Ének-zene tanárt keres a Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona

A Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona pályázatot hirdet ének-zene tanári és karnagyi állásra.

A foglakoztatás jellege: teljes munkaidőre szóló munkaviszony.
A jogviszony időtartama: határozott idejű, egy évre szóló. Az alkalmazás meghosszabbítható, illetve határozatlan idejűre módosítható.
Jogviszony létesítése esetén három hónap próbaidő szükséges.

Főbb munkaköri feladatok:
– a gimnáziumi ének-zene és egyháziének-órák ellátása,
– karvezetőként bekapcsolódás a Kollégiumi Kántus munkájába.

Alkalmazási feltételek:
– gimnáziumi énektanári és karvezetői állás betöltésére jogosító egyetemi végzettség,
– megfelelés a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 66. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek (büntetlen előéletű, nem áll büntetőeljárás hatálya alatt, nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, cselekvőképes, személye vonatkozásában egyéb kizáró ok nem merül fel).

Munkabér, juttatások:
– munkabér a hatályban lévő pedagógus bértábla szerint,
– egyéb rendszeres juttatások: kafetéria,
– indokolt esetben szolgálati lakás lehetősége.

Benyújtandó dokumentumok:
– végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata,
– fényképes szakmai önéletrajz,
– motivációs levél,
– lelkipásztori ajánlás,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez.
A munkakör betölthetőségének legkorábbi időpontja: 2023. augusztus 16.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 31.

A pályáztató fenntarja a jogot a pályázat érvénytelennek nyilvánítására.

A pályázatot az iskola igazgatójának címére kell zárt borítékban, két példányban személyesen vagy postán eljuttatni: Ivánné Nagy Erzsébet Bernadett igazgató, 4026 Debrecen, Péterfia utca 1–7.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. június 15.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Ivánné Nagy Erzsébet Bernadett igazgatónál az 52/614-896 telefonon vagy a refi@drkg.hu címen.