléki Református Egyházkerület
Kunszentmiklósi Református Egyházközség, főgondnok
egyházmegyei gondnok
Az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus. (Ef 4,15)

Szücs Attila

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2003
Dunántúli Református Egyházkerület
Zsinati Tanács
„Aki azért tudna jót cselekedni és nem cselekszik, bűne az annak" (Jakab 4,17)

Takaró András

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2003
Dunamelléki Református Egyházkerület
Kiskunlacházi Református Egyházközség
esperes
Zsinati Tanács

Tapazdi Tamás dr.

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2021
Dunántúli Református Egyházkerület

Thomka István

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2015
Tiszáninneni Református Egyházkerület
Hidasnémeti Református Egyházközség, gondnok
egyházmegyei tanácstag
„Utaid, Uram, mutasd meg" (Zsolt 25,4)

Tirk Tamás

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2021
Tiszáninneni Református Egyházkerület
Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltetek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon… (Jn 15, 16)

Tombor László

Tagság jellege: világi, tanintézeti képviselő
Tagság kezdete: 2015
Dunamelléki Református Egyházkerület
Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium, igazgató

Vad András

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2021
Tiszántúli Református Egyházkerület
Zsinati Tanács

Várady Zsolt

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2021
Tiszáninneni Református Egyházkerület
Kondói Református Egyházközség
Mindenre van erőm Krisztusban, aki engem megerősít. (Fil 4,13)

Varga Rita

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2015
Tiszántúli Református Egyházkerület
Szeged-Kálvin téri Református Egyházközség, hivatalvezető
Zsinati Tanács

Veres Lajos, dr.

Tagság jellege: hivatalból, zsinati jogtanácsos
Tagság kezdete: 2015
Zsinati Hivatal
Zsinati Tanács, Elnökségi Tanács

Veres Sándor

Tagság jellege: világi, egyházkerületi tisztségénél fogva
Tagság kezdete: 2003
Dunamelléki Református Egyházkerület
főgondnok
Zsinati Tanács, Elnökségi Tanács
Él az Úr! (Zsolt 18,47)
Veres Sándor 1950-ben született református lelkészcsaládban. Nyugdíjas villamosmérnök, negyven éve presbiter. Előző tisztségei: gyülekezeti gondnok, 1994-től egyházmegyei tanácsos, 2002-től egyházmegyei gondnok. 2008-tól egyházkerületi világi főjegyző. 2019-től egyházkerületi főgondnok. Nős, három felnőtt gyermeke és három unokája van.

Victor Dániel

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2015
Tiszáninneni Református Egyházkerület
Béthel Református Szeretetotthon – Idősek Otthona, Nemesbikk, intézményvezető
Mert nálad van az élet forrása, a Te világosságod által látunk világosságot. (Zsolt 36,10)

Vincze Lajos

Tagság jellege: világi
Tagság kezdete: 2021
Tiszántúli Református Egyházkerület