Testvéregyházak és nemzetközi szervezetek

A Magyarországi Református Egyház öt kontinens számos protestáns egyházával ápol két-, és többoldalú testvérkapcsolatot, valamint aktívan részt vesz a regionális és globális ökumenikus szervezetek vezetésében és munkájában, valamint közös egyházi programokban és kezdeményezésekben.Testvéregyházi kapcsolataink

Az országos, egyházkerületi, -megyei, valamint gyülekezeti szintű, illetve a misszióik, valamint oktatási és diakóniai intézmények közötti partnerkapcsolatok, teológiai és szakmai együttműködések gazdagítják egyházunk szolgálatát – hitben, tudásban, tapasztalatban és anyagiakban egyaránt.Tagságunk nemzetközi szervezetekben

Kapcsolatrendszerünk a regionális és globális nemzetközi szervezetekkel, valamint felekezeti világszövetségekkel is hosszú múltra tekint vissza. 1909 óta tagja vagyunk a Református Egyházak Világközösségének, 1948 óta pedig az Egyházak Világtanácsának is. Tagegyháza vagyunk az Európai Egyházak Konferenciájának, az Európai Protestáns Egyházak Közösségének, illetve egyéb szakmai világszervezeteknek, amelyek a keresztyén hitbeli és erkölcsi alapelvek mentén, közös erővel keresik a korunk politikai, gazdasági, társadalmi kihívásaira adott teológiai és gyakorlati válaszokat.Kiadványok

A nemzetközi együttműködés és kommunikáció során értelemszerűen általában angol nyelvű kiadványok születnek. Egy-egy kiemelt esemény vagy kezdeményezés részeként ugyanakkor magyar nyelvű kiadványok is születtek a külügyi iroda közreműködésével.Missziós munkatársak

Több külföldi partneregyházunk missziós munkatársa végez szolgálatot a Magyarországi Református Egyházban. Többek között amerikai, kanadai és koreai misszionáriusok kapcsolódnak be gyülekezeteink szolgálatába, vesznek részt tevékenyen egyházunk missziói és diakóniai szolgálatunkban, kiemelten is a cigány- és menekültmisszióban és támogatják intézményeink munkáját. 2013 óta amerikai fiatalok "világmissziós gyakornokként" vesznek részt a munkánkban az említett területeken és a nemzetközi kommunikációnk támogatásával, együttműködésben a külügyi iroda magyar gyakornokaival.

A missziói munkatársak aktuális listája:

Chae Hwa Jeong – Koreai Presbiteriánus Egyház (PCK)

Chae-Hwa2.JPG.140x140_q85.jpg

Chae Hwa Jeong feleségével, Jung Hye Yung-gal és három gyermekével 2003. január 22-én költözött Magyarországra, hogy a Magyarországi Református Egyház missziós munkatársaként szolgáljon hazánkban. A Greater Grace Nemzetközi Óvoda, Általános Iskola és Gimnáziumban tart bibliaórákat, tevékenyen részt vesz egyházunk cigánymissziójában és lelkészként szolgál a budapesti Koreai Presbiteriánus Gyülekezetben. Célja a Koreai Presbiteriánus Egyház és a Magyar Református Egyház közötti együttműködés elmélyítése, ennek részeként testvérgyülekezeti kapcsolatok kiépítése. Chae Hwa Jeong szeretne minél többet tanulni Magyarországról és egyházunkról, részt venni a magyarországi romák társadalmi integrációját segítő programokban és a hajléktalanok megsegítésében.

Kim Seon Koo – Koreai Köztársaság Presbiteriánus Egyháza (PROK)

seon koo kim.png.140x140_q85.png

Mr. Kim feleségével 2013 nyarán kezdte meg szolgálatát egyházunknál. A budapesti Károli Gáspár Egyetemen teljesít szolgálatot, mely intézmény Kelet-Ázsiai Nyelvek Intézetében tanít koreai nyelvet és koreai egyháztörténetet. Emellett támogatja a budapesti koreai presbiteriánus közösséget, részt vesz az MRE cigánymissziójában, és megszemélyesíti a PROK-MRE együttműködést.

Jeanie Soonnrye Lee - Kanadai Presbiteriánus Egyház (PCC)

jeanielee

Jeanie Soonrye Lee a PCC lelkésze 2019. őszén érkezett Magyarországra az MRE és a PCC szerződéses együttműködése keretében, hogy képzettségével és munkatapasztalatával segítse az egyház és partnerszervezete a Kalunba Non-Profit Kft. menekültügyi szolgálatát. Feladatai közé tartozik a menekült ügyfelekkel való kapcsolatépítés és kommunikáció nemzetközi partnerekkel a projektről és a Menekültmisszió programjairól. Divattervező múltjának köszönhetően a Kalunba szabászati programjában vezető pozíciót tölt be.