Egységben

Hírek a Kárpát-medencéből

Száz éves Királyhágómellék, Istentisztelet Nagyvárad - Fotó: Bazánth Ivola

Hogy jövőnk is legyen

Református egységnappal és a Generális Konvent ülésével emlékeztek a magyar reformátusok a Királyhágómelléki Egyházkerület 100. születésnapjára Nagyváradon szeptember 17-én és 18-án. A királyhágómelléki gyülekezetek a trianoni döntés előtt a Tiszántúli Egyházkerülethez tartoztak. 1921-ben Sulyok István lelkipásztor szervezte egybe a határon túlra szakadt gyülekezeteket. A centenáriumi istentiszteletre számos erdélyi, felvidéki, kárpátaljai, délvidéki és magyarországi vendég érkezett.

Tovább a cikkhez
Szászi Andrea, Református Pedagógiai Intézet (RPI) katechetikai igazgatóhelyettese 2021 augusztus - Fotó:Sebestyén László

Egységes hittankönyvek a Kárpát-medencében

Szeptembertől azonos hittankönyvekből tanulhatnak a magyarországi, az erdélyi, a felvidéki és a kárpátaljai református diákok – olvashatjuk a Reformátusok Lapja legfrissebb számában. A megújulásáról a Református Pedagógiai Intézet katechetikai igazgatóhelyettese, Szászi Andrea mesélt az újságnak.

Tovább a cikkhez

További hírek

Leállított erdélyi restitúció

„Legyinthetnénk, hogy egy esetből még nem lehet messzemenő következtetéseket levonni. Csakhogy minden jel arra mutat, a romániai magyar restitúció már nem jogi, sokkal inkább politikai kérdés.” Ablonczy Bálint cikke a Reformátusok Lapjából Zilahi Református Wesselényi Kollégiumért a román állammal folytatott harcról.

Abszurd román vádak - Válasz Online interjú Kató Béla püspökkel

Az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke a román kormánnyal vívott jogi csatározások kapcsán beszélt a magyarság legfontosabb megtartó elemeiről, a Magyarországról érkező támogatásról, és arról, hogyan képes a jelenlegi helyzetben is bízni és reménykedni.

Azt emeljük magasra, ami túlmutat rajtunk

Ez a születésnap nem az ünnepi mámort jelenti, hanem komoly megállást a gyülekezet színe előtt, hogy megpróbált minket az Úr – mondta Csűry István püspök a Királyhágómelléki Református Egyházkerület centenáriumi ünnepén Nagyváradon szombaton.

Küzdelmes száz év áll a Királyhágómellék mögött

Keserédes évfordulót ünnepel a Királyhágómelléki Református Egyházkerület: kényszerű megalakulásának századik évfordulójáról emlékeznek meg Nagyváradon szeptember 17–18. között. Az esemény apropóján a Reformátusok Lapja felidézte, hogyan jött létre az új egyházi egység Románia területén.

Egy hullámhosszon a keresztyén értékekkel

Mintegy húsz évvel ezelőtt két református lelkész, Taracközi Gerzson és Taracközi Ferenc megálmodta, hogy áldásos lenne Isten szavát kivinni a templom falai közül. Ukrajnában egyház nem lehet médiatulajdonos, ezért a Beregszászi Református Egyházközség presbitériuma létrehozta a Pulzus Kulturális Információs Központot, amelynek fő tevékenysége a földi sugárzású rádiózás volt. A Kárpát-medencei református újságírók balatonszárszói konferenciáján Birta Zoltánnal, a Pulzus Rádió főszerkesztőjével beszélgettünk.

További tartalmak

A Generális Konvent hírei

Magyar Református Egyház címer

A Magyar Református Egyház Generális Konventjének Nyilatkozata

Egyedül a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyházat ismeri el legitimnek Horvátország területén a Generális Konvent, a Kárpát-medencei Református Egyházak közös képviseleti testülete – ezt erősítette meg nyilatkozatában Balog Zoltán, a konvent elnöke.

Kopács Generális Konvent elnöksége ülés - 2021.06.15-16

Átfogó missziói stratégia kidolgozásáról döntött a Generális Konvent elnöksége

A Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház meghívására Kopácson ült össze a Generális Konvent elnöksége. A szokásos beszámolók mellett a testület elfogadta a Kárpát-medencei Református Oktatási Alap idei támogatásainak felosztásáról szóló javaslatot és döntést hozott egy átfogó Kárpát-medencei missziói stratégia kidolgozásáról.

pünkösd

Tündököljék az evangélium!

A Generális Konvent elnökségének pünkösdi körlevele a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára

További tartalmak

Hírek a diaszpórából

B1024955.jpg

Amikor Isten Ausztráliába küld

Mi indít egy fiatal nőt arra, hogy előbb Kijevbe, onnan Budapestre, később pedig a világ másik felére, Melbourne-be utazzon? Hogyan lesz eszközzé egy magyar lány világi hivatása az Isten Igéjének hirdetésében a déli féltekén? Ismerjék meg Marafejeva Nellit, a Kőrösi Csoma Sándor Program önkéntesét.

Tovább a cikkhez

Isten megtartó kegyelmében bízva

Jubileumi közgyűlést és konferenciát tartott a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége fennállásának 20. évfordulója alkalmából. A svájci Männedorfban tartott összejövetelen új vezetőséget is választottak.

Mégse lehet pályázni a diaszpórába

A korábbi tervekkel ellentétben mégis későbbi időpontra halasztja a Miniszterelnökség a Kőrösi Csoma Sándor és Petőfi Sándor Program következő szakaszának meghirdetését.

Új-Zélandról jöttem, Sárospatakon érettségizem

Fordított peregrinációt hirdetett a Sárospataki Református Kollégium. Míg évszázadokkal ezelőtt Magyarországról mentek külföldre tanulni a diákok, most a pataki kollégium hívja haza a diaszpórába szakadt magyarok érettségi előtt álló generációját. A különleges programtól a diákok magyar identitásának megerősödése mellett a kapcsolatépítést is remélik.

Elhunyt Demeter Andor

Életének 91. évében elhunyt Demeter Andor, az Amerikai Magyar Református Egyház nyugalmazott püspöke, a Phoenixi Magyar Református Egyház hűségesen szolgáló, templomépítő lelkipásztora.

További tartalmak

Videók és galériák

Visk

Visk

Az elmúlt harminc év egyik legjelentősebb leletének tartják a Kárpát-medencében a viski református templomban talált középkori falfestményeket.

Tovább a cikkhez

Események a Kárpát-medencéből

térkép no