Szoboravatás és reformációs emlékünnepség Laskón

A reformáció idei emléknapján a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini egyház szabadtéri ünnepi istentiszteletet tartott Laskón, a megemlékezésen a drávaszög két legnevesebb reformátorának is szobrot emeltek. A Sztárai Mihályt és Szegedi Kis Istvánt ábrázoló szobrok a templom bejárata mellett kaptak helyet, mivel évszázadokkal ezelőtt valószínűleg a dombon – vagy ahogyan a helyiek nevezik „dörömbön” – hirdették Isten igéjét.

„Mimódon hisznek pedig abban, aki felől nem hallottak?”(Róma 10,14)

Az összetartozás jegyében Rácz József, a Tolnai Református Egyházmegye esperese hirdette Isten igéjét, prédikációjában hangsúlyozva, hogy „a reformáció kiemelkedő üzenete a biblikus hit, nem az a hit melyről a világ, vagy az emberi gondolkozás vélekedik, hanem az a hit, amely az üdvösséget munkálja az ember életében.” E gondolatokat alapulvéve végezte munkáját a két reformátor, melynek eredménye, hogy a résztvevők együtt emlékezhettek, és őrizhetik a reformáció örökségét.

Horvátország

„Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez” – Szenn Péter, a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház püspöke a Pál efezusiakhoz írt levele 2. fejezetének 8. verse alapján hirdette az igét. Mint mondta, az igazi ajándék az, ami Istentől van, nem az, amit a világ adhat. „A két jeles reformátor a nehéz történelmi körülmények ellenére ajándéknak tekintette, hogy Isten munkáját végezhette, és örökségül hagyhatta az itt lakó népnek Isten szent igéjét, amely a mai napig formálja az itt élő református híveket – emlékeztetett Szenn Péter. – De ez olyan ajándék, amely kötelességeket is hordoz magában, az Istenhez való tartozás megmutatkozását, és ennek az ajándéknak a kötelező érvényű továbbadását.”

123354438_3675559599155009_8522955977633586216_o.jpg

Az alkalmon részt vett az Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház összes lelkipásztora, a gyülekezetek képviselői, más felekezetek képviselői, Jankovics Róbert a horvátországi magyarok parlamenti képviselője és Gárdos Béla eszéki magyar konzul. A ünnepi megemlékezést a hittanos gyermekek énekekkel, versekkel, a reformátorok életének bemutatásával tették maradandóvá, valamint közreműködött a helyi kórus Kettős Zsuzsanna vezetésével.