Karöltő diakónia – Jakab Miklós emlékezete

Példaértékű szeretet és kitartás vezérelte Jakab Miklós (1912–2002) református lelkipásztor vakmissziós szolgálatát, amelyre hivatásként és nem munkaként tekintett. Közvetlensége élénken él azokban, akik személyesen ismerték őt. A tiszteletes születésének 110. és halálának 20. évfordulója alkalmából beszélgettünk Nógrádiné Kovács Alexandrával, a Magyarországi Református Egyház Vakmissziójának szolgálatvezető lelkészével.

A vakmissziós szolgálaton belül melyek azok a módszerek, amelyeket napjainkban is alkalmaznak a tiszteletes hagyatékából?

Jakab Miklós lelkipásztor a vakmissziós hivatást karöltő diakóniának is nevezte. Úgy vélte: akkor valósul meg igazán a missziós szolgálat, amikor együtt van látó és nem látó ember. Miklós bácsinak fennmaradt az a mondata, hogy „egy gyülekezet mércéje az, hogy egy fogyatékkal élő ember mennyire tud részt venni az életében”. Én ezt azzal a gondolattal egészíteném ki, hogy mi is tesz egy közösséget gyülekezetté? Kálvin János azt mondta, hogy az igazi egyház, eklézsia jellemzői az igehirdetés, a sákramentumok kiszolgáltatása, az egyházfegyelem és a diakónia. A diakóniába pedig a látássérültek befogadása is beletartozik, ha kell, segítésük, támogatásuk és akár szolgálatra hívásuk. Jakab Miklós szolgálatának hangsúlyos elemét képezték a feleségével együtt országszerte végzett gyülekezeti látogatások. Nem ritkán látássérülteket is meghívtak magukkal, ők is szolgáltak az istentiszteleteken: lekciófelolvasással, imádsággal, verssel, zenével. A vakmisszió tevékenysége, szolgálata ma sem különbözik attól, amit a tiszteletes elkezdett. Az evangélium hirdetése a célunk, történjen az lelkigondozással, beszélgetéssel, levelezéssel vagy éppen gyülekezeti látogatással. A lelkigondozás is folyamatos, nemcsak vakként születetteknek, hanem azoknak is, akik felnőtt korukban veszítették el látásukat, nekik krízisfeldolgozó alkalmat tartunk. Gyülekezeteket is szoktunk látogatni, amikor nemcsak én szolgálok, hanem a velem tartó látássérültek is. Valaki éneket kísér, szaval, más valaki bizonyságot tesz. Most éppen egy megtért, élő hitre jutott látássérültnek keresünk gyülekezetet, ahová bekapcsolódhat. Ezt a szemléletformálást visszük tovább, sőt már egészen pici kortól igyekszünk előtérbe helyezni, nagycsoportos óvodások és iskolások között is szolgálunk.

Nógrádiné Kovács Alexandra 2. (f.Sebestyén László)

Nógrádiné Kovács Alexandra misszióvezető lelkész

Fotó: Sebestyén László

Rácz Erzsébet, Jakab Miklós lelkipásztor felesége hogyan csatlakozott férje küldetéséhez?

Teljes mértékben férje és a vakok ügye mellett állt. 1960-ban házasodtak össze. Gyógypedagógiai, diakóniai ismeretével és gyakorlatával tevékenyen részt vállalt ebben a misszióban. Haláláig végezte a férje által megkezdett szolgálatot. Az egyik látássérült elmondása alapján Erzsi néni segítette őt és családját lakáshoz jutni. Több látássérült is kiemelte, hogy éjszakákon át gépelte a pontírásos Bibliákat, amelyekből még ma is van néhány példány nálunk, így tudunk ajándékozni látássérülteknek. Példaértékűnek tartom azt a szeretetet, ahogyan ők ezt a szolgálatot ellátták, igyekszünk a nyomdokaikba lépni. Emlékezetük ma is élénken él a hazai református gyülekezetekben. Ha valahol elhangzik Jakab Miklós neve, tudják, hogy ő kezdte el a vak- és siketmissziót.

Honnan jött a tiszteletes számára ez a fajta küldetéstudat?

Úgy tudom, hogy már teológus korában elkezdett foglalkozni a vakok világával. Felismerte Isten elhívását a vakok és siketek szolgálatára. Egyik budapesti sétája alkalmával a Mexikói úti iskola kerítéstábláin meglátta, majd megtanulta a vakok írását. Ezek után kapcsolatba került a Nefelejcs utcai Cházár András Siketnéma Otthonnal. Megtanulta a jelnyelvet is.

braille biblia (f. bibliatársulat.hu)

Braille-írásos Biblia

Fotó: bibliatársulat.hu

Újdonságot jelentett a fogyatékkal élők gondozásában a lelkipásztor munkássága?

Ezt már korábban elkezdte Matolcsy Miklósné, a vakok misszionáriusa, aki az első világháború idején észlelte, hogy milyen sok katona vesztette el a látását. Szívügyének tekintette azt, hogy számukra is elérhető legyen Isten igéje, felolvasta nekik a Szentírást. Ő kezdte el pontírásban leírni a bibliai igeverseket, megtanította a katonákat a Braille–írásra és annak olvasásra. Ennek a szolgálatnak köszönhetően kezdték el Magyarországon is nyomtatni az első pontírásos Bibliákat. Ezt követően, 1930-tól a vakoknak már tartottak istentiszteletet a Baross téri egyházközségben.

Ahogy változik a látó embereknek készült Biblia – a szöveget vagy az igemagyarázatokat frissítik –, a látássérülteknél is igyekeznek követni ezt?

Mi még a régebbi, Jakab Miklós és felesége által kiadott pontírásos Bibliákat biztosítjuk számukra, amelyeket lassan pótolnunk kell, mert kifogyóban vannak. A frissebb, érthetőbb szövegek inkább az audiobibliák segítségével érhetők el. A pontírásos, illetve a nagybetűs könyvek is Károli-fordításban vannak nálunk, a hangos Bibliák esetén azonban inkább az új fordítást használják.

Akik személyesen ismerték, meghatározónak nevezték a tiszteletessel való találkozást.

Egyik vakmissziós testvérünk, a látássérült Gál András visszaemlékezését idézném fel. Azt mesélte el nekem, amikor 1982. február 6-án és 7-én Jakab Miklós és felesége a makói gyülekezetnél tettek missziós látogatást. Az imaalkalmon többen olvastak igét, volt, aki Braille-ből. András akkor ismerte meg a feleségét, így emlékezetes nap maradt számára. András a lelkipásztort mindig Miklós bácsiként említi, közvetlen és szeretetteljes kapcsolatuk a haláláig megmaradt.

Jakab Miklós (1912–2002) a Csík megyei Szépvíz-Pricsketőn született 1912. november 10-én. Édesanyja, Dancs Ilona kisgyermekkorától készítette a lelkészi szolgálatra. Az Alkalmazkodó szeretet című könyvből részletesen megismerhetjük Jakab Miklós személyes misszióját. A kötet a lelkipásztor életét, gondolatait foglalja össze, a végén található egy tartalmas életrajz is. Címe arra utal, hogy a lelkipásztor milyen szeretettel végezte a vakmissziós szolgálatot. Jakab Miklós több mint fél évszázadon keresztül kísérte siket és vak gondozottjainak életét. Visszaemlékezéseiből közelképet kapunk a történelmi fordulatokat átélő egyházról, egy lelkész lelki formálódásáról, a ma is aktuális missziói és diakóniai szolgálat mindennapjairól és arról, hogyan fedezik fel a vakok és a siketek a saját értéküket az Istennel való találkozásban.

Jakab Miklós 1976-ban Luis Braille-emlékérmet vehetett át, majd ennek arany fokozatát 1992-ben kapta meg, 1978-ban a Cházár András-emlékérem bronz, majd 1988-ban az ezüst fokozatát kapta meg szolgálata elismeréseként. 1988-ban a Vakok Szövetségének tiszteletbeli tagjává választották.

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége a közmédia idei, tizenegyedik Jónak lenni jó! című adománygyűjtő akciójának kedvezményezettje. Az érdekvédelmi szervezet missziója, hogy támogassa a vak és gyengénlátó emberek önálló életvitelét és esélyegyenlőségét, ehhez nyújt segítséget Magyarország legnagyobb médiavállalata. A kampányról itt lehet tájékozódni.