Lelkipásztort keres a martonvásári gyülekezet

A Vértesaljai Református Egyházmegye esperese, egyetértésben a Martonvásári Református Egyházközség Presbitériumával, pályázatot írt ki a gyülekezet megüresedett lelkipásztori állására.

A pályázatot a Vértesaljai Református Egyházmegye Esperesi Hivatala címére (8093 Lovasberény, Kossuth u. 84.) ajánlott küldeményként 2022. november 14-ig lehet benyújtani.

A pályázatnak tartalmaznia kell mindazokat az okiratokat, amelyeket A lelkészek szolgálatáról és jogállásáról szóló 2013. évi I. törvény 56. §-ának (7) része előír. A lelkipásztor kötelezettségeit és jogait a hivatkozott törvény VII. és VIII. fejezete részletesen leírja.

A megválasztott lelkipásztort megilleti a Martonvásári Református Egyházközség díjlevelében megállapított készpénzjavadalom, havi bruttó 260 ezer forint, stóla a helyi gyakorlat szerint, továbbá a háromszobás parókia teljes rezsiköltsége. Az illetményhez tartozik továbbá a lelkipásztorok jövedelemkiegészítő támogatása.

A pályázat elkészítéséhez minden további információ csak a Vértesaljai Református Egyházmegye Esperesi Hivatalán keresztül kérhető, e-mail: vertesaljai.em@reformatus.hu, telefon: 06-30-532-9540.