Intézményvezetői állás Sárbogárdon

A Sárbogárdi Református Egyházközség presbitériuma pályázatot hirdet az egyházközség Idősek Otthona intézményvezetői állásása betöltésére.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény színvonalas szakmai munkájának, hatékony gazdálkodásának vezetése, szervezése, irányítása, ellenőrzése, alkalmazottai feletti munkáltatói jogok gyakorlása, adatszolgáltatás a hivatalok felé. Szerződések kötése a leendő gondozottakkal, a meglévő szerződések kezelése. Hozzátartozókkal való folyamatos kommunikáció. Az intézmény által ellátott szakellátás: idősek bentlakásos ellátása.

Pályázati feltételek:
- büntetlen előélet, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- leinformálhatóság
- magyar állampolgárság
- nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás alatt

- a 257/2000. (XII.26. ) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltak szerint és az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklete alapján

okleveles szociális munkás, diakónus, okleveles ápoló vagy okleveles szociálgerontológus végzettséggel rendelekezzen

Elvárt kompetenciák:
- a fenntartóval való folyamatos és szoros együttműködés

- stratégiai és integrált szemlélet,
- kiváló kommunikációs, együttműködési és problémamegoldó képesség,
- pontosság, precizitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
- fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

- motivációs levél

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent az aktív (református) gyülekezeti tagság és (református) lelkészi ajánlás.

Munkabér: Szociális bértábla alapján a kötelező bérpótlékokkal.
Egyéb kiegészítés: Étkezési lehetőség az Intézményben.

Pályázat postai úton való beérkezésének a határideje: 2020. szeptember 25.

Cím:

Református Lelkészi Hivatal

Tompa Mihály utca 41.

Sárbogárd

7000