Ének-zene tanárt keres a Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona

A Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona pályázatot hirdet ének-zene tanári és karnagyi állásra.

A foglakoztatás jellege: teljes munkaidőre szóló munkaviszony.

A jogviszony időtartama: határozott idejű, egy évre szól. Az alkalmazás meghosszabbítható, illetve határozatlan idejűre módosítható.

Jogviszony létesítése esetén három hónap próbaidőt köt ki a munkaadó.

Főbb munkaköri feladatok:

 • a gimnáziumi ének-zene és egyháziének-órák ellátása,
 • karvezetőként bekapcsolódás a Kollégiumi Kántus munkájába.

Alkalmazási feltételek:

 • gimnáziumi énektanári és karvezetői állás betöltésére jogosító egyetemi végzettség,
 • megfelelés a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 66. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek (büntetlen előéletű, nem áll büntetőeljárás hatálya alatt, nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, cselekvőképes, személye vonatkozásában egyéb kizáró ok nem merül fel).

Munkabér, juttatások:

 • munkabér a hatályban lévő pedagógus-bértábla szerint,
 • egyéb rendszeres juttatások: kafetéria,
 • indokolt esetben szolgálati lakás lehetősége.

Benyújtandó dokumentumok:

 • végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata,
 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • lelkipásztori ajánlás,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének legkorábbi időpontja: 2023. augusztus 16.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 31.

A pályáztató fenntarja a jogot a pályázat érvénytelennek nyilvánítására.

A pályázatot az iskola igazgatójának címére kell zárt borítékban, két példányban személyesen vagy postán eljuttatni:

Ivánné Nagy Erzsébet Bernadett igazgató, 4026 Debrecen, Péterfia utca 1–7.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. június 15.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Ivánné Nagy Erzsébet Bernadett igazgatónál az 52-614-896-os telefonon vagy a refi@drkg.hu címen.