Egyházunk az évszázadok óta tart fenn közoktatási intézményeket. A nevelés és az oktatás intézményeinkben az általános állami, önkormányzati követelményeknek megfelelően, ugyanakkor Istennek a Szentírásban adott kijelentése, hitvallásaink és a magyar kálvinizmus szellemében folyik.
A Zsinat szabályozza és felügyeli a Magyarországi Református Egyház valamennyi köznevelési és szakképzési intézményének szellemi és anyagi ügyeit, összehangolt működését, elkészítteti és jóváhagyja a Magyarországi Református Egyház közép- és hosszú távú nevelési-oktatási koncepcióját.
A 2023/24. tanévben 238 településen, 568 feladatellátási helyen, 204 református köznevelési és szakképzési intézmény működik. A 204 intézményt 144 református egyházi jogi személy tartja fenn.


Intézményrendszerünkben működik:

 • 109 óvoda (124 telephelyen),
 • 111 általános iskola (174 telephelyen),
 • 40 középiskola (73 telephelyen),
 • 11 technikum (21 telephelyen),
 • 16 szakképző iskola,
 • 30 alapfokú művészeti iskola,
 • 27 kollégium,
 • 3 fejlesztő nevelést-oktatást végző gyógypedagógiai intézmény
 • 2 pedagógiai szakszolgálat,
 • 1 utazó gyógypedagógusi hálózatot működtető
 • és 1 pedagógiai szakmai szolgáltató intézmény

A pedagógusok létszáma a református köznevelésben közel 6.000 fő
A tanulók létszáma a református köznevelésben: közel 61.000 fő

Oktatási szervezetek

OSZ.jpg

MRE Oktatási Szolgálat

Az MRE Oktatási Szolgálata a Magyarországi Református Egyház köznevelési, szakképzési, hittanoktatási és felsőoktatási ügyeinek adminisztratív, koordináló, ügyintéző szerve.

Tovább a cikkhez
RPI.jpg

Református Pedagógiai Intézet

A Református Pedagógiai Intézet ellátja, szervezi a pedagógiai szakmai szolgáltatásokat a református közoktatási intézmények számára, valamint szakmai támogatást ad működésükhöz.

Tovább a cikkhez
EGYMI

Református EGYMI

A Magyarországi Református Egyház Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményének küldetése az egyediségéből adódó szakfeladatok maradéktalan ellátása a keresztyén értékrend előtérbe helyezésével.

Tovább a cikkhez

Kitüntetések

Egyházunk 3 kitüntetéssel ismeri el a református pedagógusok teljesítményét.

Makkai Sándor-díj

Kinek adható: óvónők, tanítók, tanárok

Hány főnek: 3 fő (2 fő Magyarország, 1 fő határon túl)

Miért jár: a református nevelési eszmények átültetéséért a mindennapi pedagógiai gyakorlatba

Feltétele: több éves óvodai vagy iskolai tapasztalat, kiemelkedő szakmai munka, példamutató hit- és emberi magatartás

Hogyan jelölhetek: írásban a nevelési/oktatási intézmény igazgatójának címezve. Az igazgató ezt továbbítja az Igazgatótanácshoz (ha van). Ezután a felterjesztést megküldi az egyházkerület iskolaüggyel foglalkozó tanácsosának/referensének, aki azt, véleményével együtt elküldi az MRE Oktatási Szolgálatának. A szolgálatvezető az Oktatásügyi Bizottságnak küldi tovább, akik javaslatukat a zsinati tanácsosnak megküldik, hogy az a tavaszi zsinati ülés elé kerülhessen.

Beérkezési határidő: (az egyházkerülettől): 2023. március 17.

Jutalom: oklevél és pénzjutalom (nettó 500.000 Ft/fő)

A díj átadása: az országos református tanévnyitón

Kérjük, hogy ha van jelöltjük, akkor a legfeljebb egy oldalas írásbeli előterjesztésüket juttassák el az intézmény igazgatójának.

Az egyházkerülettől az Oktatási Szolgálat felé a végső beérkezési határidő: 2023. március 17.

Díjazottak:

1998.

 • Kovács I. Gáborné középiskolai tanár, Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium, Budapest
 • Rápold Gábor középiskolai tanár, Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona
 • Tőkés Elek egyházkerületi iskolaügyi előadótanácsos, Erdélyi Református Egyházkerület

1999.

 • Lóczy Istvánné általános iskolai tanár, Lorántffy Zsuzsanna Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, Kaposvár
 • Csekme Jolán középiskolai tanár, Gödöllői Református Líceum Gimnázium
 • Tolnay István egyházkerületi iskolaügyi főtanácsos, Királyhágó-melléki Református Egyházkerület

2000.

 • Szabó Gáborné tanító, Kecskeméti Református Általános Iskola
 • Czapári Endréné középiskolai tanár, Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Művészeti Szakgimnáziuma és Diákotthona
 • Szilágyi Lajos középiskolai tanár, Nagyberegi Református Líceum

2001.

 • Finna Istvánné általános iskolai tanár, Jókai Mór Református Általános Iskola, Nyíregyháza
 • Sullay Mihályné igazgató, Magvető Református Általános Iskola, Gyula
 • Drenkó Zoltán igazgató, Rozsnyói Református Alapiskola

2002.

 • Bertalan Mária középiskolai tanár, Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona
 • Viktor István középiskolai tanár, Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona
 • Bustya János igazgató, Sepsiszentgyörgyi Református Kollégium

2003.

 • Faragóné Szénásy Emese középiskolai tanár, Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium, Hódmezővásárhely
 • Dr. Schweighoffer Ernőné középiskolai tanár, Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Művészeti Szakgimnáziuma és Diákotthona
 • Kövesdi Kiss Ferenc tanító, Marosvásárhely

2004.

 • Bárdos Péterné tanító, Kecskeméti Református Általános Iskola
 • Földváriné Simon Ilona igazgató, Karcagi Nagykun Református Általános Iskola
 • Szilágyi Éva igazgató, Szatmárnémeti Református kollégium

2005.

 • Dr. Horkay György egyházkerületi főtanácsos, Tiszántúli Református Egyházkerület
 • Koncz Éva középiskolai tanár, Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona
 • Székely Árpád igazgató, Kolozsvári Református Kollégium

2006.

 • Eszenyi Balázs igazgató, Baltazár Dezső Református Általános Iskola
 • Kerekes Barnabás középiskolai tanár, Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium, Budapest
 • Kaszó Irma középiskolai tanár, Técsői Református Líceum

2007.

 • Ablonczyné Vándor Margit óvodavezető, Halacska Református Óvoda, Budapest
 • Józsa Anikó tanító, Kecskeméti Református Általános Iskola
 • Turzai Melánia középiskolai tanár, Nagyenyedi Bethlen Gábor Református Kollégium

2008.

 • Magyar Lajosné középiskolai tanár, Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium és Kollégium
 • Zsoldos László középiskolai tanár, Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona
 • Szolga Renáta óvodapedagógus, Szerbiai Református Keresztyén Egyház, Gyermekmisszió

2009.

 • Barthos Zoltánné igazgató, Gödöllői Református Líceum Gimnázium
 • Dr. Horváth Alajosné középiskolai tanár, Kecskeméti Református Gimnázium
 • Bohák Valéria igazgató, Érsekkétyi Református Egyházi Alapiskola

2010.

 • Hagymási Gyuláné óvodavezető, Szivárvány Református Óvoda, Berettyóújfalu
 • Dr. P. Tóth Béláné igazgató, Szentendrei Református Gimnázium
 • Tőkés Zsolt igazgató, Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium, Székelyudvarhely

2011.

 • Csiszár Ákosné tanító, Várday Kata Református Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, Kisvárda
 • Karikó-Tóth Tibor igazgató, Kiss Bálint Református Általános Iskola, Szentes
 • Veres Edit középiskolai tanár, Péterfalvi Református Líceum

2012.

 • Magai Margit kórházpedagógus, Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza, Budapest
 • Baranya Pálné általános iskolai tanár, Kunhegyesi Református Általános iskola
 • Schwarcz István középiskolai tanár, Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnáziumban

2013.

 • Soós Katalin általános iskolai tanár, Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda, Budapest
 • Dr. Bohátka Sándorné középiskolai tanár, Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona
 • Kató Levente egyházkerületi iskolaügyi előadótanácsos, Erdélyi Református Egyházkerület

2014.

 • Cs. Kss Andrásné általános iskolai tanár, Debreceni Református Kollégium Általános Iskolája
 • Háriné Kun Éva általános iskolai tanár, Kecskeméti Református Általános Iskola
 • Hajdú Árpád általános iskolai tanár Érsekkétyi Református Egyházi Alapiskola

2015.

 • Váradi Gáborné óvodavezető, Betlehem Református Óvoda, Budapest
 • Ambrus Pál igazgató, Técsői Református Líceum

2016.

 • Uherkovich Zoltán középiskolai tanár, Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona
 • Balogh Györgyné nyugalmazott középiskolai tanár, Ady Endre Gimnázium, Csenger
 • Csomortán Melinda óvodavezető, Bácskossuthfalvi Református Óvoda

2017.

 • Nagyné Bódor Katalin középiskolai tanár, Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon, Miskolc
 • Wrábelné Hadházy Judit középiskolai tanár, Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium, Budapest
 • Dr. Kovács Irénke volt igazgató, Zilahi Református Wesselényi Kollégium

2018.

 • Mészáros Szilvia általános iskolai tanár, Talentum Református Általános Iskola, Székesfehérvár
 • Sebestyénné Balogh Erzsébet általános iskolai tanár, Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda, Túrkeve
 • Farkas Ferenc igazgató, Kézdivásárhelyi Református Kollégium

2019.

 • Bene Andrásné óvodavezető, Szentendrei Református Óvoda
 • Füzér István középiskolai tanár, Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium
 • Nagy Lajos középiskolai tanár, Péterfalvi Református Líceum

2020

 • Ilyés Ilona igazgató, Debrecen
 • Pintérné Lázok Orsolya tanárnő, Nagyharsány
 • Édes Enikő igazgatónő, Alistál

2022

 • Ábrahám Angéla (Budapest) hittanoktató
 • Orbán Kálmánné (Budapest) hittanoktató
 • Majoros Béla (Barkaszó, Kárpátalja) igazgató

Imre Sándor-díj

Kinek adható: óvónők, tanítók, tanárok

Hány főnek: 1 fő

Miért jár: a református iskolaügyért végzett áldozatos munkáért

Feltétele: több éves intézményvezetési- vagy a református oktatásügyért más területen végzett kiemelkedő szakmai tevékenység

Hogyan jelölhetek: írásban a nevelési/oktatási intézmény igazgatójának címezve. Az igazgató ezt továbbítja az Igazgatótanácshoz (ha van). Ezután a felterjesztést megküldi az egyházkerület iskolaüggyel foglalkozó tanácsosának/referensének, aki azt, véleményével együtt elküldi az MRE Oktatási Szolgálatának. A szolgálatvezető az Oktatásügyi Bizottságnak küldi tovább, akik javaslatukat a zsinati tanácsosnak megküldik, hogy az a tavaszi zsinati ülés elé kerülhessen.

Beérkezési határidő: (az egyházkerülettől): 2023. március 17.

Jutalom: oklevél és pénzjutalom (nettó 500.000 Ft/fő)

A díj átadása: országos református tanévnyitón

Kérjük, hogy ha van jelöltjük, akkor a legfeljebb egy oldalas írásbeli előterjesztésüket minél előbb juttassák el az intézmény igazgatójának.

Az egyházkerülettől az Oktatási Szolgálat felé a végső beérkezési határidő: 2023. március 17.

Díjazottak:

1998.

 • Kiss László egyházkerületi iskolaügyi főtanácsos, Tiszántúli Református Egyházkerület

1999.

 • Molnár Miklós igazgató, Református Pedagógiai Intézet, Budapest

2000.

 • Dr. Győri István egyetemi tanár, Sárospataki Református Teológiai Akadémia

2001.

 • Dr. Héderné Váróczy Piroska nyugalmazott igazgató, ETI - Holland-Magyar Oktatásközvetítő Központ, Budapest

2002.

 • Bujáky Miklós volt igazgató, Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Művészeti Szakgimnáziuma és Diákotthona

2003.

 • Dr. Nagy Mihály nyugalmazott igazgató, Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona

2004.

 • Pápay Sándor nyugalmazott igazgató, Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon

2005.

 • Győri József igazgató, Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona

2006.

 • Nagy Kálmán igazgató, Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Törökszentmiklós

2007.

 • Kunszabóné Dancs Edit igazgató, Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma

2008.

 • Berényi Györgyné igazgató, Debreceni Református Kollégium Általános Iskolája

2009.

 • Dr. Kálmán Attila igazgató, Tatai Református Gimnázium

2010.

 • Dr. Hoppál Péter igazgató, Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája és Alapfokú Művészeti Iskolája

2011.

 • Szathmáriné Tóth-Pál Ildikó igazgató, Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona

2012.

 • Nagy Róza igazgató, Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda, Túrkeve

2013.

 • Debreczeni Tibor drámapedagógus, Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kara, Nagykőrös

2014.

 • Hörcsök Imre nyugalmazott igazgató, Kecskeméti Református Általános Iskola

2015.

 • Sipos Kund Kötönyné igazgató, Jókai Mór Református Általános Iskola, Nyíregyháza

2016.

 • Szűcsné Farkas Zsuzsanna igazgató, Csomasz Tóth Kálmán Református Alapfokú Művészeti Iskola, Dédestapolcsány

2017.

 • Suba Lajos igazgató, Arany János Református Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium, Nagykőrös

2018.

 • Németh Lea internátusvezető, Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona

2019.

 • Kun Katalin igazgató, Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola, Tata

2020

 • Molnár Tímea igazgató, Lorántffy Zsuzsanna Református Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, Kaposvár

2022

 • Mészáros Károly (Alsóörs)

Molnár Miklós-díj

Kinek adható: hittanoktatók

Hány főnek: 2 fő

Miért jár: a hitre nevelés és a református keresztyén értékrend átültetéséért

Feltétele: több éves hittanoktatói tevékenység, kiemelkedő szakmai munka, példamutató emberi-hitbeli magatartás

Hogyan jelölhetek: írásban a nevelési/oktatási intézmény igazgatójának címezve vagy az egyházközség elnökségének. Az igazgató/elnökség ezt továbbítja az MRE Oktatási Szolgálatának. A szolgálatvezető az Oktatásügyi Bizottságnak küldi tovább, akik javaslatukat a zsinati tanácsosnak megküldik, hogy az a tavaszi zsinati ülés elé kerülhessen.

Beérkezési határidő: (az egyházkerülettől): 2023. március 10.

Díjazás: oklevél és pénzjutalom (nettó 500.000 Ft/fő)

A díj átadása: az országos református hittanoktatási konferencián

Kérjük, hogy ha van jelöltjük, akkor a legfeljebb egy oldalas írásbeli előterjesztésüket minél előbb juttassák el az intézmény igazgatójának, vagy az egyházközség elnökségének.

Az Oktatási Szolgálat felé a végső beérkezési határidő: 2023. március 17.

Díjazottak:

2022

 • Bodnár Péterné, hitoktató, Devecser
 • dr. Bóna Zoltánné, hitoktató, DunavarsányMagyar Református Nevelés

A Pedagógiai Intézet folyóirata

Magyar református nevelés 2017/1 Magyar református nevelés 2017/2 Magyar református nevelés 2017/3 Magyar református nevelés 2017/4 Magyar református nevelés 2018/1 Magyar református nevelés 2018/2 Magyar református nevelés 2018/3 Magyar református nevelés 2018/4 Magyar református nevelés 2019/1 Magyar református nevelés 2019/2 Magyar református nevelés 2019/3 Magyar református nevelés 2017/4 mrn20201.jpg mrn20202.jpg mrn20203.jpg mrn20204.jpg mnr2021-1.jpg