Isten megtartó kegyelmében bízva

Jubileumi közgyűlést és konferenciát tartott a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége (NYEMPGYSZ) fennállásának 20. évfordulója alkalmából. A svájci Männedorfban tartott összejövetelen új vezetőséget is választottak.

NYEMPGYSZ_2020_09_13-01.JPG

Fotó: Szántó András

Mint a szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményből kiderül, a koronavírus-járvány az utolsó pillanatig sok bizonytalanságot jelentett a szervezésben. Az előzetes jelentkezők közül tucatnyinál is több visszalépő ellenére a hat országból érkezett közel félszáz résztvevő a NYEMPGYSZ szinte teljes képviseletét biztosította Belgium és Finnország kivételével. Az angliai, észtországi, svédországi és müncheni képviselők interneten keresztül csatlakoztak a konferencia résztvevőihez.

Varga Pál németországi lelkipásztor, a NYEMPGYSZ egyik alapító lelkésze a szervezet elmúlt húsz éve kapcsán „pontos, jól dokumentált, a gyökerekig visszatekintő és a kiteljesedés eddigi útjait végigjáró” protestáns szövetségről szólt előadásában. Hermán M. János hollandiai lelkipásztor a korábbi szerveződésekről villantott fel egy-egy fontos és érdekes részletet. Megtekinthetők voltak a NYEMPGYSZ múltját tényszerűen dokumentáló Új Kéve svédországi egyházi folyóirat szerkesztőségi példányai is.

NYEMPGYSZ_2020_09_13-02.JPG

Fotó: Szántó András

A közgyűlés szokásos elnökségi, tevékenységi, munkaági, pénzügyi és ellenőri jelentései után az írásban benyújtott és szóban elhangzott gyülekezeti beszámolók következtek. Sok szó esett a jövőépítés lehetőségeiről, elképzelésekről és kilátásokról is. A mindezekhez szükséges személyi állományról, munkatársi körről, a feladatok kidolgozását, koordinálását, végrehajtását és különféle tisztségeket vállaló személyek jelöléséről és megszólításáról a választmány gondoskodott. A tanácskozás során a szövetség alapszabályát is módosították. A közgyűlés – megköszönve az eddigi tisztviselőknek az éveken át végzett munkáját –

„hittel és Isten megtartó kegyelmében bízva buzdította tettekre Nyugat-Európa magyar protestáns gyülekezeteiben élő, Isten dicsőségére és a rájuk bízott nyájakra vigyázó őrállókat”

– fogalmaz a NYEMPGYSZ közleménye.

A tisztújítás nyomán a következő három évre Karvansky Mónika bécsi református lelkipásztor – korábbi társelnök – lett a NYEMPGYSZ elnöke, Gémes Pál stuttgarti evangélikus lelkész a társelnöki tisztet tölti be, továbbra is Jaskó Irén látja el a titkári teendőket, a szövetség alelnökei Menkéné Pintér Magdolna, az Észak-Németországi Magyar Református Lelkigondozói Szolgálat lelkipásztora és Molnár-Veress Pál korábbi elnök, volt svédországi lelkész lettek.

Egyházunk és a Kárpát-medencei református egyházi vezetőket tömörítő testület, a Generális Konvent képviseletében Gér András zsinati tanácsos üdvözölte a konferencia résztvevőit. Levelében a diaszpórában élő magyar közösségekkel való kapcsolatok bővítését, az eddig elért eredmények megerősítését, valamint az új utak és lehetőségek kidolgozására irányuló ténykedést vázolta fel. Cselovszkyné Tarr Klára, a Magyarországi Evangélikus Egyház Ökumenikus és Külügyi Osztályának vezetője, a Magyar Evangélikus Tanácskozó Testület ügyvezetője, valamint Tölgyesi Ágnes diaszpóra referens ugyancsak levélben számoltak be egyházuknak Magyarország Kormányával kötött szerződésben foglalt támogatási formáiról. Kiemelték a diaszpóra egyházainak múltját őrző levéltárak és tárgyi eszközök tudományos igényű kutathatóvá tételét biztosító digitalizáció fontosságát.

Az összejövetel helyszínéül a Zürich közelében fekvő, männedorfi Bibelheim egyházi konferencia-központ szolgált, mely az elcsendesedésen és a lélekben való töltekezésen túl a Svájci Magyarnyelvű Protestáns Gyülekezetek Szövetségének vezetőivel, lelkészeivel és tagjaival való találkozásra is lehetőséget adott. Az egybegyűlteket a házigazdák nevében Deák Péter, volt zürichi gyülekezeti elnök üdvözölte. A közgyűlés résztvevőit köszöntötte továbbá Jónás Albert, a berni gyülekezet és az újjászerveződött svájci gyülekezeti szövetség elnöke is, aki e közösségek reménykeltő megújulásáról szólt. Különleges színfoltot képviseltek a konferencia reggeli és esti áhítatai. A svájci gyülekezetekből érkezett Kövecs Ágnes zongoraművész és Visky Máté hegedűművész szereplésével a NYEMPGYSZ konferenciáját záró ünnepi istentiszteleten Michna Krisztina, a zürichi magyar protestáns gyülekezet református lelkésze, valamit Wagner Szilárd bécsi evangélikus lelkész szolgált. Köszönetmondással és a 2021-es találkozás reményében Karvansky Mónika bécsi magyar református lelkipásztor, a szövetség új elnöke zárta a négy napos männedorfi találkozót. Az Isten iránti hálával hazautazó résztvevők az Ige biztatását vitték magukkal: „Én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig.” (Mt 28,20b)