Egyházvezetők ítélték el a háborús agressziót és sürgették a párbeszédet

Az EVT tagegyházainak vezetői elítélik az Ukrajna elleni katonai agressziót, és folyamatos, nyílt párbeszédre szólítanak fel

Az Egyházak Világtanácsa (EVT) június 10-én, a svájci Bosseyben ismét kerekasztal-egyeztetést hívott össze. A találkozón az EVT tagegyházainak több, a jelenlegi konfliktussal szomszédos, közvetlenül érintett európai országból érkező vezető képviselője a március 30-án tartott első kerekasztal óta eltelt időszak fejleményeiről konzultált. A kerekasztal-beszélgetésen Balog Zoltán püspök, az MRE Zsinatának lelkészi elnöke is részt vett.

„Igazságot szolgáltat majd valamennyi nép között, ítéletet hoz a távoli, erős nemzetek ügyében. Kardjaikból ezért kapákat kovácsolnak, lándzsáikból pedig metszőkéseket; nép a népre kardot nem emel, hadakozást többé nem tanul. Mindenki a saját szőlőjében vagy fügefája alatt ülhet, és senki sem háborgatja őket. Maga a Seregek Ura mondta ezt!” (Mikeás 4,3-4)

A március 30-i első ökumenikus kerekasztal-találkozót követően az Egyházak Világtanácsa (EVT) megbízott főtitkárának meghívására 2022. június 10-én a svájci Bosseyben összehívták a második ökumenikus kerekasztal-egyeztetést az ukrajnai háború kapcsán.

Az EVT tagegyházainak több, a jelenlegi konfliktussal szomszédos és közvetlenül érintett európai országból érkező vezető képviselője azért gyűlt össze, hogy konzultáljon az első tanácskozás óta eltelt időszak lényeges fejleményeiről, és megvitassák az ökumenikus mozgalom helyzetre adott megfelelő válaszait. Többek között az ökumenikus szervezet közelgő, augusztus 31. és szeptember 8. között a németországi Karlsruhe városában sorra kerülő 11. nagygyűléséről is szó esett.

„Mély szomorúsággal és sajnálattal vettük tudomásul, hogy a Moszkvai Patriarchátus vezetésében a közelmúltban bekövetkezett változások miatt ismét hiányoztak az Orosz Ortodox Egyház képviselői, bár korábban elkötelezték magukat a találkozónkon való részvételre. Nyilvánvaló, hogy e kulcsfontosságú partnerek távolléte alapvető akadályt jelentett abban, hogy a tanácskozás elérje célját a párbeszéd és a kölcsönös eszmecsere helyeként.

A jelen, második találkozó résztvevőiként határozottan megerősítjük az első kerekasztal résztvevői által kifejezett közös ökumenikus álláspontot, különösen a háború elutasítását, mint ami Isten akaratával ellentétes, illetve a viták megoldásának eszközeként alkalmazott halálos katonai erő bevetését Ukrajnában és máshol. Ismételten elítéljük az Orosz Föderáció vezetői által a szuverén ukrán nemzet lakossága ellen indított indokolatlan és törvénytelen támadást. Továbbra is azonnali tűzszünetre, valamint párbeszédre és tárgyalásokra szólítunk fel, mint az egyetlen erkölcsileg elfogadható megoldásra.

Ukrajna népének szörnyű szenvedése és az értékes életek elvesztése mellett mindkét fél figyelmét felhívjuk ennek az indokolatlan háborúnak az egész világ szegényeire és kiszolgáltatottjaira gyakorolt hatására, különösen az egyre súlyosbodó, globális élelmezésbiztonsági válságra és a konfliktus által okozott, egyre gyorsuló éghajlati katasztrófa fenyegetésére.

Annak ellenére, hogy oroszországi partnereink nem vesznek részt ezen a találkozón, újból hangsúlyozzuk az Egyházak Világtanácsa kritikus fontosságát a találkozás és a párbeszéd eszközeként azon egyházak és közösségek között, amelyeket ez a háború a legközvetlenebbül érint. Ez az a kulcsfontosságú és egyedülálló hozzájárulás, amellyel a globális ökumenikus mozgalom hozzájárulhat ennek a válságnak a békés megoldásához, amiben mindannyian reménykedünk, és amiért imádkozunk. A törekvés és felhívás a párbeszédre, a találkozásra és a kölcsönös megértésre az ökumenizmus lényege. A megosztottság és a kirekesztés ellentétes mozgalmunk céljával.

Mindazonáltal határozottan elutasítjuk, hogy a politikai és egyházi vezetők a vallási nyelvezetet nyilvánvalóan eszközként használják fel egy szuverén ország fegyveres megszállásának támogatására. Ezt nem értékelhetjük másként, mint ami alapvetően ellentétes a keresztény és ökumenikus alapelvek közös értelmezésével. Ezért elengedhetetlenül fontos az igazság és a szeretet alapján folytatott párbeszéd. Sürgősen fontos megtennünk mindent azért, hogy megfordítsuk a megosztottság, szembenállás és konfliktus erősödő hullámait, és közreműködjünk a most is zajló, embertelen háború által okozott mély sebek begyógyításában a globális közösségben.

Imádkozunk, hogy az EVT 11. Nagygyűlése és annak témája - Krisztus szeretete megbékélésre és egységre indítja a világot – ösztönzően hasson és lendületet adjon a béke, a megbékélés és a gyógyulás felé vezető úton, amelyre vágyunk. Az EVT vezetőségét és központi bizottságát felkérjük arra, hogy fontolják meg, hogyan szolgálhatja a Közgyűlés a leghatékonyabban ezt a kritikus szükségletet.”

Résztvevők:

 • Dr. Agnes Abuom, Egyházak Világtanácsa elnöke
 • Balog Zoltán püspök, Magyarországi Református Egyház
 • Dr. Heinrich Bedford-Strohm püspök, Németországi Evangélikus Egyház
 • Dr. Antje Jackelen érsek, Svéd Evangélikus Egyház
 • Dr. Kimmo Kääriäinen püspök, Finn Evangélikus Egyház
 • Michal érsek, Csehországi és Szlovákiai Ortodox Egyház
 • Peter Mihoc püspök, Szlovákiai Evangélikus Egyház
 • Prof. Dr. Ioan Sauca, Egyházak Világtanácsa megbízott főtitkára (vendéglátó)
 • Prof. Dr. Nifon Targoviste-i metropolita, Román Ortodox Egyház
 • Dr. Olav Fykse Tveit püspök, Norvég Egyház
 • Urmas Viilma érsek, Észt Evangélikus-Lutheránus Egyház

EVT munkatársai:

 • Marianne Ejdersten, kommunikációs igazgató
 • Peter Prove, igazgató, EVT Nemzetközi Ügyek Bizottsága
 • Diana Chabloz, főtitkár asszisztense