Érdeklődés és támogatás

Helyzetfelmérés és segítségnyújtás

A hazai egyházak és a diaszpóra

Hitben is a nemzethez kapcsolódnak

Segítség az anyanyelvi igehirdetésben

Ösztöndíjjal a szórványmagyarságért