REV partnerek nyilatkozata

980x520-IssueTrio.jpg

Fotó: wcrc.ch

A Református Egyházak Világközössége (REV) régióihoz és ökumenikus partnereihez csatlakozva igazságot sürget több kritikus területen: ilyen a globális államadósság-enyhítés, a politikai reform Peruban, valamint a vallás és hit szabadságának védelme Indonéziában.

Államadósság-enyhítés

November 17-én a G20 („A húszak csoportja”) vezetőinek írt levelében a REV az Új Nemzetközi Pénzügyi és Gazdasági Rendszer (NIFEA) folyamaton keresztül csatlakozott az Egyházak Világtanácsához (EVT), a Lutheránus Világszövetséghez (LWF) és a Világmissziós Tanácshoz (CWM), hogy sürgesse az adóssággal terhelt országokra gyakorolt nyomás enyhítését, különösen a világjárvány idején. A szervezetek több mint 500 millió keresztyént képviselnek.

Az Új Nemzetközi Pénzügyi és Gazdasági Rendszer (NIFEA) eredetileg a REV kezdeményezése, jelenleg a Világmissziós Tanács (CWM), Lutheránus Világszövetség (LWF) és az Egyházak Világtanácsa (EVT) projektje, amelyet részben az Otto per Mille finanszírozott.

„Dollár-százmilliárdok folynak továbbra is az adósságfizetésbe az életmentő közegészségügyi és szociális ellátórendszerek helyett. A legnehezebb időszak valószínűleg még csak most jön, mivel várhatóan több ország is fizetésképtelen lesz 2021-ben. Ezért valós, tartósabb megoldásokra van szükség az adósságválság, valamint a koronavírus által fokozódott éhínség, munkanélküliség és hajléktalanság megoldására.”

A G20-as kormányoknak és pénzintézeteknek biztosítaniuk kell minden eszközt ahhoz, hogy megkönnyítsék és megszabadítsák az országokat a nehéz, történelmi adósságaiktól, valamint egy átfogó, tisztességes, átlátható és időszerű nemzetközi adósságátalakítási mechanizmust kell létrehozniuk a szuverén fizetésképtelenség kezelésére.

Politikai reform Peruban

A REV támogatta az AIPRAL (a REV latin-amerikai regionális tanácsa) nyilatkozatát, amelybenaz felkérte a tagegyházakat, hogy „kísérjék Perut imádságban, és szólítsanak fel minden jóakaratú embert, hogy a perui helyzetre reagálva éberek és aktívak maradjanak”.

A nyilatkozat megjegyzi, hogy Peru „mély válságba, a halál és a szenvedés bizonytalanságába keveredett. Peru már a koronavírus-fertőzések és halálesetek magas számának is áldozatául esett, és most politikai válságba került, amely tovább rontotta a kormányzati intézmények hitelességét és gyengítette demokratikus rendszereit".

„Peru politikai rendszere nem fog megoldást találni a jelenlegi válságra, ha továbbra is a korrupciót, a büntetlenséget és azokat a nagy üzleti ügyleteket védi, amelyek jelentős pénzeket vonnak ki az ország nemzeti forrásaiból, miközben csekély mennyiséget hagynak a lakosság többségének."

Vallási védelem Indonéziában

Az Indonéz Köztársaság elnökének elküldött levél, amelyet a REV és az LWF főtitkára közösen írt alá, kijelenti, hogy a koronavírus időszakában „kapcsolatban voltunk az indonéziai tagegyházainkkal, akik elismerték küzdelmeiket, amelyekkel szembe kell nézniük, beleértve az imaházaik elleni legutóbbi támadásokat és lehetőségeiket az online istentisztelet megtartására. Mélységesen zavaró volt látni az egyházak és különböző vallási tevékenységeik elleni intoleranciát és erőszakot”.

A levél számos közelmúltbeli támadást listáz, valamint „az egyházak létének rendszerszintű korlátozását” is, és felszólítja az elnököt, hogy „avatkozzon be annak érdekében, hogy az egyházak gyakorolhassák a közös istentisztelet és a közösség emberi jogát a járvány terjedésének megelőzésére vonatkozó közegészségügyi útmutatásokkal összhangban”.

A REV és az LWF egyaránt megerősíti a gondolkodás, a lelkiismeret és a vallás szabadságát, ahogyan azt az igazságosságban gyökerező emberi jogokról szóló nemzetközi törvény rögzíti. „Tagegyházaink készek támogatni az Ön kormányát ebben a rendkívül sürgető ügyben, és munkáját a megbékélés, az emberi jogok és az emberi méltóság érdekében. Továbbra is imádkozunk és szolidaritással állunk ki minden védtelen ember mellett.”