Egységben

Hírek a Kárpát-medencéből

Ambrus Attila erdélyi főgondnok (f. Kiss Gábor)

A hit és értékőrzés szolgálatában

A kisebb, szórványban élő közösségek több odafigyelést érdemelnek, hiszen ők egy védvár bástyáiként oltalmazzák a református egyházat – fogalmazta meg misszióját az Erdélyi Református Egyházkerület ügyvezető főgondoka. Ambrus Attila újságíróval, a Brassói Lapok főszerkesztőjével szolgálatáról, az identitás megőrzéséről, a lelkipásztorok rendkívüliségéről beszélgettünk.

Tovább a cikkhez

További hírek

A kárpátaljai magyarság védőbástyái

A Debreceni Református Kollégium Múzeuma Református örökségünk kincsei – Kárpátalja című kiállítását március 9-én nyitották meg a nagyközönség előtt.

Imádságos élettel a békéért szolgálni

– Itt az ideje eldöntenünk, hogy hasznosak akarunk-e lenni. Lehetőségünk van a változtatásra, Istenhez fordulni – fogalmazott igehirdetésében Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke a Hold utcai református templomban vasárnap Budapesten. Az úrvacsorás istentiszteleten, ahol közösen imádkoztak a békéért, Balog Zoltán dunamelléki püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke is szolgált.

Művészetre érzéketlen reformátusok?

„Noha még a közelmúltban is előfordult, hogy rosszul értelmezett puritanizmusra hivatkozva frissen megtalált középkori freskókat meszeltek le református templomban, gyülekezeteink többsége ma már egészen máshogy viszonyul a reformáció korszakát megelőző díszítésekhez” – írja Ablonczy Bálint, a Károli Gáspár Református Egyetem Egyház és Társadalom Kutatóintézetének munkatársa a Reformátusok Lapjában.

Elhunyt Koncsol László volt felvidéki főgondnok

Nyolcvanhat éves korában elhunyt Koncsol László József Attila-díjas szlovákiai magyar irodalomkritikus, helytörténész, költő, műfordító, szerkesztő, pedagógus, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház volt főgondnoka. Temetése február 24-én, pénteken 12.30-tól lesz a révkomáromi temető ravatalazójából.

A szíriai reformátusoknak gyűjtenek Kárpátalján

Sosem a milliomosok pénze volt a jelentős, hanem az özvegyasszonyok két fillérje – mondta Zán Fábián Sándor kárpátaljai püspök. A Kárpátaljai Református Egyház elnöksége körlevélben fordult a gyülekezetekhez, hogy egy perselypénz felajánlásával támogassák a szíriai földrengés áldozatait.

További tartalmak

A Generális Konvent hírei

karácsony kereszt Fotó: Unsplash/Gavin Tyte

„Nem hagyja magára a világot”

„Nem kerekedhet felül rajtunk sem háború, sem üldöztetés, sem támadás, sem rombolás. Isten legyőzi a sötétséget, a gyűlöletet, mert van ehhez hatalma és akarata.” Karácsonyi körlevél a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára.

Generális konvent elnökség, 2022. november BP, Ráday Ház. Fotó: Facebook/Balog Zoltán

Támogatás Kárpátaljának, segédanyag az óvodáknak

Kárpátalja megsegítése, a megépült óvodák református neveléssel való megtöltése és a nyugati testvérekhez való közeledés: többek között ezek a témák is szóba kerültek november 16-án Budapesten, a Magyar Református Egyház Generális Konventjének elnökségi ülésén.

Pünkösd, galamb, pexels fotó

A Generális Konvent pünkösdi körlevele

„A pünkösd története egyszerre beteljesedés és új kezdet. Elvégeztetett Jézus Krisztus megváltó munkája, szabadító és üdvösségszerző műve. A tanítványok számára a Szentlélek kitöltetése tette ezt valóságossá” – áll a Generális Konvent vezetősége által jegyzett pünkösdi körlevélben.

További tartalmak

Hírek a diaszpórából

Somogyból Kanadába

– Én, a hadaró, a beszédhibás, lehetek az Isten eszköze, aki Kanadában hirdeti az Igét már lassan huszonnégy éve – vallja Szigeti Miklós, a Vancouveri Első Magyar Református Egyház lelkésze, akivel a kanadai magyar reformátusok helyzetéről beszélgettünk.

A közösségben megélt hit ereje – 95 éves a párizsi magyar református gyülekezet

A Bibliában nagyon ritka a „te”, általában azt olvashatjuk, hogy „ti”, mert az egész Isten népéhez, az egész gyülekezethez szól – mondta Balog Zoltán dunamelléki püspök, a Zsinat lelkészi elnöke Párizsban, ahol november 6-án, a 95 éves Franciaországi Magyar Protestáns Református Egyház ünnepi istentiszteletén hirdetett igét az együtt megélt hit fontosságáról.

Bátorság az újrakezdéshez

Református templomot avatott a kanadai Torontóban Balog Zoltán püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke. Az istentiszteleten és az Első Magyar Református Egyház új templomának és közösségi központjának megnyitóján részt vett a magyar köztársasági elnök is. Novák Katalin hangsúlyozta: a diaszpórában élők és az anyaország összetartozása felelősség is mindkét fél számára.

„Az amerikai magyar reformátusok Magyarország szabadságáért”

Az 1956-os forradalom híre bejárta a világot, mindenütt a magyar szabadságharcosok tettitől zengett a sajtó, azonban katonai segítség nem érkezett a nyugati világtól. A november 4-ével kezdődő szovjet offenzíva részeként az orosz csapatok megpróbálták lezárni a határokat, de így is közel 200 ezren vándoroltak ki véglegesen Magyarországról. Őket Ausztriában tárt karokkal fogadták, azonban a legtöbben tovább vándoroltak a szomszédos országból. Így kötött ki számos magyar menekült Amerikában, a már ott tartózkodó magyarok pedig – köztük a reformátusok is – a segítségükre siettek.

További tartalmak

Videók és galériák

Események a Kárpát-medencéből